Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3294 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
BEK nr 693 af 07/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970
Kulturministeriet
BEK nr 1284 af 06/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970
Kulturministeriet
BEK nr 1745 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 916 af 13/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om de maritime radiotjenester i ekstraordinære situationer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1081 af 08/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af papirarkivalier hos domstolene
Kulturministeriet
BEK nr 349 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kontoruddannelsen med specialer
Undervisningsministeriet
BEK nr 575 af 16/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne
Kulturministeriet
BEK nr 544 af 03/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne
Kulturministeriet
BEK nr 27 af 09/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af politikredsenes arkivalier
Kulturministeriet
BEK nr 343 af 06/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra uddannelsesinstitutionerne
Kulturministeriet
BEK nr 690 af 11/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for luftfartsområdet
Kulturministeriet
BEK nr 1096 af 19/09/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af pristillæg til miljøvenlig elproduktion
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1172 af 19/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
BEK nr 741 af 14/07/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i hjemmeværnet
Kulturministeriet
BEK nr 352 af 07/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)
Justitsministeriet
BEK nr 1640 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser m.fl.
Kulturministeriet
BEK nr 343 af 29/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område
Kulturministeriet
BEK nr 1083 af 30/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand
(Kapacitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 35 af 17/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget
Folketinget
AND nr 209 af 31/05/1938 - Gældende
Kongelig Anordning angaaende visse Neutralitetsbestemmelser. (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 331 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere
Erhvervsministeriet
BEK nr 267 af 08/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9638 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat
(BL 6-71, 5. udgave)

(BL 6-71, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1066 af 30/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af domstolenes arkivalier
Kulturministeriet
BEK nr 1159 af 18/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 66 af 16/03/1915 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Forlængelse af Jernbanen fra Helsingør til Gilleleje.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1441 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer
(Geotermiordningen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1035 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 10133 af 12/12/2006 - Gældende
Bestemmelser om helikopterdæk på havanlæg
(BL 3-5, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 118 af 07/09/1882 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 382 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist
Undervisningsministeriet
BEK nr 6 af 18/01/1879 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Komiteen for Anlæget af en Jernbane fra Hillerød til Græsted paa anlæg og Drift af en Jernbane fra Hillerød til Græsted.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 72 af 07/06/1878 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Komiteen for Vemb-Lemvig Jernbane paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Vemb Station til Lemvig.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1139 af 15/12/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og -verifikation
(Fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder)

Erhvervsministeriet
BEK nr 220 af 13/12/1894 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Hillerød til Frederiksværk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 112 af 17/08/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Lyngby til Vedbæk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 996 af 16/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.(* 1)(* 2)
Erhvervsministeriet
BEK nr 150 af 05/10/1900 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Nørre Nebel over Billum til Varde.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 61 af 27/05/1875 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Justitsraad Christian Frederik Garde paa Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kjøge eller et Punkt paa den sydsjællandske Jernbane i Nærheden af Kjøge til Faxe med en Sidebane over Storehedinge til Rødvig
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 71 af 07/05/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende eneretsbevilling til anlæg og drift af en jernbane fra Nykøbing til Holbæk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 147 af 08/11/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Tølløse over Ruds Vedby til Høng.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 78 af 07/05/1897 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Lemvig Havn over Lemvig Station og Harboøre til Thyborøn Kanal
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11 af 07/02/1896 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Kagerup Station til Helsinge.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik og oplysningspligt for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 175 af 04/06/1915 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Jernbane fra Aalbæk over Tversted til Hjørring med Sidebane til Hirtshals.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 642 af 10/11/1919 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Ombygning af Jernbanen fra Frederikshavn til Skagen fra smalsporet til normalsporet samt til Drift af den ombyggede Bane.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 330 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1347 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk
(Dækbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1281 af 19/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1167 af 21/12/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8 >