Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kvinders fantasier  fandt 71 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: kvind fantasy ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
KEN nr 9267 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-278
Justitsministeriet
KEN nr 9571 af 13/11/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 87/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9796 af 10/09/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0306
Justitsministeriet
KEN nr 9760 af 12/11/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-87
Justitsministeriet
KEN nr 9040 af 12/02/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 119/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9919 af 23/11/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0892
Justitsministeriet
VEJ nr 9985 af 01/07/2017 - Gældende
Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012.
(Kønsrelateret reklame)

Erhvervsministeriet
KEN nr 9032 af 25/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-108
Justitsministeriet
KEN nr 9782 af 07/10/2009 - Gældende
Pressenævnets sag nr. 2009-6-0864
Justitsministeriet
KEN nr 9232 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00432
Justitsministeriet
KEN nr 9123 af 24/02/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9233 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00433
Justitsministeriet
KEN nr 9520 af 23/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01086
Justitsministeriet
KEN nr 9251 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00771
Justitsministeriet
DOM nr 3039 af 11/02/1991 - Gældende
Landsforeningen Danmarks Vandrerhjem (advokat Morten Ulrich) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark for Lager- & Handelsarbejdernes Forbund i København (konsulent Niels Chr. Daugaard) Dommere: Arnold Hansen, Hilstrøm, Kiil (retsformand), Henrik Lind, Maabjerg, Sløk og Tjellesen. Kollektiv overenskomst 1. Konfliktvarsel. Lovligt fagligt formål. Konfliktvarsel ulovligt af materielle grunde.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9220 af 28/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01073
Justitsministeriet
KEN nr 10008 af 07/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10087 af 01/09/2005 - Gældende
Forbud mod at arbejde på en platform opstillet i frontskovlen på en rendegraver
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9691 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-103
Justitsministeriet
KEN nr 9679 af 01/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-731
Justitsministeriet
2005/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen
(Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen)

Undervisningsministeriet
FOU nr 2016.14 - Gældende
2016-14. Udenrigsministeriet afslog at udlevere navnet på en medarbejder ved en dansk repræsentation. Betydningen af lokale samfundsmæssige forhold
Folketinget
UDT nr 9447 af 08/03/2016 - Gældende
2016-14. Udenrigsministeriet afslog at udlevere navnet på en medarbejder ved en dansk repræsentation. Betydningen af lokale samfundsmæssige forhold
Folketinget
KEN nr 60414 af 30/05/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/1996
Justitsministeriet
KEN nr 9246 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00761
Justitsministeriet
1988/1 BR 1 - Gældende
1988 BR 1 BERETNING OVER HÆNDELSESFORLØBET I FORBINDELSE MED DE 18 ØSTTYSKERES OPHOLD DEN 9.-10. SEPTEMBER 1988 PÅ DEN DANSKE AMBASSADE I DDR OG DEN EFTERFØLGENDE BEHANDLING AF SAGEN NR B 1 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9891 af 08/10/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0274
Justitsministeriet
KEN nr 9011 af 19/01/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1062
Justitsministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 LSF 230 - Gældende
1996 LSF 230 FORSLAG TIL LOV OM AKTIV SOCIALPOLITIK
Folketinget
2004/2 LSV 38 - Gældende
Forslag til Lov om social service
Folketinget
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
2017/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet
2004/2 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om social service
Socialministeriet
1996/1 LSF 229 - Gældende
1996 LSF 229 FORSLAG TIL LOV OM SOCIAL SERVICE
Folketinget
LOV nr 573 af 24/06/2005 - Historisk
Lov om social service
(Serviceloven (gælder efter kommunalreformen))

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 906 af 26/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 97 af 17/02/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 929 af 05/09/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 280 af 05/04/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven (gælder indtil kommunalreformen))

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 708 af 29/06/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1187 af 07/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 58 af 18/01/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 699 af 07/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 944 af 16/10/2000 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 844 af 24/09/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 755 af 09/09/2002 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LBK nr 764 af 26/08/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
BEK nr 482 af 06/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder
Undervisningsministeriet 1|2 >