Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondent  fandt 301 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LBK nr 930 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 403 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering
Skatteministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LBK nr 1144 af 23/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ophavsret
(Ophavsretsloven)

Kulturministeriet
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Kulturministeriet
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Kulturministeriet
KEN nr 10013 af 16/12/2005 - Gældende
VEU-godtgørelse til engelsk korrespondent ansat i international virksomhed, men beskæftiget med regnskabsmæssige funktioner
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10464 af 20/09/2007 - Gældende
Erhvervssproglig engelsk korrespondent, oplyst at have anvendt uddannelsen inden for de sidste 5 år, ikke ret til VEU-godtgørelse/refusion
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9820 af 12/03/2009 - Gældende
Engelsk korrespondent ansat i rejsebureau fandtes ikke at gøre brug af sin uddannelse. Arbejdsgiveren kunne således modtage refusion/VEU
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10529 af 12/12/2007 - Gældende
Tysk korrespondent, anvendelse af uddannelse i vikariater som receptionist og kontorassistent, tyskkundskaber på korrespondentniveau ikke naturlig del af beskæftigelsen, ret til VEU-godtgørelse
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2012.0023 - Gældende
2012-23. Forståelse af bestemmelsen i § 86, stk. 1, i radio- og fjernsynsloven om undtagelse fra offentlighedsloven af visse sager og dokumenter
Folketinget
KEN nr 9306 af 15/02/1996 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse P-9-96 om pension - optjening - bopælstid - udsendt af offentlig dansk myndighed - beskæftigelse i offentlig dansk interesse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9036 af 17/01/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0047
Justitsministeriet
KEN nr 9357 af 03/06/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00659
Justitsministeriet
KEN nr 19582 af 09/02/1993 - Gældende
Skattepligt, fraflytning til Japan
Skatteministeriet
KEN nr 19603 af 09/02/1993 - Gældende
Kildeskattelovens § 1
Skatteministeriet
KEN nr 10410 af 14/12/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9350 af 03/08/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/56
Justitsministeriet
KEN nr 10061 af 16/04/1993 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da ansøgers patentagent ikke havde udvist fornøden omhu.
Erhvervsministeriet
DOM nr 3245 af 18/02/1993 - Gældende
Bod 2.3.2. Ophør af et flere gange forlænget tidsbegrænset ansættelsesforhold ikke sidestillet med afskedigelse.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Statsansattes Kartel for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Finansministeriet for Udenrigsministeriet (advokat Hans Juhler). Dommere: Dresling, Annette Elmer, Otto Hansen, Maabjerg, Erik Nielsen, Per Sørensen (retsformand) og Tjellesen.
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9423 af 19/05/2009 - Gældende
Udsendt af Danmarks Radio – ikke udsendt af den danske stat
Skatteministeriet
KEN nr 19659 af 08/07/1993 - Gældende
Dobbeltbeskatning
Skatteministeriet
KEN nr 3850 af 30/10/1992 - Gældende
Kassehenstilling om at øge jobsøgningsaktivitet inden for 3 måneder er en anerkendelse af dagpengeret i denne periode på betingelse af dokumentation af jobsøgningsaktivitet.
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9854 af 11/10/2018 - Gældende
Finanstilsynets vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Erhvervsministeriet
1995/1 BSF 16 - Gældende
1995 BSF 16 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NATIONAL RETS FORRANG FOR EF-RET
Folketinget
KEN nr 10108 af 12/11/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1989/1 BSF 28 - Gældende
1989 BSF 28 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN INVESTERINGSFOND OG EN INVESTERINGSGARANTIORDNING FOR ØSTLANDENE
Folketinget
AFG nr 3220 af 20/03/1990 - Gældende
Dimittendoptagelse. Udenlandsk uddannelse.
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 106 af 27/06/1991 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om højere pensionsbidrag og ansatte under STK's og OC's forhandlingsret (* 1)
Finansministeriet
BST nr 25040 af 31/08/1980 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M.212-3 om administrativt direktiv for forsvarets deltagelse i NATO standardiseringsarbejde med tilknytning til Military Agency for Standardization (MAS).
Forsvarsministeriet
KEN nr 9792 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00487
Justitsministeriet
1989/1 BR 7 - Gældende
1989 BR 7 BERETNING OVER PROCEDUREN VEDRØRENDE REGERINGSKONFERENCER M.V. NR 7 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9612 af 18/12/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00351
Justitsministeriet
KEN nr 19135 af 31/12/1992 - Gældende
Bruttorevalideringsydelse (* 1)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10061 af 03/05/1991 - Gældende
Genoprettelse nægtet, da der ikke var udvist al den omhu, som med rimelighed kan kræves
Erhvervsministeriet
KEN nr 9686 af 16/12/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1065
Justitsministeriet
CIR1H nr 9434 af 15/06/2018 - Gældende
Cirkulære om gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.
Finansministeriet
KEN nr 10714 af 18/05/2004 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9114 af 28/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00476
Justitsministeriet
CIR nr 128 af 24/09/1997 - Gældende
Cirkulære om forhøjelse af pensionsbidrag for overenskomstansatte m.fl. under StK's, TOK's, COII's og AC's forhandlingsområder (* 1) (* 2) (Til samtlige ministerier m.v.)
Finansministeriet
AFG nr 10133 af 25/09/2018 - Gældende
Fast driftssted, agentur, informationssamling
Skatteministeriet
CIR nr 6660 af 28/08/1995 - Gældende
Cirkulære om klassificering og omklassificering (* 1) (* 2)
Finansministeriet
FOU nr 1986.33 - Gældende
Tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge
Folketinget
2016/1 LSV 41 - Gældende
Forslag til Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)
Folketinget
2016/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet)
Kulturministeriet
CIS nr 9394 af 16/06/2014 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forkortelser af civile stillingsbetegnelser og grader i Forsvaret
Forsvarsministeriet
AFG nr 9736 af 25/04/2017 - Gældende
Momsfritagelsen af forvaltning af investeringsforeninger - momsfri administration af kundeforespørgsler
Skatteministeriet
KEN nr 10066 af 01/07/1993 - Gældende
For sen indbetaling af genoptagelsesafgift betragtet som undskyldelig.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9804 af 21/06/2016 - Gældende
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltning af investeringsforeninger - teleydelser
Skatteministeriet
KEN nr 9686 af 22/10/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-91
Justitsministeriet 1|2|3|4|5|6|7 >