Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3272 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 11 af 07/02/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kagerup Station til Helsinge.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 175 af 04/06/1915 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Aalbæk over Tversted til Hjørring med Sidebane til Hirtshals.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 642 af 10/11/1919 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Ombygning af Jernbanen fra Frederikshavn til Skagen fra smalsporet til normalsporet samt til Drift af den ombyggede Bane.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1347 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk
(Dækbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 330 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1281 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1167 af 21/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 170 af 16/07/1914 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Frederiksværk til Hundested.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 177 af 05/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af Rigspolitichefens og politikredsenes arkivalier
Kulturministeriet
BEK nr 69 af 24/03/1904 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jærnbane fra Helsingør til Hornbæk.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 190 af 18/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder
Kulturministeriet
BEK nr 469 af 02/09/1918 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Helsinge til Tisvildeleje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1618 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1229 af 14/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale om energieffektivisering og statstilskud til dækning af udgifter til energispareafgift i visse virksomheder
(Energiaftalebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9153 af 26/01/2010 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 423 af 20/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bilag 1 til lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Justitsministeriet
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 962 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
Erhvervsministeriet
BEK nr 403 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om toldbehandling
Skatteministeriet
BEK nr 1264 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 664 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1581 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for boligkredit
Erhvervsministeriet
BEK nr 1269 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 455 af 30/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører
Erhvervsministeriet
BEK nr 1758 af 22/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen)
(Vagtholdsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1263 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1431 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 289 af 17/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1381 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte
Erhvervsministeriet
BEK nr 309 af 03/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1304 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere
Erhvervsministeriet
BEK nr 1305 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 1912 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner
(Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner)

Erhvervsministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Erhvervsministeriet
BEK nr 357 af 29/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
(Pantbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 190 af 19/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
FOU nr 2007.477 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver
Folketinget
UDT nr 10229 af 27/05/2015 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
Folketinget
FOU nr 2015.30 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
Folketinget
FOU nr 1997.105 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance mellem Erhvervsministeriet og Kammeradvokaten. Ekstrahering. Begrundelse
Folketinget
FOU nr 1990.63 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance mellem Kammeradvokaten, Handelshøjskolen og Finansministeriet om retssag.
Folketinget
FOU nr 2006.468 - Gældende
Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne
Folketinget
FOU nr 2005.584 - Gældende
Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>