Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26998 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|.. >    >>

 
BEK nr 1750 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9817 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1604 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1352 af 02/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension
Erhvervsministeriet
BEK nr 1101 af 14/12/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 81 af 29/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 420 af 26/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 516 af 01/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
(Synsbekendtgørelsen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1005 af 15/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner
Erhvervsministeriet
BEK nr 1431 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 772 af 15/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 41 af 22/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsregistrering
Erhvervsministeriet
BEK nr 10610 af 24/04/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart, kapitel II-3, opholdsrum m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 9831 af 12/10/2006 - Gældende
Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv. (BL 3-18, 3. udgave)
(BL 3-18, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 66 af 16/03/1915 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Anlæg og Drift af en Forlængelse af Jernbanen fra Helsingør til Gilleleje.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 873 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)
(Bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Justitsministeriet
BEK nr 5 af 05/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om narre- og flaskesutter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1653 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.
Undervisningsministeriet
BEK nr 350 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator
Undervisningsministeriet
BEK nr 1094 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 816 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 693 af 20/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
Undervisningsministeriet
BEK nr 502 af 17/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige forlystelser
Justitsministeriet
BEK nr 117 af 02/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 324 af 23/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 871 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen på indkvarteringsstedet under intensiv overvågning og kontrol
Justitsministeriet
BEK nr 361 af 07/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om beskatning af søfolk
Skatteministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 17070 af 10/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser
(BL 3-1, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9068 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 295 af 27/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov
Erhvervsministeriet
BEK nr 113 af 30/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændringer af vedtægt for Det Danske Advokatsamfund
Justitsministeriet
BEK nr 247 af 26/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1686 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 939 af 29/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 118 af 27/02/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om kvoteregisteret samt CDM- og JI-projekter og -kreditter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9996 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Bilag 3 Torremolinos Protokollen 1993, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 680 af 21/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelse til sundhedsplejerske
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1615 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1468 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger ved udbrud af lavpatogen aviær influenza af typerne H5 eller H7 i fjerkræ og andre fugle i fangenskab
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1753 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål
Kulturministeriet
BEK nr 9322 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel II A Kemiske arbejdsmiljøpåvirkninger, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1020 af 20/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om den eksklusive økonomiske zone ved Grønland
Udenrigsministeriet
BEK nr 1693 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1516 af 13/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen
Skatteministeriet
BEK nr 1341 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 904 af 24/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(Tilslutningsbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet<<    < ..|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|.. >    >>