Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på krigen 1864  fandt 13 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LBK nr 280 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 11 af 14/01/1933 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Genf den 27. juli 1929 vedtagne Konvention om Forbedring af saaredes og syges Vilkaar ved Hære i Krig. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 151 af 01/10/1900 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende de paa den internationale Fredskonference i Haag den 29de Juli 1899 afsluttede og nu ratificerede Konventioner og Deklarationer.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10108 af 17/12/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0148
Justitsministeriet
BKI nr 26 af 26/07/1951 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af de på den diplomatiske konference i Geneve den 12. august 1949 undertegnede fire konventioner henholdsvis til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten, til forbedring af såredes, syges og skibbrudnes vilkår i de væbnede styrker på søen, om behandling af krigsfanger og om beskyttelse af civile personer i krigstid. (* 5)
Udenrigsministeriet
1999/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af 100 love og retsforskrifter
Folketinget
2000/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af 100 love og retsforskrifter
Folketinget
1999/1 LSF 292 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
2000/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
LBK nr 912 af 12/12/1986 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse
(Invalideforsørgelsesloven)

Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 19991 af 02/03/1992 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om invalideforsørgelse.
Beskæftigelsesministeriet
INS nr 21002 af 01/07/1997 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 2
Udenrigsministeriet
CIR nr 12048 af 01/02/2001 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten BIND 2
Udenrigsministeriet