Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på letbane  fandt 222 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 432 af 16/05/2012 - Gældende
Lov om Aarhus Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 165 af 26/02/2014 - Gældende
Lov om letbane på Ring 3
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 155 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om Aarhus Letbane og lov om trafikselskaber
(Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1564 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Transport-, bygnings- og boligministerens udtræden af Hovedstadens Letbane I/S)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1091 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1560 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 323 af 20/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 155 af 12/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 431 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

Skatteministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LBK nr 1324 af 21/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af færdselsloven
(Færdselsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 73 af 02/02/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 279 af 25/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om afregning mellem Ring 3 Letbane I/S og Metroselskabet I/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 324 af 17/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beføjelser delegeret til Odense Letbane P/S samt klageadgang
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 889 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 278 af 25/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af visse opgaver i relation til udarbejdelse af VVM-redegørelse for letbanen på Ring 3
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1354 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om registreringsenheder i køretøjer som anvendes på bybaner (letbaner, metro og S-banen)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1276 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1181 af 22/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Byggestyrelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 314 af 21/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 944 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Ungdomskort
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 352 af 03/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1217 af 22/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1031 af 09/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fribefordring af skoleelever m.fl.
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 65 af 21/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1073 af 25/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om supercykelstier under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 443 af 10/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til lyd- og lyssignaler for letbanekøretøjer ved kørsel på færdselslovens område
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1076 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om cykelparkering under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1458 af 29/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 312 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2019)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1438 af 05/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastrukturforvalteres uafhængighed og uvildighed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 576 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1632 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 664 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 9070 af 13/08/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2014/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om Odense Letbane
Transportministeriet
2014/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om Odense Letbane
Folketinget
2011/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om Aarhus Letbane
Transportministeriet
2011/1 LSV 77 - Gældende
Forslag til Lov om Aarhus Letbane
Folketinget
2014/1 LSF 52 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Aarhus Letbane
(Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S)

Transportministeriet 1|2|3|4|5 >