Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på letbane  fandt 222 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor love:


 
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 432 af 16/05/2012 - Gældende
Lov om Aarhus Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 165 af 26/02/2014 - Gældende
Lov om letbane på Ring 3
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 155 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber
(Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1564 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1091 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1560 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 323 af 20/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 155 af 12/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 431 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

Skatteministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1494 af 23/12/2014 - Historisk
Lov om ændring af færdselsloven
(Letbaner)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 505 af 30/06/1993 - Historisk
Lov om ændring af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 477 af 24/06/1992 - Historisk
Lov om Ørestaden m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 492 af 16/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 289 af 18/05/1998 - Historisk
Lov om jernbanevirksomhed m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1422 af 21/12/2005 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber
(EU's anden jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 967 af 08/11/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbanevirksomhed m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 310 af 28/04/2003 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbanevirksomhed m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 567 af 09/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 969 af 08/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1171 af 02/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1249 af 11/11/2010 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jernbane
(Jernbaneloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 124 af 27/02/2001 - Historisk
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt ophævelse af lov om anlæg af mergelbaner m.v. og lov om Banestyrelsen m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 399 af 02/06/1999 - Historisk
Lov om ændring af lov om buskørsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FIN nr 9089 af 01/01/2018 - Historisk
Tekstanmærkning til finansloven for finansåret 2018
Finansministeriet
LBK nr 38 af 05/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FIN nr 9073 af 01/01/2017 - Historisk
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2017
Finansministeriet