Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3272 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
FOU nr 2018.13 - Gældende
2018-13. Aktindsigt i brevveksling med kongehuset
Folketinget
FOU nr 1989.83 - Gældende
Brevkontrol inden for kriminalforsorgen i et tilfælde, hvor der tillige verserer en efterforskningssag hos po litiet.
Folketinget
1995/1 BSF 61 - Gældende
1995 BSF 61 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FRI KONKURRENCE PÅ HELSINGØR-HELSINGBORG-OVERFARTEN
Folketinget
KEN nr 10151 af 17/06/2008 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1 og 2, tortgodtgørelse – Forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j. nr. 08-520-10097
Justitsministeriet
KEN nr 60392 af 10/12/1998 - Gældende
Registreringspligtig/ikke registreringspligtig
Skatteministeriet
KEN nr 9440 af 24/04/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9727 af 21/06/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-27
Justitsministeriet
KEN nr 10301 af 31/05/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 120-10 om hjælpemiddel - optikunderstøttende synshjælpemidler - synsnedsættelse - bordlampe
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9931 af 25/08/2006 - Gældende
Selvstændig virksomhed, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, bortfald, hidtidige arbejdsfunktioner
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 9363 af 05/02/2015 - Gældende
2015-23. Ekstrahering af oplysninger i internt dokument
Folketinget
FOU nr 2015.23 - Gældende
2015-23. Ekstrahering af oplysninger i internt dokument
Folketinget
UDT nr 10430 af 16/11/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt over for journalist i dokumenter angående begæring om nedlæggelse af fogedforbud over for samme journalist. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28, stk. 1, 1. pkt.
Folketinget
FOU nr 1995.261 - Gældende
Afslag på støtte til skrivemaskine - manglende begrundelse
Folketinget
KEN nr 10092 af 02/10/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 151-12 om personlig assistance - selvstændig erhvervsdrivende - ordblind - teknologiske hjælpemidler
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9189 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9333 af 24/04/2018 - Gældende
2018-13. Aktindsigt i brevveksling med kongehuset
Folketinget
FOU nr 2015.20 - Gældende
2015-20. Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces
Folketinget
FOU nr 2001.473 - Gældende
Aktindsigt i beredskabstalepunkt til brug for statsministeren
Folketinget
KEN nr 10032 af 16/09/2005 - Gældende
Fradrag for tab på fordring - Formalitet
Skatteministeriet
KEN nr 9132 af 29/11/1996 - Gældende
En ansøgning om registrering af varemærket EF (figurmærke) for rejsebureauvirksomhed og uddannelses- og undervisningsvirksomhed afslået
Erhvervsministeriet
KEN nr 9046 af 06/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - køn - afskedigelse - ej handicap - ej medhold - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9452 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00479
Justitsministeriet
KEN nr 9929 af 10/11/1994 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 84/1994
Justitsministeriet
KEN nr 9967 af 26/05/2015 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9190 af 28/02/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9318 af 27/04/2015 - Gældende
2015-20. Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces
Folketinget
FOU nr 1994.52 - Gældende
Utilstrækkeligt grundlag for en overordnet myndigheds behandling af en klage over afslag på aktindsigt.
Folketinget
KEN nr 9782 af 10/09/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0268
Justitsministeriet
UDT nr 10605 af 01/09/2015 - Gældende
2015-48. E-mails udvekslet mellem Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
KEN nr 9064 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/26
Justitsministeriet
KEN nr 9715 af 24/05/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1997.293 - Gældende
Aktindsigt i dronningens nytårstale
Folketinget
KEN nr 9321 af 13/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - arbejdsvilkår - chikane - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2011.1305 - Gældende
2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser
Folketinget
KEN nr 9029 af 22/01/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 113/2002
Justitsministeriet
KEN nr 10732 af 20/04/2007 - Gældende
Klage over videregivelse af oplysninger til henvisende læge
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2015.48 - Gældende
2015-48. E-mails udvekslet mellem Forsvarsministerie og Værnsfælles Forsvarskommando som led i ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
FOU nr 1998.83 - Gældende
Aktindsigt i rapport om inkasso. Ekstrahering. Begrundelse
Folketinget
KEN nr 11063 af 12/08/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om politisk anskuelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9737 af 12/09/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. moms - indgivelse af efterangivelse tæt på udløbet af forældelsesfrist
Skatteministeriet
STV nr 20049 af 01/01/2007 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2007 H KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
AFG nr 19233 af 08/04/1999 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
KEN nr 9329 af 18/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - øvrige
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9163 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10235 af 05/10/2016 - Gældende
2016-43. Egen drift-undersøgelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed
Folketinget
FOU nr 2016.43 - Gældende
2016-43. Egen drift-undersøgelse om ministerbetjeningsreglen og meroffentlighed
Folketinget
FOU nr 2006.263 - Gældende
Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning
Folketinget
KEN nr 9360 af 25/04/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - lejeaftale - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9012 af 07/12/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0056
Justitsministeriet
1992/1 LSF 143 - Gældende
1992 LSF 143 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ADMINISTRATION AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKABS FORORDNINGER OM MARKEDSORDNINGER FOR LANDBRUGSVARER M.V.
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>