Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 27004 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|.. >    >>

 
BEK nr 9996 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Bilag 3 Torremolinos Protokollen 1993, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9941 af 27/09/2017 - Gældende
BL 7-14 Bestemmelser om procedurer for tale-radiokommunikation Udgave 10, 12. oktober 2017
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9153 af 26/01/2010 - Gældende
Bestemmelser om procedurer for taleradiokommunikation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 10188 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1360 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 749 af 29/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for erhvervsrettet uddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
BEK nr 10192 af 18/11/2016 - Gældende
Bestemmelser for Færøerne og Grønland om indberetning af visse flyvesikkerhedsmæssige hændelser, som ikke har medført et havari eller en alvorlig hændelse (BL 8-10) Udgave 4, 18. november 2016
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9840 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 344 af 02/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
(Grundbetalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 898 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 899 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10148 af 22/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, skibes bygning og udstyr m.v. Passagerskibe i national fart, kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10156 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXVI, forebyggelse af luftforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 10139 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel XXVI Meddelelser B; D, E, F, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 693 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 450 af 08/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) af projekter vedrørende erhvervshavne og Københavns Havn samt om administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1019 af 28/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 118 af 07/09/1882 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Hou Havn over Odder til et Punkt paa Statsbanen mellem Skanderborg og Aarhus.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 570 af 04/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1245 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 996 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 138 af 17/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 721 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ældreboliginstitution
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9825 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelse E fra Søfartsstyrelsen, Kapitel XXV, Forebyggelse mod forurening med affald fra skibe af 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 9599 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXV Forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9833 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXV, forebyggelse af forurening med affald fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 32 af 09/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ungdomskriminalitetsnævnet
Justitsministeriet
BEK nr 424 af 25/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 17280 af 04/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn
(BL 11-10, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 549 af 24/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ferie
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 192 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 153 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for præstevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 720 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om normalvedtægter for en selvejende almen ungdomsboliginstitution
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1213 af 20/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 399 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektronikoperatør
Undervisningsministeriet
BEK nr 4044 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 899 af 21/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse og spærring af NemID med offentlig digital signatur
Finansministeriet
BEK nr 296 af 16/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af Newcastle disease
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 408 af 01/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen
Undervisningsministeriet
BEK nr 182 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)
(Udgangsbekendtgørelsen)

Justitsministeriet
BEK nr 72 af 07/06/1878 - Gældende
Bekjendtgørelse angaaende Koncession for Komiteen for Vemb-Lemvig Jernbane paa Anlæg og Benyttelse af en Jernbane fra Vemb Station til Lemvig.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 96 af 02/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9298 af 23/06/2011 - Gældende
Bestemmelser om godkendelse og drift af baner, der skal anvendes til starter med en banesynsvidde (RVR) mindre end 350 m og præcisionslandingsbaner kategori II og III
(BL 3-13, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1268 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler
Erhvervsministeriet
BEK nr 61 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 193 af 27/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvedtægt for erhvervsakademier for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet<<    < ..|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|.. >    >>