Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kulturhus  fandt 99 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 1261 af 13/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser
Kulturministeriet
BEK nr 70 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med produktion og distribution af ikkekommerciel lokal-tv på internettet (forsøgsordningen)
Kulturministeriet
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9726 af 21/06/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-20
Justitsministeriet
KEN nr 4003 af 17/01/1991 - Gældende
Tvist om et projekteringshonorar for udført arkitektarbejde. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
UDT nr 9681 af 23/12/2003 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og sundhedsministeriet om lovligheden af en bodsbelagt tavshedsklausul i en fratrædelsesaftale mellem en kommune og en tidligere ansat
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10367 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Fradrag for gave
Skatteministeriet
KEN nr 11318 af 21/06/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 47/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9624 af 19/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00162
Justitsministeriet
2005/1 LF 136 - Gældende
Forslag til lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2005/1 SF. L 136 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. januar 2006) - L 136
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
2019/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst (Udmøntning af stemmeaftale om ændringer på scenekunstområdet af 20. marts 2019)
Kulturministeriet
KEN nr 9368 af 16/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse af aktiviteter af almen interesse
Skatteministeriet
KEN nr 9592 af 20/06/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01130
Justitsministeriet
2013/1 LSF 122 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst
(Indførelse af samtidighed i perioderne for egnsteateraftaler, præcisering af grundlag for refusionsberettigelse m.v.)

Kulturministeriet
SKR nr 56 af 17/04/1989 - Gældende
Skrivelse om orientering om fritagelse af forsamlingshuse for grundskyld (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)
Skatteministeriet
KEN nr 10694 af 03/08/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 155-09 om anerkendelse - karpaltunnelsyndrom - rengøringsarbejde - erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9652 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-204
Justitsministeriet
AFG nr 9372 af 21/04/2009 - Gældende
Kulturinstitution – fradragsret gave
Skatteministeriet
KEN nr 9529 af 21/09/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1019
Justitsministeriet
2009/1 BTL 44 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Energiforbedrende foranstaltninger m.v.)

Folketinget
2010/1 LSF 203 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed m.v.
(Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2012/1 BTL 50 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)
Folketinget
KEN nr 9490 af 30/08/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0999
Justitsministeriet
ISP nr 2009.1216 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - opfølgning
Folketinget
2005/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 10259 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00795
Justitsministeriet
2006/1 LSF 117 - Gældende
Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer
Kulturministeriet
KEN nr 10184 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01018
Justitsministeriet
1999/1 LSF 184 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af musikloven
Kulturministeriet
1986/1 LSF 192 - Gældende
1986 LSF 192 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING, LOV OM REGIONPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET OG LOV OM FRIGØRELSESAFGIFT M.V. AF FAST EJENDOM. (FRIGØRELSESAFGIFTSFONDENES ANVENDELSE)
Folketinget
1992/1 LSF 203 - Gældende
1992 LSF 203 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM PLANLÆGNING M.V. (OPHÆVELSE AF FRIGØRELSES- OG AFSTÅELSESAFGIFTSFONDENE)
Folketinget
KEN nr 9831 af 26/09/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - arbejdsvilkår - forskelsbehandling "by association" - ej handicap - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 9112 af 26/01/2018 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om kassation af dokumenter i kommunernes it-systemer Til samtlige kommunalbestyrelser
Kulturministeriet
KEN nr 9437 af 13/08/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 28/2003
Justitsministeriet
FOU nr 2006.468 - Gældende
Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne
Folketinget
ISP nr 2010.0622 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
2009/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Energiforbedrende foranstaltninger m.v.)

Indenrigs- og Socialministeriet
2006/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om røgfri miljøer
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2004/1 LSF 39 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven
(Fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb)

Skatteministeriet
2010/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 15. september 2011
Folketinget
2014/1 LSF 39 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer
(Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.)

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
CIR1H nr 10507 af 30/03/2016 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Hadforbrydelser
Justitsministeriet
1986/1 BSF 133 - Gældende
1986 BSF 133 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DISTRIKTSPSYKIATRI
Folketinget
2012/1 LSF 119 - Gældende
Forslag til Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
Kulturministeriet
2009/1 LSF 193 - Gældende
Forslag til Lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål
Kulturministeriet
1997/2 LSF 114 - Gældende
1997 LSF 114 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VISSE SPIL, LOTTERIER OG VÆDDEMÅL (ÆNDRING AF FORDELINGSNØGLER M.V.)
Folketinget
2001/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 20. november 2001
Folketinget
VEJ nr 9905 af 01/02/2002 - Gældende
Strategi og kommuneplanlægning en vejledning
(Kommuneplanstrategi)

Erhvervsministeriet 1|2 >