Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26995 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9909 af 20/06/2005 - Gældende
Ukontrollabel konsulentbistand kort afgrænset ansættelsesforhold fradrag - efterløn
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 10012 af 10/09/1992 - Gældende
Dispensation fra betalingskortloven. Forudbetalte kort.
Erhvervsministeriet
FOU nr 1992.187 - Gældende
Samværsret ændret kort før første samvær. Kort frist for partshøring.
Folketinget
VEJ nr 14012 af 31/12/1980 - Gældende
Fremstilling af C-kort Resume
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 BSF 164 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om privatisering af Kort- og Matrikelstyrelsen
Folketinget
2018/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af id-kort i byggebranchen
Folketinget
AFG nr 9422 af 19/05/2009 - Gældende
Salg og genkøb af investeringsforeningsbeviser med kort tidsinterval
Skatteministeriet
1987/1 LSF 143 - Gældende
1987 LSF 143 FORSLAG TIL LOV OM KORT- OG MATRIKELSTYRELSEN
Folketinget
KEN nr 22011 af 08/11/1991 - Gældende
Uddannelsesstøtte - kortere studietid end normeret - udlandet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1988/1 LSF 20 - Gældende
1988 LSF 20 FORSLAG TIL LOV OM KORT- OG MATRIKELSTYRELSEN
Folketinget
2013/1 BSF 94 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et id-kort inden for byggebranchen
Folketinget
KEN nr 10102 af 20/03/2005 - Gældende
Klage over tvangsmedicinering- for kort betænkningstid
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 14011 af 31/12/1980 - Gældende
Råstofkortlægning, B-5 kort. Danske landskabsformer. Resume
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20052 af 01/01/2003 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2003 A KORT OM LØNSUMSAFGIFTEN
Skatteministeriet
STV nr 20079 af 01/01/2006 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2006 A KORT OM LØNSUMSAFGIFTEN
Skatteministeriet
1998/1 BSF 53 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kortere sagsbehandlingstid for vurdering af bekæmpelsesmidler
Folketinget
1999/1 BF 164 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om privatisering af Kort- og Matrikelstyrelsen.
By- og Boligministeriet
STV nr 20008 af 01/01/2007 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2007 A KORT OM LØNSUMSAFGIFTEN
Skatteministeriet
2013/1 BF 94 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et id-kort inden for byggebranchen.
Beskæftigelsesministeriet
BET nr 4003 af 31/03/1983 - Gældende
Tagelementer med kort kollapstid prøvnings- og godkendelsesbetingelser MK 6.00/003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
STV nr 20142 af 01/01/2000 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT A KORT OM LØNSUMSAFGIFTEN
Skatteministeriet
1998/1 BF 53 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kortere sagsbehandlingstid for vurdering af bekæmpelsesmidler.
Miljøministeriet
2003/1 LSF 14 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen
(Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne)

Miljøministeriet
2013/1 BTB 94 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et id-kort inden for byggebranchen
Folketinget
AFG nr 10086 af 09/02/1990 - Gældende
KØB AF RABATKORT TIL TOG. RABATTEN NEDSAT INDEN FOR KORTETS GYLDIGHEDSPERIODE. TJENESTEYDELSE I*)
Erhvervsministeriet
1997/1 LSF 19 - Gældende
1997 LSF 19 FORSLAG TIL LOV OM KORTE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER (ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER)
Folketinget
1990/2 LSF 47 - Gældende
1990 LSF 47 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM STEMPELAFGIFT AF TOPOGRAFISKE KORT
Folketinget
1985/1 LSF 30 - Gældende
1985 LSF 30 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STEMPELAFGIFT AF TOPOGRAFISKE KORT
Folketinget
1998/1 BTB 53 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kortere sagsbehandlingstid for vurdering af bekæmpelsesmidler
Folketinget
KEN nr 9678 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 18-13 om kontanthjælp - tilbagebetaling - kortere tid - formue - bolig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 LSV 14 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen
(Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne)

Folketinget
2018/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under kortere udlandsophold
Folketinget
1990/1 LSF 60 - Gældende
1990 LSF 60 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM STEMPELAFGIFT AF TOPOGRAFISKE KORT
Folketinget
KEN nr 10324 af 20/05/2002 - Gældende
Klage over henvisning til genoptræning kort tid efter operation af achillessene
Sundheds- og Ældreministeriet
1997/1 BSF 17 - Gældende
1997 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KORTERE SAGSBEHANDLINGSTID FOR VURDERING AF BEKÆMPELSESMIDLER
Folketinget
1999/1 BSF 113 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af regional dækning ved udbudsplaceringen af de korte videregående uddannelser
Folketinget
2003/1 BTL 14 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen
(Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne)

Folketinget
KEN nr 17700 af 21/09/1978 - Gældende
Kort blind privat fællesvejs udmunding i privat fællesvej-bidragspligt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2003/1 LF 14 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen. (Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne).
Miljøministeriet
2018/1 BF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til aflastning af forældre til børn med funktionsnedsættelser under kortere udlandsophold.
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20073 af 01/01/1980 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1980 0740 DEP. UNICEF - KORT, KALENDERE MV - VELGØRENHED
Skatteministeriet
1994/1 BSF 107 - Gældende
1994 BSF 107 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KORTERE SAGSBEHANDLINGTID FOR VURDERING AF BEKÆMPELSESMIDLER
Folketinget
KEN nr 9073 af 03/12/2007 - Gældende
Sag nr.: 44.2007: Løn under ferie - ensidig ophævelse - kort uddannelsesaftale - ferielovens § 9
Erhvervsministeriet
KEN nr 10606 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over for kort motivationstid for frivillig behandling forud for beslutning om tvangsbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2013.0002 - Gældende
2013-2. Skoleleders beslutning om midlertidig enkeltmandsundervisning var en afgørelse. Afgørelsen blev iværksat med for kort varsel
Folketinget
SKR nr 9508 af 02/07/2007 - Gældende
Den momsmæssige behandling af formidling af kort og billetter til bus og tog for kollektive trafikselskaber Ændring af virkningstidspunkt for praksisændring
Skatteministeriet
2004/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser
Undervisningsministeriet
2012/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen
(Fri anvendelse af visse data samt varetagelse af søopmåling)

Miljøministeriet
1999/1 BF 113 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af regional dækning ved udbudsplaceringen af de korte videregående uddannelser.
Undervisningsministeriet
2004/2 LSF 102 - Gældende
Forslag til Lov om stipendier til visse udenlandske studerende ved korte og mellemlange videregående uddannelser
Undervisningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>