Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på lille prins  fandt 66 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
LOV nr 1431 af 11/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v. (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1078 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
Finansministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
KEN nr 11136 af 22/03/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 11/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9612 af 11/12/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 99/2002
Justitsministeriet
KEN nr 12489 af 21/11/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 43/2001
Justitsministeriet
KEN nr 10296 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01014
Justitsministeriet
1994/1 BTB 69 - Gældende
1994 BTB 69 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR LASERLYSSHOWET »LINIEN-LYSET« DEN 4. MAJ 1995 NR B 69 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 163 af 27/06/1927 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks Ratifikation af den i Geneve den 25. September 1926 undertegnede internationale Overenskomst angaaende Slaveri. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9597 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-297
Justitsministeriet
KEN nr 9338 af 30/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01072
Justitsministeriet
2005/1 LSF 83 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændring af regler om miljømærkning)

Miljøministeriet
KEN nr 9030 af 20/01/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00721
Justitsministeriet
KEN nr 9267 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-278
Justitsministeriet
2003/1 LSF 209 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sygehusvæsenet og lov om offentlig sygesikring
(Styrkelse af det frie sygehusvalg mv.)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
AFG nr 9089 af 01/03/1997 - Gældende
Bortfaldne rettigheder fra en europæisk patentansøgning genoprettet
Erhvervsministeriet
2000/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Museumslov
Kulturministeriet
2004/1 LSF 47 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
2005/1 LSF 4 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
2003/1 LSF 43 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
2004/2 LSF 166 - Gældende
Forslag til Danmarks Riges Grundlov
Folketinget
2004/2 LSF 27 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Navnelov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
LOV nr 211 af 05/04/1989 - Historisk
Lov om erhvervsuddannelser (* 1)
Undervisningsministeriet
FIN nr 9142 af 01/01/2005 - Historisk
Tekstanmærkning til Finansloven for finansåret 2005
Finansministeriet
BEK nr 176 af 14/05/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om fiskeriterritoriet ved Grønland
Udenrigsministeriet
BEK nr 10167 af 22/09/2006 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, Fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VI, Tillægskrav for udlejningsfartøjer, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 24 af 27/02/1892 - Historisk
Bekendtgørelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet om Retskrivningen (* 2)
Undervisningsministeriet
BEK nr 9265 af 01/05/2004 - Historisk
Teknisk forskrift om fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
CIR nr 23 af 04/02/1976 - Historisk
Cirkulære om de i henhold til ligningslovens § 8A godkendte foreninger og institutioner.
Skatteministeriet
CIR nr 18021 af 07/02/1979 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedr. Foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A (*1)
Skatteministeriet
CIR nr 53 af 05/05/1983 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A (*1)
Skatteministeriet
CIR nr 18098 af 14/03/1980 - Historisk
Foreninger og institutioner der er godkendt iht. ligningslovens § 8 A
Skatteministeriet
CIR nr 39 af 11/03/1981 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A
Skatteministeriet
CIR nr 52 af 14/03/1980 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A
Skatteministeriet
CIR nr 18375 af 07/05/1987 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedrørende foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 55 af 31/03/1982 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A
Skatteministeriet
CIR nr 44 af 24/04/1986 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedrørende foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 56 af 08/05/1984 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A (*1)
Skatteministeriet
CIR nr 65 af 19/05/1988 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære vedrørende foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 46 af 01/05/1985 - Historisk
Cirkulære om foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A (*1)
Skatteministeriet
CIR nr 75 af 22/05/1989 - Historisk
Statsskattedirektoratets cirkulære om foreninger og institutioner, der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A (* 1) OBS: Skattedepartementet har ikke læst korrektur på retsforskriften endnu
Skatteministeriet
CIR nr 18104 af 26/03/1990 - Historisk
Foreninger og institutioner der er godkendte i henhold til ligningslovens § 8 A.
Skatteministeriet
CIR nr 113 af 30/06/1993 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 66 af 02/05/1991 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutter m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 83 af 11/06/1992 - Historisk
Fonde, foreninger, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund, der er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A og/eller § 12 (* 1)
Skatteministeriet
CIR nr 12047 af 01/02/2001 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten BIND 1
Udenrigsministeriet
INS nr 21001 af 01/07/1997 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 1
Udenrigsministeriet 1|2 >