Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på lgbt  fandt 38 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: loft , list , løft ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
2015/1 BRB 7 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste
Folketinget
2016/1 BTL 55 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort
Folketinget
2012/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser
Folketinget
2015/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste
Folketinget
2012/1 BTB 116 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser
Folketinget
KEN nr 9447 af 14/05/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2009/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)
Folketinget
2013/1 BTL 76 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven
(Gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet)

Folketinget
2009/1 BTL 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab
(Ægteskab mellem to personer af samme køn)

Folketinget
2009/1 BTB 122 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at indføre en kønsneutral ægteskabslovgivning, så homoseksuelle par og heteroseksuelle par bliver ligestillede
Folketinget
2010/1 BSF 129 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)
Folketinget
2014/1 BSF 59 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption
Folketinget
2013/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om behandling af transpersoner
Folketinget
2011/1 BTL 119 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet
(Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.)

Folketinget
2009/1 BTB 123 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at give trossamfund mulighed for at vie homoseksuelle par
Folketinget
2017/1 BTL 60 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)
Folketinget
2013/1 BTL 182 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Folketinget
2013/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indføjelse af kategorien kønsidentitet i al ligestillingslovgivning og antidiskriminatorisk lovgivning
Folketinget
2013/1 BTL 189 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.)

Folketinget
2016/1 BTL 76 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lægemiddelloven og vævsloven (Sikkerhedskrav til lægemidlers emballage og øget sikkerhed ved distribution og eksport af humane væv og celler m.v.)
Folketinget
2009/1 BSF 168 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af transkønnedes rettigheder
Folketinget
2013/1 BSF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark
Folketinget
2015/1 LSF 139 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Institut for Internationale Studier (Fastsættelse af instituttets hjemsted)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9344 af 06/04/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01118
Justitsministeriet
2012/1 LSF 197 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier
(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med et medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse)

Udenrigsministeriet
2016/1 BTL 13 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder)
Folketinget
KEN nr 9222 af 28/02/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01074
Justitsministeriet
2013/1 LSF 189 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
BKI nr 16 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
2016/1 LSF 81 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde
Udenrigsministeriet
2011/1 LSF 155 - Gældende
Forslag til Lov om Dansk Institut for Internationale Studier
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven (Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)
Sundheds- og Ældreministeriet
2011/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Udenrigsministeriet
2014/1 LSF 122 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland
(Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2015/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn)
Social- og Indenrigsministeriet
2018/1 TBL 1 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2019
Folketinget
2012/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien
Udenrigsministeriet