Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mål på håndbagage  fandt 82 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2 >

 
2008/1 LSF 145 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane
(Supplerende regler som følge af passagerrettighedsforordningen mv.)

Transportministeriet
2011/1 LSF 60 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og lov om ændring af søloven, lov om sikkerhed til søs og sømandsloven
(Tilpasninger som følge af Athen-forordningen, gennemførelse af 2002 Athen-konventionen samt registrering af skibe med frist)

Erhvervs- og Vækstministeriet
BST nr 25050 af 31/03/1987 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.810-1 om bestemmelser for tjenesterejser til udlandet for enkeltpersoner og mindre grupper
Forsvarsministeriet
BKI nr 52 af 27/06/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 24. november 1995 med Belarus
Udenrigsministeriet
BKI nr 31 af 28/11/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 21. februar 2001 med Cuba
Udenrigsministeriet
BKI nr 3 af 07/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 3. juni 1993 med Letland
Udenrigsministeriet
BKI nr 4 af 07/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 12. maj 1993 med Estland
Udenrigsministeriet
STV nr 20064 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT C.1 - UDFØRSEL
Skatteministeriet
BKI nr 2 af 07/01/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 9. september 1993 med Litauen
Udenrigsministeriet
2002/1 LSF 5 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om luftfart
(Montreal-konventionen m.v.)

Transport- og Energiministeriet
STV nr 20061 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 C.1 UDFØRSEL
Skatteministeriet
STV nr 20037 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT C.1 - UDFØRSEL
Skatteministeriet
STV nr 20031 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT C.1 - UDFØRSEL
Skatteministeriet
STV nr 20009 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 C.1 UDFØRSEL
Skatteministeriet
2005/1 LSF 23 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane, lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne og lov om trafikselskaber
(EU's 2. jernbanepakke, indberetning af sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder, forsikring m.v.)

Transport- og Energiministeriet
BKI nr 1 af 01/02/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol af 3. juni 1999 vedrørende ændring af konvention af 9. maj 1980 om internationale jernbanebefordringer (COTIF) med dertil knyttede akter
Udenrigsministeriet
1996/1 LSF 221 - Gældende
1996 LSF 221 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF SCHENGENKONVENTIONEN
Folketinget
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
1997/2 LSF 27 - Gældende
1997 LSF 27 FORSLAG TIL LOV OM JERNBANEVIRKSOMHED M.V.
Folketinget
STV nr 20086 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 E. 1. ADRESSER
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2003/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om politiets virksomhed
Justitsministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2003/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om havne
(Sikring af havnefaciliteter mv.)

Transport- og Energiministeriet
2003/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om luftfart og ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v.
(Jernbanereform)

Transport- og Energiministeriet
1997/1 LSF 108 - Gældende
1997 LSF 108 FORSLAG TIL LOV OM JERNBANEVIRKSOMHED M.V.
Folketinget
2004/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af våbenloven
(Våbenformidling mv.)

Justitsministeriet
2014/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Jernbanelov
Transportministeriet
STV nr 20070 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 C.1 UDFØRSEL
Skatteministeriet
STV nr 20084 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 C.1 UDFØRSEL
Skatteministeriet
STV nr 20073 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 C.1 UDFØRSEL
Skatteministeriet
2004/2 LSF 44 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven
(Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2012/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, modernisering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvist til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervs- og Vækstministeriet
RGM nr 17457 af 02/06/1991 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17170 af 01/05/1998 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Bagage, barnevogne, cykler og dyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17427 af 02/06/1996 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17145 af 01/05/1990 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17207 af 23/05/1993 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17014 af 10/01/1993 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17016 af 21/01/1996 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17936 af 19/01/1997 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17330 af 31/05/1992 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17306 af 29/05/1994 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17107 af 01/05/1995 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17240 af 28/09/1997 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) (* 1) Hovedafsnit 6. Bagage, barnevogne, cykler og dyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17141 af 01/06/1997 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17707 af 01/09/1991 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17756 af 07/12/1992 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17616 af 27/09/1992 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RGM nr 17012 af 22/01/1995 - Historisk
Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2 >