Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26998 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 1088 af 28/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018
(Bredbåndspuljebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 455 af 24/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2019
(Bredbåndspuljebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 108 af 29/01/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9406 af 04/07/1995 - Gældende
Bestemmelser om brand- og redningstjeneste
(BL 3-9, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1006 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for lægers videreuddannelse
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1055 af 17/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 195 af 23/06/1924 - Gældende
Bekendtgørelse om Indretningen af ordinære Kvarterer for det værnepligtige Mandskab
Forsvarsministeriet
BEK nr 620 af 17/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger
(Vejbumpbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 132 af 08/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 658 af 11/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af slagtekalkuner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 846 af 20/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1038 af 02/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån
Erhvervsministeriet
BEK nr 762 af 27/09/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud, regnskab m.v. for Designskolen Kolding
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1255 af 25/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om opgaver og forretningsorden for det nationale råd for tandlægers videreuddannelse
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 196 af 23/06/1924 - Gældende
Bekendtgørelse om Indretning m.m. af Stalde for Garnisonens Heste ved ordinær Indkvartering
Forsvarsministeriet
BEK nr 351 af 03/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med vilkår om elektronisk overvågning ved udgang og prøveløsladelse
Justitsministeriet
BEK nr 402 af 03/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9994 af 15/12/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 3 Protokollen til Torremolinos Konventionen, Konferencens rekommandationer, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1170 af 31/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering
Erhvervsministeriet
BEK nr 1552 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 623 af 18/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1035 af 10/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for forbrugslånsvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 56 af 04/02/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indsendelse af prøver og andre oplysninger om Danmarks undergrund
(§ 34 bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1387 af 12/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9848 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1472 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten
(Luftkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 941 af 19/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om udlevering af lægemidler i forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1152 af 27/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 905 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Erhvervssygdomsudvalget
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1199 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Myndighedernes Beredskabskomité i medfør af offshoresikkerhedsloven
Beskæftigelsesministeriet
AND nr 297 af 07/06/1977 - Gældende
Anordning om afgrænsningen af den kontinentale sokkel i Østersøen mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland.
Udenrigsministeriet
BEK nr 495 af 29/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte
Kulturministeriet
BEK nr 1395 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Lovtidende i elektronisk form
Justitsministeriet
BEK nr 835 af 05/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om arvelige sygdomme hos tamkvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 607 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
Justitsministeriet
BEK nr 1706 af 20/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1745 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om medicintilskud
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1536 af 09/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring
Erhvervsministeriet
BEK nr 919 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11100 af 07/12/1771 - Gældende
Instruction, hvorefter alle Vedkommende sig i Høieste-Ret skal skikke og forholde.
Justitsministeriet
BEK nr 788 af 05/09/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse til arbejdsstudietekniker inden for slagteri- og kødindustrien
Undervisningsministeriet
BEK nr 418 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om personer, der tages i forvaring efter retsplejeloven
Justitsministeriet
BEK nr 17162 af 01/01/1978 - Gældende
Bestemmelser om landbrugsflyvningsbevis
(BL 6-46, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 998 af 15/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Klagenævnet for Specialundervisning
Undervisningsministeriet
BEK nr 152 af 25/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fjerkrækolera (Pasteurella multocida)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 228 af 12/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Nærå-Agernæs Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 185 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 301 af 07/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Årets Trafiksikkerhedsbyer«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 882 af 20/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 151 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.0
Sundheds- og Ældreministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>