Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på letbane  fandt 223 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5 >

 
2007/2 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre afgift på kørsel på vejnettet (betalingsring m.v.)
Folketinget
2007/1 BSF 12 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal adgang til at indføre trafikbetalingssystemer
Folketinget
2014/1 SF.L L 30 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. oktober 2014) - L 30
Justitsministeriet
1991/1 BTL 24 - Gældende
1991 BTL 24 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ØRESTADEN M.V. NR L 24 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
2005/1 SF. L 23 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2005) - L 23
Transport- og Energiministeriet
2010/1 BTL 16 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Motorring 4 mellem Tåstrup og Frederikssundmotorvejen
Folketinget
1994/1 BTL 24 - Gældende
1994 BTL 24 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ØRESTADEN M.V. NR L 24 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BSF 46 - Gældende
1997 BSF 46 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPGRADERING AF DET JYSKE JERNBANENET
Folketinget
2017/1 LSV 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark og mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.)
Folketinget
2014/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Jernbanelov
Transportministeriet
2016/1 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en samlet strategi for elbusser
Folketinget
2009/1 BSF 147 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbygning af den kollektive trafik i området langs Helsingørmotorvejen
Folketinget
2000/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v.
Transport- og Energiministeriet
2017/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark samt mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9573 af 20/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00990
Justitsministeriet
CIR1H nr 10481 af 14/08/2017 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Tiggeri (straffelovens § 197 - betleri)
Justitsministeriet
2002/1 BTL 100 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
(Gennemførelse af EU-regler m.v.)

Folketinget
2005/1 LSV 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber
(EU's anden jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

Folketinget
2001/2 BTB 44 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 57 om et udredningsarbejde vedrørende en cityring som metroløsning tilbage fra Finansudvalget
Folketinget
2000/1 BTL 68 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v.
Folketinget
2009/1 BF 147 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbygning af den kollektive trafik i området langs Helsingørmotorvejen.
Transportministeriet
2005/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber
(EU's 2. jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

Transport- og Energiministeriet
2013/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane
Transportministeriet
2005/1 LF 23 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber. (EU's anden jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.).
Transport- og Energiministeriet
2000/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af den kollektive trafik i hovedstadsområdet
Folketinget
2014/1 LSV 162 - Gældende
Forslag til Jernbanelov
Folketinget
1997/2 LF 27 - Gældende
Forslag til lov om jernbanevirksomhed m.v.
Transport- og Energiministeriet
2002/1 BTL 214 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Motorring 3 mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen
Folketinget
2016/1 LSF 215 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)
Justitsministeriet
2007/2 BSF 48 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udbygning og opgradering af den østjyske længdebane fra Lillebælt til Aalborg
Folketinget
1997/2 LSF 27 - Gældende
1997 LSF 27 FORSLAG TIL LOV OM JERNBANEVIRKSOMHED M.V.
Folketinget
2009/1 BSF 120 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om regulering af ATP’s investeringer i virksomheder, der medvirker til tredjelandes krænkelser af internationale konventioner
Folketinget
2011/1 BSF 12 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg vedrørende den danske jernbanes udvikling
Folketinget
2018/1 LSF 184 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2012/1 SF.L L 116 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. januar 2013) - L 116
Finansministeriet
2002/1 LSV 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
(Gennemførelse af EU-regler m.v.)

Folketinget
2006/1 TBL 159 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om en Cityring
Folketinget
2013/1 BTL 26 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense
Folketinget
2015/1 BSF 160 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om klimatiltag via effektivisering af bustransport og andre trafikale tiltag
Folketinget
2008/1 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af nærbaner i Trekantområdet
Folketinget
CIR1H nr 9786 af 10/09/2019 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Klippekortordningen (færdselslovens § 125, stk. 2 og 3)
Justitsministeriet
2006/1 BTB 54 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik
Folketinget
1997/1 LSF 108 - Gældende
1997 LSF 108 FORSLAG TIL LOV OM JERNBANEVIRKSOMHED M.V.
Folketinget
2018/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om DSB (Kommerciel ejendomsudvikling)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2000/1 LSV 68 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt ophævelse af lov om anlæg af mergelbaner m.v. og lov om Banestyrelsen m.v.
Folketinget
CIR nr 56 af 30/04/1997 - Gældende
Cirkulære om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup, samt bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken på lufthavnen (Til Københavns Amt samt Dragør og Tårnby kommuner)
Erhvervsministeriet
1994/1 BTL 13 - Gældende
1994 BTL 13 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM HOVEDSTADSOMRÅDETS KOLLEKTIVE PERSONTRAFIK NR L 13 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2005/1 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om anlæg af første etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring 4
Folketinget
2005/1 BSF 131 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden)
Folketinget
2002/1 LSF 100 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder
(Gennemførelse af EU-regler m.v.)

Transport- og Energiministeriet< 1|2|3|4|5 >