Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på mads langer koncert  fandt 77 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 9956 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0003
Justitsministeriet
ISP nr 1995.613 - Gældende
Besøg på Amtshospitalet i Vordingborg, grønlænderafdelingerne
Folketinget
KEN nr 9248 af 12/06/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Transferindtægter og udgifter - køb og salg af spillerrettigheder
Skatteministeriet
AFG nr 9501 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Moms - fradragsret - kulturel institution
Skatteministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
KEN nr 9368 af 16/02/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse af aktiviteter af almen interesse
Skatteministeriet
STV nr 20018 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20021 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20008 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT G - MOMSFRITAGELSER OG -GODTGØRELSER
Skatteministeriet
STV nr 20124 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
2012/1 BTL 50 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven)
Folketinget
STV nr 20003 af 01/01/1997 - Gældende
PERSONBESKATNING 1997 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
STV nr 20004 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT C - MOMSPLIGTIG VIRKSOMHED OG REGISTRERING
Skatteministeriet
STV nr 20048 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
FOU nr 2008.174 - Gældende
Afskedigelse af en ansat som ikke accepterede advarsel
Folketinget
STV nr 20098 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20063 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
2007/2 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love
(Flymoms, salg til interesseforbundne parter, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.)

Skatteministeriet
VEJ nr 10534 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art)
Beskæftigelsesministeriet
2007/1 LSF 27 - Gældende
Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love1)
(Flymoms, salg til interesseforbundne parter, omvendt betalingspligt, undtagelser til energibeskatningsdirektivet m.v.)

Skatteministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20006 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT AF - FRADRAG I DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST (LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG)
Skatteministeriet
STV nr 20105 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
2001/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven
Skatteministeriet
2010/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om næring
Økonomi- og Erhvervsministeriet
ISP nr 1996.363 - Gældende
Inspektion af Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
ISP nr 2005.721 - Gældende
Inspektion af Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
2018/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, pasloven og politiloven (Initiativer mod parallelsamfund)
Justitsministeriet
STV nr 20095 af 01/01/1990 - Gældende
PERSONBESKATNING 1990 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/1989 - Gældende
PERSONBESKATNING 1989 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20054 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
1999/1 LSF 213 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler, markedsføringsloven og visse andre love
Justitsministeriet
2012/1 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ophavsret
(Forlængelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og fremstillere af lydoptagelser, ophør af aftale om overdragelse af en udøvende kunstners rettigheder, udøvende kunstneres ret til årligt supplerende vederlag mv.)

Kulturministeriet
STV nr 20032 af 01/01/2006 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20034 af 01/01/1985 - Gældende
PERSONBESKATNING 1985 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer
(Stofindtagelsesrum)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
STV nr 20036 af 01/01/1986 - Gældende
PERSONBESKATNING 1986 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1984 - Gældende
PERSONBESKATNING 1984 AFSNIT PD - INDKOMSTOPGØRELSEN FOR LØNMODTAGERE
Skatteministeriet
1992/1 BTL 298 - Gældende
1992 BTL 298 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF MERVÆRDIAFGIFTEN (MOMSLOVEN) (FORMIDLINGSYDELSER) NR L 298 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2018/1 LSF 20 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, erstatningsansvarsloven og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2000 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2000 AFSNIT B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
VEJ nr 9330 af 21/03/2019 - Gældende
Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Retssikkerhedsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
STV nr 20095 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT B - INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
STV nr 20051 af 01/01/2001 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2001 AFSNIT B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet
STV nr 20040 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 B INDKOMSTARTER
Skatteministeriet
STV nr 20066 af 01/01/1998 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1998 A. ALMINDELIG DEL
Skatteministeriet 1|2 >