Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26926 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
BEK nr 17278 af 03/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-5
(BL 11-5 A, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1608 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 818 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder mv.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 481 af 25/06/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd i lønramme 1-35 i Boligministeriet
Erhvervsministeriet
BEK nr 563 af 29/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune vedrørende gebyr for sundhedskort
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1256 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner i bymæssigt område
(Bydronebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 433 af 21/08/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed
Justitsministeriet
BEK nr 11769 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F IV, Maskineri og elektriske installationer, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 920 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bilag 2 til miljømålsloven om indholdet af vandplanen og om indholdet af indsatsprogrammet m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1004 af 21/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område
Kulturministeriet
BEK nr 788 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 11776 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VIII, Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 669 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks tilstødende zone
Udenrigsministeriet
BEK nr 220 af 01/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ligebehandlingsnævnet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 152 af 19/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Medienævnet
Kulturministeriet
BEK nr 69 af 26/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om energiforsyningsvirksomhedernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 810 af 13/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge
(Voksenansvarsbekendtgørelsen)

Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 422 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udstyr i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 120 af 08/09/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Præstevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 184 af 23/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1426 af 16/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om landinspektørerklæringer i henhold til lov om landbrugsejendomme
(Landinspektørbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10176 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr, kapitel VIII, foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1297 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 807 af 10/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om bedømmelse af tjenestemænd i henhold til § 8 i lov om tjenestemænd
Finansministeriet
BEK nr 1113 af 30/11/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9936 af 02/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 11-40, 1. udgave af 15. august 2003, Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen BL 11-40 A (Udgave 2, 2. juni 2008)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1118 af 23/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om notarialforretninger
Justitsministeriet
BEK nr 9927 af 24/11/2009 - Gældende
Bestemmelser om anmeldelse, registrering og afmelding af private flyvepladser (BL 3-7, udgave 2, 24. november 2009)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 294 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Procesbevillingsnævnet
(Procesbevillingsnævnets forretningsorden)

Justitsministeriet
BEK nr 722 af 08/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumsbeskyttelse af visse kategorier af personer på skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 65 af 21/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 972 af 20/11/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af antallet af lønmodtagere efter lov om europæiske samarbejdsudvalg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 401 af 17/11/1965 - Gældende
Bekendtgørelse om signaler under isbrydning
Forsvarsministeriet
BEK nr 9051 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9796 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-I, D og E, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektroniske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1316 af 19/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 962 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
Erhvervsministeriet
BEK nr 836 af 06/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Årets Trafiksikkerhedsbyer«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1319 af 09/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 370 af 26/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 366 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri
(Trawlbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 397 af 29/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere
Erhvervsministeriet
BEK nr 1002 af 30/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 14009 af 24/11/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om Mågeøerne Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 725 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1447 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 866 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 1012 af 28/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring
Erhvervsministeriet
RES nr 12000 af 19/10/1905 - Gældende
Kgl. Resolution angaaende Autorisation af en Liturgi ved Gudstjenester for døvstumme.
Kirkeministeriet
BEK nr 1106 af 16/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samarbejde ved koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>