Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3272 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
FOU nr 2007.477 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver
Folketinget
UDT nr 10229 af 27/05/2015 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
Folketinget
FOU nr 2015.30 - Gældende
2015-30. Sms-korrespondance – dokumentbegrebet
Folketinget
FOU nr 1997.105 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance mellem Erhvervsministeriet og Kammeradvokaten. Ekstrahering. Begrundelse
Folketinget
FOU nr 1990.63 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance mellem Kammeradvokaten, Handelshøjskolen og Finansministeriet om retssag.
Folketinget
FOU nr 2006.468 - Gældende
Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne
Folketinget
FOU nr 2005.584 - Gældende
Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning
Folketinget
FOU nr 2002.164 - Gældende
Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem ministerier om Danmarks tiltrædelse af Nice-traktaten
Folketinget
UDT nr 9895 af 29/09/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem dansk ambassade og udenlandsk politi. Egenacces. Ekstrahering
Folketinget
FOU nr 1999.490 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance mellem Udenrigsministeriet og et rederi
Folketinget
FOU nr 2011.1001 - Gældende
2011 10-1. Afslag på aktindsigt i korrespondance mellem Udlændingeservice og en privat virksomhed
Folketinget
UDT nr 9572 af 31/05/2017 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt i SKATs korrespondance med kilden, som tilbød SKAT at købe Panama Papers
Folketinget
UDT nr 9354 af 08/05/2006 - Gældende
Instruks om inddragelse af partsrepræsentanter ved korrespondance med en skattepligtig
Skatteministeriet
1996/1 LSF 78 - Gældende
1996 LSF 78 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDENRIGSTJENESTEN(UDENRIGSTJENESTENS INTERNE KORRESPONDANCE)
Folketinget
UDT nr 9167 af 03/02/2016 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i korrespondance om radikaliseringstiltag og/eller såkaldte fremmedkrigere
Folketinget
FOU nr 2015.42 - Gældende
2015-42. Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
UDT nr 10153 af 06/07/2015 - Gældende
2015-42. Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
UDT nr 10339 af 18/11/2016 - Gældende
2016-46. Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed
Folketinget
FOU nr 2016.46 - Gældende
2016-46. Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed
Folketinget
UDT nr 9707 af 19/06/2019 - Gældende
2019-20. Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller
Folketinget
FOU nr 2019.20 - Gældende
2019-20. Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller
Folketinget
UDT nr 9377 af 15/03/2019 - Gældende
2019-8. Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller
Folketinget
FOU nr 2019.8 - Gældende
2019-8. Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller
Folketinget
FOU nr 2015.14 - Gældende
2015-14. Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme
Folketinget
UDT nr 9255 af 24/03/2015 - Gældende
2015-14. Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme
Folketinget
FOU nr 2015.4201 - Gældende
Opfølgning til 2015-42. Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering
Folketinget
UDT nr 10912 af 28/09/2015 - Gældende
Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid på over 7 måneder i sag om aktindsigt i korrespondance mellem Justitsministeriet og trossamfund
Folketinget
UDT nr 9433 af 24/03/2017 - Gældende
Afslag på aktindsigt i korrespondance med australske myndigheder om folketingsudvalgs studietur til Australien og Nauru, jf. offentlighedslovens § 32, stk. 2. Ombudsmanden kunne ikke tilsidesætte Udlændinge- og Integrationsministeriets konkrete vurdering, som var foretaget på baggrund af en udtalelse fra de australske myndigheder
Folketinget
UDT nr 11537 af 07/01/2015 - Gældende
Tvivlsspørgsmål, om korrespondance mellem danske og grønlandske myndigheder vedrørende grønlandske råstoffer var omfattet af miljøoplysningsloven. Ikke grundlag for kritik af afslag på aktindsigt, selv hvis det blev lagt til grund, at oplysningerne var omfattet af miljøoplysningsloven. Bortkommet dokument. Kritik af sagsbehandlingstiden
Folketinget
FOU nr 2016.4601 - Gældende
Opfølgning til 2016-46. Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed
Folketinget
UDT nr 9933 af 06/06/2014 - Gældende
Aktindsigt i korrespondance vedrørende Aarhus Kommunes lokale arbejdstidsaftale for lærere (”Aarhusaftalen”). Muligheden for at hensynet til fremtidige overenskomstforhandlinger kunne indgå i vurderingen af, om det var nødvendigt at undtage oplysninger fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 33, nr. 3.
Folketinget
1996/1 BTL 78 - Gældende
1996 BTL 78 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDENRIGSTJENESTEN (UDENRIGSTJENESTENS INTERNE KORRESPONDANCE) NR L 78 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
UDT nr 10053 af 29/10/2018 - Gældende
Ikke kritik af Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i et referat fra et møde med Den Kinesiske Ambassade den 18. december 2017 (i forbindelse med offentliggørelsen af Tibetkommissionens beretning) og den efterfølgende korrespondance herom med Justitsministeriet og Statsministeriet. Ekstrahering efter offentlighedslovens § 28 og undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1
Folketinget
KEN nr 9794 af 27/08/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kommuner - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9932 af 19/09/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01005
Justitsministeriet
KEN nr 11271 af 31/12/1999 - Gældende
Aktindsigt i breve i patientens journal
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 1987.54 - Gældende
Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen
Folketinget
FOU nr 2012.0016 - Gældende
2012-16. Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain
Folketinget
FOU nr 2015.24 - Gældende
2015-24. Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet
Folketinget
UDT nr 10483 af 26/04/2017 - Gældende
Udtalelse til Folketingets Ombudsmand om samlet behandling af aktindsigtssager
Justitsministeriet
FOU nr 2016.42 - Gældende
2016-42. Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under
Folketinget
UDT nr 10058 af 17/10/2016 - Gældende
Dokumenter om, hvorvidt et eventuelt tjenstligt forhør skulle være offentligt hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden, var også omfattet af offentlighedslovens § 21, stk. 2.
Folketinget
KEN nr 9586 af 26/11/2012 - Gældende
Pressenævnets sag nr. 12-70-00317
Justitsministeriet
UDT nr 10170 af 28/10/2016 - Gældende
2016-42. Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under
Folketinget
UDT nr 9383 af 08/05/2015 - Gældende
2015-24. Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet
Folketinget
1998/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven, toldloven og en række afgiftslove
Skatteministeriet
FOU nr 2019.24 - Gældende
2019-24. Nævns afslag på aktindsigt i procesdokumenter til Justitsministeriets førelse af sag ved et internationalt klageorgan
Folketinget
1998/1 LSV 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven, toldloven og en række afgiftslove
Folketinget
KEN nr 10274 af 20/03/2002 - Gældende
Klage over afslag på fuld aktindsigt
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9733 af 07/04/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. aktindsigt
Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>