Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26914 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 106 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om korte nyhedsuddrag fra begivenheder af stor interesse for offentligheden
Kulturministeriet
RES nr 9219 af 24/06/1975 - Gældende
Kongelig resolution om bemyndigelse til eftergivelse af korte frihedsstraffe, bøder og konfiskationer
Justitsministeriet
BEK nr 1305 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle økonomiske forhold
Skatteministeriet
BEK nr 645 af 30/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse uddannelsesbekendtgørelser om korte videregående uddannelser under Undervisningsministeriets område og om overgangsregler
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1086 af 29/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
(Bekendtgørelse om godkendelse af dyrlæger til at foretage supplerende veterinærfaglige vurderinger med henblik på nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
ANG nr 1739 af 18/12/2015 - Gældende
Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen og forskellige andre love (Fri anvendelse af visse data, varetagelse af søopmåling og ændring af styrelsens navn)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 755 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 687 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af fartskriverkort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 894 af 21/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1042 af 01/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde mellem Danmark og Tyskland om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer i det internationale vanddistrikt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 401 af 27/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Danske Filminstitut
Kulturministeriet
BEK nr 782 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap og institutionskort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 944 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Ungdomskort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9928 af 02/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om luftfartsinformationstjeneste Udgave 3, 2. juni 2008 (BL 7-2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 566 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 957 af 19/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 1154 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 837 af 06/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 95 af 28/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 278 af 20/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 47 af 07/03/1964 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Om ordningens ikrafttræden.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 394 af 21/11/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhvervesmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 788 af 23/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1796 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fri anvendelse af data om Grønland
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 208 af 24/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 288 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ribe Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelses- og klitfredningslinien i Ribe Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 122 af 19/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om biavl på Læsø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 17/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om danske UCITS’ anvendelse af afledte finansielle instrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 17100 af 23/01/1997 - Gældende
Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater
(BL 3-38, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 296 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 127 af 18/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Frederiksborg Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Frederiksborg Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 382 af 02/05/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Bornholms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 931 af 01/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Københavns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Københavns Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 631 af 23/06/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Storstrøms Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Storstrøms Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 91 af 03/02/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Viborg Amt af strandbeskyttelses- og klitfredninglinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 268 af 31/03/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Ringkøbing Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 909 af 10/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vejle Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vejle Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 568 af 02/07/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Århus Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 128 af 23/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Vestsjællands Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Vestsjællands Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 892 af 24/09/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Roskilde Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Roskilde Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 941 af 22/10/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Fyns Amt af strandbeskyttelseslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
(Strandbeskyttelseslinjen i Fyns Amt)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 718 af 09/08/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Nordjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 460 af 15/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden for Sønderjyllands Amt af strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen og af forskellige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1804 af 21/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forurening og gener fra anlægget af Cityringen
(Byggepladsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1677 af 16/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsesopsparing
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 106 af 11/05/1929 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i Bekendtgørelse af 23. juni 1924 om indretningen af ordinære kvarterer for det værnepligtige mandskab
Forsvarsministeriet
BEK nr 175 af 21/05/1962 - Gældende
Bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhversvmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 122 af 05/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af takografkort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 786 af 08/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forbud mod fiskeri vest for Livø
(Livøbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 940 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>