Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på lebber  fandt 20 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 253 af 23/04/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9531 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00139
Justitsministeriet
BST nr 25020 af 31/01/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M.607-2 om grundlæggende principper for logistisk samarbejde mellem EUROGROUP lande.
Forsvarsministeriet
2007/2 LSF 29 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
2007/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejderboliger på landet
(Lempelig indfrielse af boligdriftslån)

Fødevareministeriet
BKI nr 3 af 30/04/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 25. maj 2007 mellem Kongeriget Danmark og Republikken Østrig vedrørende skatter af indkomst og formue
Skatteministeriet
KEN nr 10076 af 09/09/1994 - Gældende
Ansøgning om patent på fremgangsmåde til fremstilling af et vævsklæbestof på basis af humane eller animalske proteiner fra blov afslået, da det ansøgte patent ikke fandtes at afvige væsentligt fra kendt teknik.
Erhvervsministeriet
1990/2 LSF 152 - Gældende
1990 LSF 152 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2000/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
1999/1 LSF 292 - Gældende
Forslag til Lov om ophævelse af forældede regler fra før 31. december 1870
Folketinget
BEK nr 1237 af 18/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om uddannelsen til fotograf
Undervisningsministeriet
BEK nr 11041 af 10/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne Navne begyndende med bogstavet L (* 1)
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 45 af 06/12/2007 - Historisk
Bekendtgørelse vedr. oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale traktater
Udenrigsministeriet
BKI nr 62 af 26/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse vedr. oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale traktater
Udenrigsministeriet
BKI nr 48 af 04/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse vedr. oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale traktater
Udenrigsministeriet
BKI nr 48 af 08/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse vedr. oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale traktater
Udenrigsministeriet
BKI nr 27 af 28/11/2012 - Historisk
Bekendtgørelse vedr. oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale traktater
Udenrigsministeriet
BKI nr 39 af 07/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse vedr. oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale traktater
Udenrigsministeriet
BKI nr 32 af 12/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse vedr. oplysning om andre landes deltagelse m.v. i multilaterale traktater
Udenrigsministeriet
SKR nr 22007 af 04/04/1975 - Historisk
Skrivelse vedrørende mundtlig eksamen i tysk ved studentereksamen og HF
Undervisningsministeriet