Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kunstmuseum  fandt 79 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 11454 af 30/08/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 82/2000
Justitsministeriet
KEN nr 18164 af 12/06/1991 - Gældende
Indkomstskattepligt - bo - malerisalg. (* 1)
Skatteministeriet
AFG nr 18350 af 13/04/1988 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Fradrag for sponsor og reklameudgifter. (* 1)
Skatteministeriet
1988/1 BTL 177 - Gældende
1988 BTL 177 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSEER M.V. NR L 177 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9615 af 15/07/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfradrag. Fællesudgifter for museum.
Skatteministeriet
KEN nr 9487 af 20/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-504
Justitsministeriet
2000/1 BTL 152 - Gældende
Betænkning over Forslag til museumslov
Folketinget
2004/1 BTL 39 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven
(Fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb)

Folketinget
2005/1 BSF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en national turismeindsats
Folketinget
SKR nr 9550 af 13/07/2007 - Gældende
Moms fradrag i golfklubber reklame- og sponsorindtægter - fællesudgifter
Skatteministeriet
KEN nr 10257 af 13/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Hæderspris fra fond arkitekt kunstnerisk virke
Skatteministeriet
KEN nr 10300 af 19/12/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-589
Justitsministeriet
1988/1 LSF 177 - Gældende
1988 LSF 177 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSEER M.V.
Folketinget
KEN nr 9158 af 04/02/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afmeldelse fra momsregistrering kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
KEN nr 9043 af 18/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift
Skatteministeriet
AFG nr 9638 af 21/05/2019 - Gældende
Museums fradragsret for moms af omkostninger til udstillinger
Skatteministeriet
2000/1 TBL 152 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til museumslov
Folketinget
2000/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Museumslov
Kulturministeriet
AFG nr 9767 af 23/09/2008 - Gældende
Moms – gymnasiums momspligt og fradragsret – godtgørelse af elafgift
Skatteministeriet
KEN nr 9438 af 25/09/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/2002
Justitsministeriet
1994/1 BTL 119 - Gældende
1994 BTL 119 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHAVSRET NR L 119 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2004/2 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
2004/1 LSF 39 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven
(Fradrag for gaver til kulturinstitutioner og udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb)

Skatteministeriet
2009/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven
(Fredning af landskabsarkitektoniske værker, systematisk fredningsgennemgang, statslig overtagelse, fradrag for udgifter m.v.)

Kulturministeriet
STV nr 20029 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 C. CIRKULÆRER MV.
Skatteministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20041 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20015 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20058 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20040 af 01/01/1995 - Gældende
PERSONBESKATNING 1995 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT EB -INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGT ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20038 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20103 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PL - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20010 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2006-4
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20076 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ALMINDELIG DEL 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
BEK nr 293 af 04/05/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede kunstværker
Kulturministeriet
BEK nr 1465 af 16/12/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indkøb og fordeling af de af Statens Kunstfond erhvervede kunstværker
Kulturministeriet
RGM nr 18301 af 30/06/1990 - Historisk
Momsreglement, andre bestemmelser
Skatteministeriet 1|2 >