Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over thailand  fandt 217 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5 >

 
BEK nr 1313 af 08/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 1343 af 27/11/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 763 af 01/06/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 497 af 20/05/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1380 af 25/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplanen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1352 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 647 af 31/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1311 af 29/11/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 571 af 30/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 11914 af 30/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 11912 af 29/01/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9527 af 18/03/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9626 af 30/05/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10208 af 20/09/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
(Frekvensplan)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10061 af 07/11/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1209 af 15/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 562 af 11/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1195 af 04/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1162 af 28/11/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9830 af 23/05/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
RTL nr 22112 af 01/01/1988 - Historisk
Vejledende retningslinjer for faget religion i gymnasiet
Undervisningsministeriet
CIR nr 25 af 07/03/1984 - Historisk
Cirkulære om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i udlandet (* 1) (* 2)
Finansministeriet
VEJ nr 9646 af 15/08/2006 - Historisk
Vejledning om behandling af adoptionssager i statsamterne
(adoptionsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9128 af 21/03/2006 - Historisk
Vejledning om behandling af adoptionssager i statsamterne
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9306 af 03/05/2006 - Historisk
Vejledning om kontrolpunkter ved kontrol af animalske fødevarer fra andre lande og sagsopfølgning ved ulovligt kommercielt indførte animalske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10282 af 14/12/2007 - Historisk
Vejledning til statsforvaltningerne om adoption
(Adoptionsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10121 af 21/12/2006 - Historisk
Vejledning om vielse nr. 2: Dokumentation for at en part er ugift, herunder anerkendelse af udenlandske skilsmisser
(Denne vejledning er en del af en serie af vejledninger, som Familiestyrelsen har udarbejdet om vielser. Vejledningerne revideres løbende og offentliggøres i Retsinformation (www.retsinfo.dk); vejledningerne ligger samlet på www.familiestyrelsen.dk under Ægteskab og registreret partnerskab/Vielse)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10109 af 22/12/2006 - Historisk
Vejledning til statsforvaltningerne om adoption
(Adoptionsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
BST nr 25020 af 31/10/1974 - Historisk
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.560-2 om forvaltningsbestemmelser vedrørende løn, ydelser og godtgørelser til forsvarets personel AFSNIT 8. FKO LØNOVERSIGTER M.V.
Forsvarsministeriet
VEJ nr 19 af 04/04/2008 - Historisk
Vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 50 af 15/04/1988 - Historisk
Cirkulære om aftale om godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser (* 1) (* 2)
Finansministeriet
KND nr 25095 af 28/09/1979 - Historisk
Kundgørelse for Forsvaret B.19-1979. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter ved tjenesterejser og udstationering m.v. i udlandet for personel under forsvarsministeriet.
Forsvarsministeriet
CIR nr 93 af 26/09/2002 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
(Mandtalscirkulære)

Skatteministeriet
VEJ nr 18398 af 30/04/1988 - Historisk
Vejledning. Fortoldning
Skatteministeriet
CIR nr 31 af 22/03/2002 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
(Mandtalscirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 77 af 02/07/2002 - Historisk
Cirkulære om Selskabsligning store selskaber
(Mandtalscirkulære)

Skatteministeriet
CIR nr 113 af 01/10/2003 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning store selskaber
(Mandtalscirkulære)

Skatteministeriet
CIR nr 27 af 28/03/2003 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
Skatteministeriet
CIR nr 174 af 18/12/2002 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
(Mandtalscirkulære)

Skatteministeriet
CIR nr 77 af 27/06/2003 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
(Mandtalscirkulære)

Skatteministeriet
RGM nr 21000 af 01/01/1989 - Historisk
Reglement og Vejledning for Udsendte Rådgivere
Udenrigsministeriet
CIR nr 37 af 02/04/2004 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
Skatteministeriet
VEJ nr 13015 af 01/01/1988 - Historisk
Eksportørvejledning kapitel 1 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 166 af 22/12/2003 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning store selskaber
(Mandtalscirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 141 af 27/06/2001 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
Skatteministeriet
VEJ nr 9324 af 27/06/2013 - Historisk
Vejledning om børne- og ægtefællebidrag
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 8 af 26/01/2012 - Historisk
Vejledning om behandling af ægteskabssager
(Ægteskabsvejledning)

Børne- og Socialministeriet
CIR nr 216 af 19/12/2001 - Historisk
Cirkulære om Selskabsligning - store selskaber
(Mandtalscirkulæret)

Skatteministeriet
CIR nr 174 af 01/10/2001 - Historisk
Cirkulære om selskabsligning - store selskaber
Skatteministeriet
VEJ nr 9653 af 28/11/2013 - Historisk
Vejledning om behandling af ægteskabssager
Børne- og Socialministeriet< 1|2|3|4|5 >