Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4 >

 
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1431 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 726 af 03/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler i det transeuropæiske vejnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1327 af 29/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 831 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Skatteministeriet
BEK nr 33 af 25/01/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om EF-statsborgeres adgang til at udøve virksomhed som tandlæge i Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 17095 af 08/08/1990 - Historisk
Bestemmelser om generelle krav til støjmission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 4050 af 01/07/1989 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 482 af 21/09/1984 - Historisk
Bekendtgørelse om interregional ruteflyvning mellem medlemsstaterne i Fællesskabet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 740 af 27/08/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af bygge- og anlægsarbejder inden for vand-, og energiforsyning samt transport og telekommunikation i De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4044 af 01/01/1989 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 741 af 27/08/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af indkøb inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i De Europæiske Fællesskaber(* 1) (Udbudsbekendtgørelsen for forsyningsvirksomhed)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4051 af 01/01/1990 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4042 af 31/12/1962 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4054 af 01/07/1990 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 4058 af 01/01/1990 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 276 af 14/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 880 af 23/08/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om benyttelse af udenlandske køretøjer i Danmark
Skatteministeriet
BEK nr 179 af 17/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om gensidig anerkendelse af visse erhvervsrettede uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 625 af 14/07/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v. (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17400 af 12/06/1992 - Historisk
Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1400 af 15/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 438 af 19/05/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 557 af 24/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af indkøb inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i Det Europæiske Fællesskab (* 1) (Udbudsbekendtgørelsen for forsyningsvirksomhed)
Erhvervsministeriet
BEK nr 178 af 17/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for EU/EFTA-statsborgere med erhvervskompetencegivende videregående uddannelse af mindst 3 års varighed
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 52 af 19/01/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser(* 1)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 19 af 18/01/1984 - Historisk
Udlændingebekendtgørelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 195 af 10/05/1979 - Historisk
Bekendtgørelse om EF-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som sygeplejerske i Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 196 af 23/05/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om udlændinges adgang til og ophold i Danmark (* 1) (* 2)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 649 af 30/07/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 652 af 30/07/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af indkøb inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 249 af 06/04/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen
Undervisningsministeriet
BEK nr 936 af 16/09/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester
Erhvervsministeriet
BEK nr 2 af 04/01/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om udbud af bygge- og anlægsarbejder inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 799 af 10/11/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter i Den Europæiske Union
Erhvervsministeriet
BEK nr 17180 af 04/07/1988 - Historisk
Bestemmelser om vedligeholdelse og ændring af luftfartøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17515 af 15/08/1991 - Historisk
Bestemmelser om vedligeholdelse og ændring af luftfartøjer
(BL 1-1, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 4000 af 31/12/1962 - Historisk
Stærkstrømsreglementet, afsnit 1 Administrative bestemmelser, 3. udgave (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 18/08/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om minimumssikkerhedskrav for tunneler, der er offentlige veje, og som indgår i det transeuropæiske vejnet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 605 af 12/09/1986 - Historisk
Bekendtgørelse om kørekort (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 458 af 23/05/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1018 af 15/12/1993 - Historisk
Bekendtgørelse om arbejderbeskyttelse i vejtransport
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4 >