Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på letbane  fandt 222 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5 

 
FIN nr 9073 af 01/01/2017 - Historisk
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2017
Finansministeriet
BEK nr 442 af 07/06/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1195 af 18/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanevirksomhed på letbaner (den københavnske metro)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 280 af 25/03/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1222 af 21/11/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 67 af 24/01/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om Banedanmarks opgaver og beføjelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 557 af 21/06/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ydelse af lån og tilskud fra Hovedstadens Udviklingsråd
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1037 af 09/08/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013)
Erhvervsministeriet
BEK nr 483 af 18/05/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om krav til sikkerhedsklassificerede funktioner på metro- og letbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10364 af 09/05/2005 - Historisk
Bestemmelser om krav til lokomotivførere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 799 af 19/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2017)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1194 af 21/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 974 af 03/09/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til supercykelstiprojekter under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 891 af 30/06/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 802 af 04/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1193 af 21/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9647 af 18/09/2012 - Historisk
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske jernbanesystem (BJ 4-1-2012)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9449 af 09/08/2013 - Historisk
Vejledning om Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013)
(Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9562 af 19/06/2017 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Vejledning til Fingerplan 2017)

Erhvervsministeriet
CIR1H nr 9443 af 20/05/2019 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Klippekortordningen (færdselslovens § 125, stk. 2 og 3)
Justitsministeriet
CIR1H nr 9655 af 01/06/2018 - Historisk
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Færdsel - Klippekortordningen (færdselslovens § 125, stk. 2 og 3)
Justitsministeriet
CIR nr 48 af 29/06/2007 - Historisk
REGLER I FINGERPLAN 2007
(Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

(Fingerplan 2007)

Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5