Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på manual  fandt 946 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: manuel , mangel , mandat ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1131 af 04/12/2009 - Gældende
Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
Skatteministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
BEK nr 11782 af 19/12/2000 - Gældende
Bestemmelser om flyvning i MNPS- og RVSM luftrum
(BL 5-55, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9316 af 06/05/2015 - Gældende
Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer Udgave 2, 6. maj 2015 (BL 3-43)
(BL 3-43, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10146 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelse B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, regler om kontrol med forurening med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 954 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 159 af 05/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning
Kulturministeriet
BEK nr 9830 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, kontrol med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 12076 af 10/07/2001 - Gældende
Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften m.v.
(BL 8-1, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9590 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B VI Transport af skibsladninger, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9803 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VI, Transport af last, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 536 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1116 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kurser og beviser til sygdomsbehandlere i skibe (de maritime sygdomsbehandlerkurser)
Erhvervsministeriet
BEK nr 73 af 25/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 12077 af 10/07/2001 - Gældende
Bestemmelser om etablering og drift af kontrolorganisation (FCO), der må udføre kontrolmålinger af luftfartsanlæg med luftfartøj m.v.
(BL 8-2, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 762 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polare områder
Erhvervsministeriet
BEK nr 9928 af 02/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om luftfartsinformationstjeneste Udgave 3, 2. juni 2008 (BL 7-2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9875 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 939 af 29/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 17858 af 12/10/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9298 af 23/06/2011 - Gældende
Bestemmelser om godkendelse og drift af baner, der skal anvendes til starter med en banesynsvidde (RVR) mindre end 350 m og præcisionslandingsbaner kategori II og III
(BL 3-13, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 216 af 01/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 10094 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om rundflyvning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17100 af 23/01/1997 - Gældende
Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater
(BL 3-38, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17070 af 10/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser
(BL 3-1, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9067 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VII, transport af farligt gods, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 496 af 18/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 469 af 12/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 11796 af 25/01/2001 - Gældende
Teknisk forskrift om rederiers kontaktpersoner for eftersøgnings- og redningsmyndigheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 517 af 21/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i medie- og sonokommunikation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9103 af 31/01/2005 - Gældende
Bestemmelser om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr på flyvepladser BL 3-16, 4. udgave
(BL 3-16, 4. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1288 af 20/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
(TSE bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 21 af 01/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Vækstfondens matchfinansieringsordning
Erhvervsministeriet
BEK nr 9831 af 12/10/2006 - Gældende
Bestemmelser om etablering af flyvepladsledelse på godkendte flyvepladser mv. (BL 3-18, 3. udgave)
(BL 3-18, 3. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 57 af 25/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til tekniske specifikationer m.v. for offentligt tilgængelig infrastruktur for alternative drivmidler og motorkøretøjsmanualer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 424 af 28/05/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 23. april 2008 om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF af 28. marts 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF af 7. november 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9874 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser (BL 7-18, 3. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9736 af 06/12/2010 - Gældende
Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg (BL 3-6 Udgave 3)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1587 af 13/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9443 af 21/05/2008 - Gældende
Bestemmelser om NAV-anlæg (radionavigations- og radiolandingsanlæg på jorden) (Udgave 5 BL 3-3)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 384 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker
Undervisningsministeriet
BEK nr 488 af 07/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om krav til virkningsgrad i varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9804 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VII, Transport af farligt gods, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1691 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige uddannelseskrav til besætningen på skibe der anvender gas til fremdrivning
Erhvervsministeriet
BEK nr 410 af 10/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker
Undervisningsministeriet
BEK nr 9870 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om IFR-flyvning med flyvemaskine, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport (BL 5-60, 2. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 709 af 22/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1347 af 23/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til skibsmaskinist
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 9873 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser (BL 3-8, 2. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 289 af 24/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>