Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3272 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
UDT nr 9586 af 12/06/2017 - Gældende
Afgørelse om uforholdsmæssigt ressourceforbrug over for journalist, jf. offentlighedslovens § 9, stk. 2, nr. 1
Folketinget
FOU nr 2013.0014 - Gældende
2013-14. Nationalbankens afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende fastsættelsen af CIBOR-renten
Folketinget
KEN nr 10077 af 19/12/1991 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da patentagenten ikke ansås at have udvist fornøden omhu.
Erhvervsministeriet
KEN nr 22045 af 29/09/1987 - Gældende
Udeblivelse - Mangelfuld uddannelse - Erstatning - Bevisbyrde
Erhvervsministeriet
STV nr 20005 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.21 TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
UDT nr 9455 af 05/04/2017 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i Statsministeriets notater vedrørende telefonsamtale mellem statsministeren og FN’s generalsekretær. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28 og undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1
Folketinget
SKR nr 9850 af 10/11/2008 - Gældende
Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2008
(Til alle ministre)

Folketinget
KEN nr 9608 af 27/11/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - adgangsbegrænsning - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
SKR nr 9804 af 30/11/2013 - Gældende
Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2013
Folketinget
2000/1 BTL 95 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven
Folketinget
KEN nr 9038 af 25/01/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00412
Justitsministeriet
KEN nr 10966 af 27/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00844
Justitsministeriet
1989/1 BSF 21 - Gældende
1989 BSF 21 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF REGLERNE VEDRØRENDE POSTSPÆRRING I FORBINDELSE MED KONKURS OG BETALINGSSTANDSNING
Folketinget
KEN nr 10759 af 01/05/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10290 af 06/11/2006 - Gældende
Klagefrist, modtagelse af afgørelse, partsrepræsentant
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9181 af 14/10/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 64/1998
Justitsministeriet
STV nr 20057 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.21 TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
FOU nr 1998.102 - Gældende
Aktindsigt i fordeling af tips- og lottomidler
Folketinget
FOU nr 2005.415 - Gældende
Aktindsigt til brug for verserende retssag
Folketinget
2008/1 BR 5 - Gældende
Beretning om orientering af Europaudvalget om udviklingen i sager ved EF-Domstolen
Folketinget
UDT nr 10284 af 01/10/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt i materiale vedrørende oprettelse af en regional eller lokal afdeling af den fælles patentdomstol. (OFL § 7, § 23, § 24, § 27, §§ 28-29, § 32)
Folketinget
FOU nr 1990.181 - Gældende
Samtidighed ved meddelelse af aktindsigt til pressen.
Folketinget
UDT nr 9594 af 03/07/2018 - Gældende
Selskab omfattet af offentlighedslovens § 4, stk. 1, og inddraget under ombudsmandens kompetence i medfør af ombudsmandslovens § 7, stk. 4
Folketinget
KEN nr 10005 af 06/09/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10307 af 15/11/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - handicap - ansættelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10472 af 01/12/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1998/1 LSV 59 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.
Folketinget
KEN nr 10038 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - arbejdsvilkår - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9753 af 04/05/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9281 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1989/1 LSF 161 - Gældende
1989 LSF 161 FORSLAG TIL LOV OM ADMINISTRATION AF DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKABS FORORDNINGER OM MARKEDSORDNINGER FOR LANDBRUGSVARER M.V.
Folketinget
FOU nr 2010.0101 - Gældende
2010 1-1. Sletning af dokumenter i sag i forbindelse med anmodning om aktindsigt
Folketinget
KEN nr 9933 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1993.294 - Gældende
Afslag på aktindsigt i en sag om DSB's leje af 2 færger.
Folketinget
KEN nr 10752 af 04/02/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse F-1-05 om aktindsigt - løbende aktindsigt - part - regelmæssige mellemrum
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 TBL 109 og L 110 - Gældende
Tillægsbetænkning over I. Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter
(Nedsættelse af tærskelværdier for fusionskontrol, godkendelse af fusioner efter forenklet sagsbehandling, ændrede tidsfrister for behandling af fusioner, entydigt forbud mod markedsdelingsaftaler m.v.)

Folketinget
KEN nr 10286 af 04/12/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9318 af 13/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9838 af 10/04/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9011 af 22/11/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0051
Justitsministeriet
KEN nr 9551 af 10/10/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. godtgørelse for udgifter afholdt som følge af anket og senere omgjort bindende svar
Skatteministeriet
BKI nr 35 af 23/10/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 11. marts 2003 med Den Internationale Organisation for Udvikling af Fiskeri i Øst- og Centraleuropa (EUROFISH) vedrørende Organisationens hovedsæde i København
Udenrigsministeriet
KEN nr 9435 af 24/04/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - køn - chikane - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 18 af 22/02/1990 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 25. januar 1989 med De Forenede Nationers Udviklingsprogram om hovedkontoret i København for det fælles indkøbskontor
Udenrigsministeriet
BKI nr 47 af 12/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 2. september 1997 med Sverige om bestemmelser om status i Danmark for Planlægningselementet for den Multinationale FN Stand-by Brigade på Højt Beredskab (SHIRBRIG)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9576 af 14/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10247 af 31/03/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 64-10 om klageberettiget - afdød ægtefælle - fuldmagt - hjemmehjælp
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9782 af 27/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ugyldighed pga. manglende høring
Skatteministeriet
KEN nr 10014 af 29/04/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9929 af 08/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - retlig interesse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>