Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på lege tøj  fandt 108 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 309 af 03/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 15013 af 29/03/1996 - Gældende
Bekæmpelse af hovedlus
Sundheds- og Ældreministeriet
FOU nr 2006.373 - Gældende
Udvisning af udlænding på grund af ulovligt arbejde. Oplysningsgrundlaget
Folketinget
2003/1 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af starthjælpen og forhøjelse af introduktionsydelsen til kontanthjælpsniveau
Folketinget
KEN nr 10199 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00803
Justitsministeriet
ISP nr 2010.1110 - Gældende
Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010
Folketinget
AFG nr 9870 af 25/09/2018 - Gældende
Moms - Undervisning - kursus i mindfulness
Skatteministeriet
KEN nr 9899 af 06/11/2009 - Gældende
Pressenævnets sag nr. 2009-6-0876
Justitsministeriet
KEN nr 9251 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00771
Justitsministeriet
1985/1 BSF 8 - Gældende
1985 BSF 8 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF EN BØRNEOMBUDSINSTITUTION
Folketinget
KEN nr 60414 af 30/05/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/1996
Justitsministeriet
FOU nr 2014.0019 - Gældende
2014-19. Kommunes mangelfulde reaktion ved modtagelse af underretninger om to socialt meget udsatte børn
Folketinget
VEJ nr 9047 af 28/01/2015 - Gældende
Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)
Børne- og Socialministeriet
ISP nr 2010.11101 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Børnecenter Himmerland
Folketinget
2017/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9367 af 12/06/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 24-15 om arbejdsskade - anerkendelse - psykiske ulykker - personskadebegrebet - tilpasningsreaktion - uspecificeret belastningsreaktion - PTSD - psykologbehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
ISP nr 2004.696 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Hobro
Folketinget
1999/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genprivatisering af forældreopgaverne
Folketinget
VEJ nr 9062 af 30/06/1996 - Gældende
Vejledning om indkvarterings- og forplejningsberedskabet.
Forsvarsministeriet
ISP nr 2009.0817 - Gældende
Inspektion af døgninstitution for børn og unge – Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008
Folketinget
FOU nr 1999.350 - Gældende
Hjemsendelse af udlænding efter bistandslovens § 4. Inddragelse af kriterier. Retsvildfarelse. Begrundelse. Afgørelsens meddelelse. Genoptagelse. Opsættende virkning
Folketinget
VEJ nr 10324 af 14/12/2017 - Gældende
Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder
Børne- og Socialministeriet
FOU nr 2015.11 - Gældende
2015-11. Lange ophold på overbelagt akutinstitution
Folketinget
VEJ nr 10536 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om ryg- og hoftesygdomme
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9196 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0160
Justitsministeriet
ISP nr 2001.697 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Nyborg
Folketinget
2002/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpelse af udsendelsesforanstaltningerne, effektivisering af sagsbehandlingen vedrørende ansøgninger om humanitær opholdstilladelse m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
2008/1 LSF 86 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug m.v.)

Justitsministeriet
1996/1 BSF 7 - Gældende
1996 BSF 7 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG STATEN ISRAEL PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
2018/1 LSF 123 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Seksualforbrydelser m.v.)
Justitsministeriet
1996/1 BSF 9 - Gældende
1996 BSF 9 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN TUNESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
BKI nr 44 af 28/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af Geneve-protokol (1967) af 30. juni 1967 til og overenskomst af samme dato om anvendelsen af artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.
Udenrigsministeriet
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
FOU nr 2014.0008 - Gældende
2014-8. Oplysninger om, hvilke svinebesætninger der var smittet med en multiresistent bakterie, kunne ikke undtages fra aktindsigt
Folketinget
2015/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge
Social- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9853 af 06/06/2014 - Gældende
2014-8. Oplysninger om, hvilke svinebesætninger der var smittet med en multiresistent bakterie, kunne ikke undtages fra aktindsigt
Folketinget
VEJ nr 10370 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge (Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge)
Børne- og Socialministeriet
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1996/1 LSF 229 - Gældende
1996 LSF 229 FORSLAG TIL LOV OM SOCIAL SERVICE
Folketinget
2004/2 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven
(Revision af reglerne om gældssanering)

Justitsministeriet
2004/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven
(Revision af reglerne om gældssanering)

Justitsministeriet
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 LSF 35 - Gældende
Forslag til Kriminallov for Grønland
Justitsministeriet 1|2|3 >