Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på lesbiske  fandt 146 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
1997/2 LSF 53 - Gældende
1997 LSF 53 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. (ENLIGES OG LESBISKES ADGANG TIL INSEMINATION SAMT LÆGELIG BEHANDLING)
Folketinget
1997/2 LF 53 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Enliges og lesbiskes adgang til insemination samt lægelig behandling).
Sundhedsministeriet
1997/2 BTL 53 - Gældende
1997 BTL 53 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. (ENLIGES OG LESBISKES ADGANG TIL INSEMINATION SAMT LÆGELIG BEHANDLING) NR L 53 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2014/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption
Folketinget
2006/1 BSF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af forældrepar af samme køn
Folketinget
2001/2 BTB 81 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilbud om insemination, hvis behandlingen ikke foretages af personer, der er læger eller under en læges ansvar
Folketinget
2005/1 BTL 228 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Frihed for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab)

Folketinget
1988/1 LSF 117 - Gældende
1988 LSF 117 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB
Folketinget
2005/1 TBL 151 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg)

Folketinget
2006/1 BTL 113 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Adgang til kunstig befrugtning og opsætning af nedfrosne æg på offentlige sygehuse forbeholdes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold).

Folketinget
1987/1 LSF 182 - Gældende
1987 LSF 182 FORSLAG TIL LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB
Folketinget
1986/1 BR 171 - Gældende
1986 BR 171 BERETNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRINGSAFTALER NR L 171 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
2005/1 BTL 151 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg)

Folketinget
2006/1 TBL 113 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Adgang til kunstig befrugtning og opsætning af nedfrosne æg på offentlige sygehuse forbeholdes kvinder, der er gift eller lever sammen med en mand i et ægteskabslignende forhold)

Folketinget
1997/1 LSF 61 - Gældende
1997 LSF 61 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. (ENLIGES ADGANG TIL BEHANDLING)
Folketinget
SKR nr 9081 af 14/01/2019 - Gældende
Momsfritagelse af fertilitetsbehandling - praksisændring - styresignal
Skatteministeriet
2003/1 BTL 40 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
Folketinget
2002/1 BTL 93 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab
Folketinget
2002/1 BTL 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven og lov om registreret partnerskab
Folketinget
2007/2 BRB 65 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transkønnedes rettigheder
Folketinget
FOU nr 1991.120 - Gældende
Tv-spot i AIDS-kampagne i strid med tv-reklamereglernes sømmelighedskrav?
Folketinget
2002/1 BTL 119 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven
Folketinget
2008/1 BTB 36 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om adgang til at ansøge om fremmedadoption for par i registreret partnerskab
Folketinget
1986/1 LSF 196 - Gældende
1986 LSF 196 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV, KRIMINALLOV FOR GRØNLAND OG LOV OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING PÅ GRUND AF RACE M.V. (FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF SEKSUEL ORIENTERING)
Folketinget
1995/1 BSF 86 - Gældende
1995 BSF 86 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFSKAFFELSE AF VISSE VEDERLAGSFRIE TILBUD I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN
Folketinget
2004/2 BTL 142 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Ligestilling mellem registrerede partnerskaber og heteroseksuelle ægteskaber med hensyn til fremmedadoption af danske og udenlandske børn)

Folketinget
2002/1 BTB 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om homoseksuelle pars mulighed for at adoptere og blive plejeforældre
Folketinget
1998/1 BTL 70 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om registreret partnerskab og lov om personnavne
Folketinget
2005/1 LF 151 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Omfanget af behandling på de regionale sygehuse, ligestilling af kvinders adgang til kunstig befrugtning uanset civilstand og seksuel orientering, vurdering af forældreuegnethed, lempelse af ægdonationsreglerne og forlængelse af opbevaringstiden for nedfrosne æg).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 26020 af 21/02/1990 - Gældende
Tv-reklame - sømmelighed
Kulturministeriet
2006/1 BF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af forældrepar af samme køn.
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2005/1 BTL 155 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)
Folketinget
2008/1 BTL 107 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven
(Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.)

Folketinget
KEN nr 9571 af 23/05/2008 - Gældende
Sag 41.2007: Forskelsbehandlingsloven, ej oplysning om overenskomst, ej dækning for psykologudgifter
Erhvervsministeriet
1999/1 BTL 183 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v.
Folketinget
2014/1 BF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2012/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser
Folketinget
2009/1 BTL 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Folketinget
2005/1 SF. L 151 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. januar 2006) - L 151
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1989/1 BTL 57 - Gældende
1989 BTL 57 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERET PARTNERSKAB NR L 57 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2013/1 BTL 182 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Folketinget
KEN nr 10342 af 20/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01039
Justitsministeriet
KEN nr 9684 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momspligt af selskabs levering af donorsæd
Skatteministeriet
2015/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste
Folketinget
2001/2 BTL 47 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om børnepasningsorlov
(Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Folketinget
1986/1 BTL 196 - Gældende
1986 BTL 196 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV, KRIMINALLOV FOR GRØNLAND OG LOV OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING PÅ GRUND AF RACE M.V. (FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF SEKSUEL ORIENTERING) NR L 196 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 LSF 138 - Gældende
1985 LSF 138 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF ARV OG GAVE (LEMPELSE AF ARVEAFGIFTEN FOR SAMLEVENDE SØSKENDE OG SAMLEVENDE PERSONER AF SAMME KØN)
Folketinget
2011/1 SF.L L 105 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. marts 2012) - L 105
Ministeriet for Ligestilling og Kirke
2005/1 LSF 228 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om registreret partnerskab
(Frihed for folkekirken og andre trossamfund for at medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab)

Folketinget
2012/1 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning
Folketinget 1|2|3 >