Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kystfiskeri  fandt 141 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LOV nr 558 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af fiskeriloven (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21134 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 21 om fiskeriordningen for Norge (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 261 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)
(Fiskeriloven)

Udenrigsministeriet
LOV nr 418 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen (* 1)
Justitsministeriet
BEK nr 342 af 01/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for at tildele fiskeritilladelser til foreninger med formål at oplyse og udbrede viden om lokalt kystfiskeri i Danmark
(Foreningsfartøjsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 783 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til afsætningsfremme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 784 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 343 af 01/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand
(Kapacitetsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1270 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 453 af 17/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø
Udenrigsministeriet
2015/1 BSF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af kvotesystemet i dansk fiskeri og en styrkelse af kystfiskeriet, lokal beskæftigelse og bæredygtigt fiskeri
Folketinget
2015/1 BF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af kvotesystemet i dansk fiskeri og en styrkelse af kystfiskeriet, lokal beskæftigelse og bæredygtigt fiskeri.
Miljø- og Fødevareministeriet
2015/1 BRB 152 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af kvotesystemet i dansk fiskeri og en styrkelse af kystfiskeriet, lokal beskæftigelse og bæredygtigt fiskeri
Folketinget
2016/1 BR 2 - Gældende
Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri
Folketinget
KEN nr 10237 af 20/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00822
Justitsministeriet
KEN nr 10236 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00814
Justitsministeriet
2006/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om miljømærkning af friskfanget fisk
Folketinget
2009/1 BSF 86 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om miljømærkning af friskfanget fisk
Folketinget
2018/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs (Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd)
Erhvervsministeriet
2005/1 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om miljømærkning af friskfanget fisk
Folketinget
2018/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af trawlforbud og forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt
Folketinget
2018/1 LSF 220 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Auktion m.v. over fangstrettigheder, frivilligt kystfiskermærke og digitaliseret fiskerikontrol)
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på "Fiskeripakken", Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)
Udenrigsministeriet
2018/1 LSV 220 A - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke)
Folketinget
2018/1 SF.L L 131 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. december 2018) - L 131
Erhvervsministeriet
2017/1 LSV 151 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.)
Folketinget
2006/1 LSF 37 - Gældende
Forslag til Lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren
(fiskeriudviklingsloven)

Fødevareministeriet
1986/1 BTL 200 - Gældende
1986 BTL 200 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL VISSE STRUKTURFORANSTALTNINGER INDEN FOR FISKERIET M.V. NR L 200 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 676
Folketinget
2018/1 SF.L L 220 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. marts 2019) - L 220
Udenrigsministeriet
KEN nr 9998 af 10/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01025
Justitsministeriet
2017/1 LF 151 - Gældende
Forslag til lov om ændring af fiskeriloven. (Opfølgning på fiskeripakken, Bierhvervsfiskernævnets sammensætning m.v.).
Udenrigsministeriet
AFG nr 9569 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfri levering af el og vand til skibe i udenrigsfart
Skatteministeriet
2018/1 LF 131 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs. (Sammensætning af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd).
Erhvervsministeriet
1991/1 LSF 14 - Gældende
1991 LSF 14 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (TILSKUD TIL STRUKTURPROJEKTER INDEN FOR JORDBRUG OG FISKERI)
Folketinget
2017/1 SF.L L 151 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (22. februar 2018) - L 151
Udenrigsministeriet
2006/1 SF. L 37 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2006) - L 37
Fødevareministeriet
1999/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren
Fødevareministeriet
2005/1 BTL 75 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (Afvikling og nedlæggelse m.v. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank)
Folketinget
1991/1 LSF 205 - Gældende
1991 LSF 205 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (STRAKSAFSKRIVNING MED VISSE TILSKUDSBELØB PÅ ERHVERVEDE FORMUEGODER)
Folketinget
2003/1 BSF 195 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for Danmarks natur
Folketinget
BKI nr 97 af 27/08/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af handelsaftale af 23. november 1966 med Elfenbenskysten.
Udenrigsministeriet
2006/1 LSV 37 - Gældende
Forslag til Lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven)
Folketinget
BKI nr 44 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om visse Indskrænkninger i Udøvelsen af Opbringelsesretten under Søkrig. (* 1)
Udenrigsministeriet
2014/1 BTL 85 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi
(Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.)

Folketinget
2001/2 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af fiskerilov
(Overdragelige kvoteandele m.v.)

Fødevareministeriet
AFG nr 9847 af 27/08/2019 - Gældende
Levering af brændstof til skibe i udenrigsfart - momsfritagelse
Skatteministeriet
BKI nr 10 af 27/01/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af Konvention om Fiskeriet (den europæiske fiskerikonvention) med protokol om den foreløbige anvendelse af konventionen. (* 1)
Udenrigsministeriet
1995/1 BTL 175 - Gældende
1995 BTL 175 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STRUKTURFORANSTALTNINGER VEDRØRENDE FISKERISEKTOREN NR L 175 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
AFG nr 9084 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfritagelse - Reparation af borerigge
Skatteministeriet 1|2|3 >