Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondence  fandt 17 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 
2003/1 BTB 13 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om deltagelse i  arbejdsmiljøforskningsprojekter
Folketinget
KOM nr 19065 af 31/03/1998 - Gældende
Nyt fra Ankestyrelsen - Officialprincippet Af fuldmægtig Viveca Bach Andersen (* 1)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1998.102 - Gældende
Aktindsigt i fordeling af tips- og lottomidler
Folketinget
FOU nr 1998.403 - Gældende
Aktindsigt. Identifikationskrav. Meroffentlighed
Folketinget
KEN nr 10063 af 25/04/1996 - Gældende
Varemærket ELANIQ forvekseligt med mærkerne ELANCYL og ELANCYL MP 24.
Erhvervsministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.2 PROVIANTERING
Skatteministeriet
STV nr 20012 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 D.2 PROVIANTERING
Skatteministeriet
FOU nr 1994.414 - Gældende
Aktindsigt i dokumenter om Ringsted Sikringsanlæg. Verserende retssag. Offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 5.
Folketinget
KEN nr 9454 af 03/05/2002 - Gældende
Dispensation for efterlønsbidrag med tilbagevirkende kraft
Beskæftigelsesministeriet
2003/1 BTL 60 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og andre skattelove
(Mere smidige regler for pensionsopsparere, hensættelsesfradrag for kreditinstitutter, gældsinstrumenter og afkortning af kredittid ved ophævelse af visse pensionsordninger)

Folketinget
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
MED nr 11625 af 31/07/1956 - Historisk
Meddelelse om anklagemyndighedens korrespondence.
Justitsministeriet
CIR nr 3290 af 07/06/1985 - Historisk
Cirkulære vedrørende fortegnelse over lærlinge og efg-uddannelser indenfor handels- og kontorområdet. (* 1)
Undervisningsministeriet