Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mål på fodboldbane  fandt 38 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
1996/1 BSF 5 - Gældende
1996 BSF 5 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EKSPROPRIATION AF ROCKEREJENDOMME
Folketinget
ISP nr 2007.868 - Gældende
Inspektion af handicaptilgængeligheden til Odense Kommunes Fodboldstadion
Folketinget
KEN nr 10021 af 08/07/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ydelse af leverancer mod vederlag ved modtagelse af offentlig støtte
Skatteministeriet
ISP nr 2009.1216 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - opfølgning
Folketinget
KEN nr 10227 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00800
Justitsministeriet
2009/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
Transportministeriet
ISP nr 2003.1044 - Gældende
Inspektion af bostedet Frøgård Allé
Folketinget
ISP nr 2008.543 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland
Folketinget
1988/1 LSF 89 - Gældende
1988 LSF 89 FORSLAG TIL LOV OM NATURFORVALTNING
Folketinget
ISP nr 2002.569 - Gældende
Inspektion af Køge Kommune
Folketinget
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
ISP nr 2002.584 - Gældende
Inspektion af Fængselsafdelingen Kærshovedgård
Folketinget
ISP nr 2010.0518 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommune den 9., 14. og 27. november 2006
Folketinget
VEJ nr 9015 af 08/01/2019 - Gældende
Vejledning om indsatsplaner
(Indsatsplanvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60189 af 01/01/1997 - Gældende
Vejledning om Boringskontrol på Vandværker
Miljø- og Fødevareministeriet
ISP nr 2000.590 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille
Folketinget
VEJ nr 9281 af 27/03/2019 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2019)

Erhvervsministeriet
ISP nr 2006.686 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Ringe
Folketinget
ISP nr 2008.609 - Gældende
Inspektion af Sikringsafdelingen
Folketinget
STV nr 20067 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
BEK nr 1065 af 12/09/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1309 af 21/12/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 51 af 12/01/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 717 af 13/06/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
(Støjbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
UDT nr 9598 af 25/02/2002 - Historisk
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes adgang til at yde støtte til et test og træningscenter, der blev stillet til rådighed for eliteidrætsudøvere
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BST nr 25005 af 01/04/1959 - Historisk
FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE. FORVALTNINGSBESTEMMELSER
Forsvarsministeriet
VEJ nr 9562 af 19/06/2017 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2017 – landplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Vejledning til Fingerplan 2017)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9449 af 09/08/2013 - Historisk
Vejledning om Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2013)
(Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

Erhvervsministeriet
CIR nr 48 af 29/06/2007 - Historisk
REGLER I FINGERPLAN 2007
(Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)

(Fingerplan 2007)

Erhvervsministeriet
VEJ nr 9072 af 03/02/2015 - Historisk
Vejledning om gødnings- og harmoniregler planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015
Revideret 3. februar 2015

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9083 af 10/02/2015 - Historisk
Vejledning om gødnings- og harmoniregler planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015
Revideret 10. februar 2015

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 10307 af 01/09/2014 - Historisk
Vejledning om gødnings- og harmoniregler planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015
Revideret september 2014

Miljø- og Fødevareministeriet