Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over italien  fandt 851 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 66 af 11/07/1969 - Gældende
Konvention af 8. juli 1965 om indlandsstaters transithandelsrettigheder.
Udenrigsministeriet
AFG nr 10154 af 24/10/2017 - Gældende
Moms - udviklingsprojekt - tilskud og momsfradrag
Skatteministeriet
2005/1 LSF 130 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven, straffeloven og krigsmaterielloven
(Masseødelæggelsesvåben mv.)

Justitsministeriet
AFG nr 9289 af 15/03/2016 - Gældende
Bindende svar - Moms - tilskud og fradrag - udlejning af bygning
Skatteministeriet
2003/1 LSF 95 - Gældende
Forslag til Lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2002/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre mv.)

Justitsministeriet
AFG nr 9151 af 29/01/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - beskatningsret til løn
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL A GENERELT OM PUNKT- OG MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
1990/2 LSF 12 - Gældende
1990 LSF 12 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (FORSKNING OG UDVIKLING)
Folketinget
KEN nr 9388 af 07/04/2003 - Gældende
EØS
Beskæftigelsesministeriet
2005/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Udenrigsministeriet
FOU nr 2015.29 - Gældende
2015-29. Justitsministeriets sagsbehandling i sager om bevarelse af dansk indfødsret
Folketinget
CIR nr 148 af 17/12/1986 - Gældende
Cirkulære om lov om en børnefamilieydelse
Skatteministeriet
2002/1 BSF 56 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om overgangsordning for Danmark ved EU's udvidelse mod øst
Folketinget
VEJ nr 12416 af 05/12/2001 - Gældende
VEJLEDNING OM BEHANDLINGEN AF ANMODNINGER OM GENSIDIG RETSHJÆLP I STRAFFESAGER OG OVERFØRSEL AF RETSFORFØLGNING
(Retshjælpsvejledning)

Justitsministeriet
FOU nr 2019.6 - Gældende
2019-6. Danske politibetjente tilsidesatte ikke forpligtelser under tvangsudsendelse
Folketinget
STV nr 20011 af 01/01/1991 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1991 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
AFG nr 11153 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligtens indtræden - køb af lejlighed - ophold
Skatteministeriet
1988/1 LSF 178 - Gældende
1988 LSF 178 FORSLAG TIL LOV OM VOKSENUDDANNELSESSTØTTE
Folketinget
1987/2 LSF 10 - Gældende
1987 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
SKR nr 11272 af 06/08/1987 - Gældende
Skrivelse om Danmarks ratifikation af Wienerkonventionen af 8. november 1968 om vejtrafik. (* 1)
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20086 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/1998 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1998 AFSNIT C - INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
1994/1 LSF 150 - Gældende
1994 LSF 150 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNALE VALG(* 1) (ÆNDRINGER VEDRØRENDE UDLÆNDINGES VALGRET OG VALGBARHED)
Folketinget
1987/1 LSF 192 - Gældende
1987 LSF 192 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1990/2 LSF 12 A - Gældende
1990 LSF 12A FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (FORSKNING OG UDVIKLING)
Folketinget
1989/1 LSF 106 - Gældende
1989 LSF 106 FORSLAG TIL LOV OM HANDELSAGENTER OG HANDELSREJSENDE
Folketinget
STV nr 20041 af 01/01/1999 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 1999 AFSNIT C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
STV nr 20002 af 01/01/2000 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2000 AFSNIT C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
2008/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse og gennemførelse af Naturplan Danmark
Folketinget
2000/1 LSF 30 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove
Skatteministeriet
STV nr 20070 af 01/01/1988 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1988 AFSNIT DB - OPGØRELSE AF INDKOMSTGRUNDLAGET
Skatteministeriet
1988/1 BTL 196 - Gældende
1988 BTL 196 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIG SYGESIKRING NR L 196 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1989/1 BR 6 - Gældende
1989 BR 6 BERETNING VEDRØRENDE TILLIDSSKABENDE FORANSTALTNINGER NR 6 AF 30/05/1990
Folketinget
BKI nr 15 af 13/02/1970 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 15. november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spørgsmål. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9736 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0235
Justitsministeriet
BKI nr 97 af 13/12/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af verdenskonventionen om ophavsret som revideret i Paris den 24. juli 1971(* 1)
Udenrigsministeriet
1985/1 BTL 228 - Gældende
1985 BTL 228 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD HANDEL MED DEN SYDAFRIKANSKE REPUBLIK NR L 228 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 914
Folketinget
1985/1 LSF 129 - Gældende
1985 LSF 129 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
FOU nr 2000.142 - Gældende
EF/EØS-opholdsbevis til EU-statsborger med varig uarbejdsdygtighed. Arbejdskraftens frie bevægelighed. Kommissionens forordning 1251/70
Folketinget
2006/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af patentloven
(Indførelse af regler for tilladte handlinger foretaget i forbindelse med opnåelse af markedsføringstilladelser for lægemidler, m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 9843 af 27/08/2019 - Gældende
Fuld skattepligt - skattemæssigt hjemsted - forskerskatteordningen
Skatteministeriet
1990/2 LSF 12 B - Gældende
1990 LSF 12B FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (FORSKNING OG UDVIKLING)
Folketinget
BKI nr 26 af 04/02/1975 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention af 18. maj 1973 om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling
Skatteministeriet
BKI nr 27 af 29/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af konventionen af 17. marts 1992 om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer
Udenrigsministeriet
BKI nr 54 af 07/07/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling. (* 2)
Udenrigsministeriet
1987/1 BSF 13 - Gældende
1987 BSF 13 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AMTSKOMMUNALE ÅBNE RÅDGIVNINGER OG BEHANDLINGSINSTITUTIONER FOR PSYKISK KRISERAMTE
Folketinget
VEJ nr 10982 af 04/11/2015 - Gældende
Særlige levesteder for bilag IV-arter Vejledning om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IV-arter 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9274 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om international kompetence i sager om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær m.v.
Børne- og Socialministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>