Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 27088 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 151 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1113 af 15/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 180 af 26/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om danskprøve på A1-niveau og danskprøve på A2-niveau for familiesammenførte udlændinge
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 195 af 07/03/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om videregivelse af data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og øvrige ejendomsdata (OIS-Bekendtgørelsen)
Skatteministeriet
BEK nr 893 af 22/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 107 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen)
(Varetægtsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 17800 af 15/12/1994 - Gældende
Bestemmelser om ændring af BL 3-2
(BL 3-2 A, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1080 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene
Kirkeministeriet
BEK nr 131 af 06/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om isbrydning samt opkrævning af isafgift
Forsvarsministeriet
BEK nr 1214 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til udformning af bivirkningsindberetninger og periodiske sikkerhedsopdateringer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 324 af 07/04/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af sikkerhedsseler m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 452 af 12/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 302 af 26/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om provstiudvalgenes og budgetudvalgenes virksomhed
Kirkeministeriet
BEK nr 624 af 20/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om rutekørsel
(Rutebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1702 af 21/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om statutter for Den danske UNESCO-nationalkommission
Undervisningsministeriet
BEK nr 1165 af 16/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø(* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 842 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for fredningsnævn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 565 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vielse inden for folkekirken
Kirkeministeriet
BEK nr 727 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for børn og unge-udvalgene
Social- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1515 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, skatte- og vurderingsankenævn samt motorankenævn
Skatteministeriet
BEK nr 240 af 02/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 9723 af 02/02/2006 - Gældende
Rigspolitichefen A Kundgørelse II Nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner
Justitsministeriet
BEK nr 574 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vaccination mod Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til producentorganisationer mv. under markedsordningen for frugt og grønt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 151 af 19/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2019.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 156 af 21/11/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et Ritual for Kirkevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 593 af 01/12/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding.
Kirkeministeriet
BEK nr 983 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsynet med de anerkendte arbejdsløshedskassers administration
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1360 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1191 af 24/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk
Erhvervsministeriet
BEK nr 325 af 07/05/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til færdiggørelse af fjernvarmenet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 276 af 21/04/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til fremme af decentral kraftvarme og udnyttelse af biobrændsler (Værkpuljen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1555 af 18/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om notarialforretninger
(Notarialbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 16 af 11/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til Dansk Ungdoms Fællesråd
(DUF)

Kulturministeriet
BEK nr 417 af 09/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne
Erhvervsministeriet
BEK nr 14015 af 07/07/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Ulvshale-Nyord Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 211 af 02/07/1935 - Gældende
Instruks for Auktionsledere.
Justitsministeriet
BEK nr 962 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 720 af 26/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 988 af 29/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1257 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om flyvning med droner uden for bymæssigt område
(Landdronebekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 953 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af barselsdagpenge m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9642 af 09/11/2004 - Gældende
Bestemmelser om praktisk uddannelse til FIS-certifikat m.m.
(BL 6-97, 3. udgave)

(BL 6-97, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1337 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 331 af 25/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om jordfordeling
(Jordfordelingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 950 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 121 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 726 af 03/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 516 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>