Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 761 af 27/11/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 392 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 230 af 21/04/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 845 af 30/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 359 af 11/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om binding af godtgørelser efter § 4 i lov om kommunal anvisningsret i Grundejernes Investeringsfond
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 358 af 11/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af statsrefusion af udgifter til kommunalt erhvervet anvisningsret i private udlejningsejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 709 af 09/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om beboerrepræsentation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1994/1 BRL 92 - Gældende
1994 BRL 92 BERETNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FOLKETINGETS OMBUDSMAND (AF ERLING OLSEN (S), IVAR HANSEN (V), HENNING GROVE (KF), MARGRETE AUKEN (SF) OG KIRSTEN JACOBSEN (FP)) NR 92 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 57 - Gældende
1996 BTL 57 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT (BELØBSGRÆNSER OG REVISIONSFRIST) NR L 57 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 76 - Gældende
1996 BTL 76 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DANSK SPROGNÆVN NR L 76 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 78 - Gældende
1995 BTL 78 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DYREFORSØG (FORSØGSDYR, DER SLIPPES LØS) NR L 78 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 121 - Gældende
1995 BTL 121 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF ARVELOVEN (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOV OM SKIFTE AF DØDSBOER) NR L 121 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 27 - Gældende
1986 BTL 27 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV FOR GRØNLAND OM BOLIGFORSYNING, BOLIGSTØTTE, LEJE AF BOLIGER M.V. NR L 27 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 297
Folketinget
1986/1 BTL 26 - Gældende
1986 BTL 26 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV FOR GRØNLAND OM EL, VAND OG VARME, BRANDVÆSEN, HAVNE, VEJE, TELEKOMMUNIKATION M.V. NR L 26 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 296
Folketinget
1995/1 BTL 122 - Gældende
1995 BTL 122 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, KONKURSLOVEN, TINGLYSNINGSLOVEN, LOV OM ÆGTESKABETS RETSVIRKNINGER SAMT FORSKELLIGE ANDRE LOVE (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF LOV OM SKIFTE AF DØDSBOER) NR L 122 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 153 - Gældende
1988 BTL 153 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STYRELSEN AF DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER NR L 153 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en grundig belysning af mindre naturskadelige alternativer til den planlagte fase 1 af Frederikssundmotorvejen.
Transport- og Energiministeriet
1996/1 BTL 65 - Gældende
1996 BTL 65 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD OMSKÆRING AF KVINDER NR L 65 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 191 - Gældende
1996 BTL 191 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM NÆVNET FOR ETNISK LIGESTILLING NR L 191 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 69 - Gældende
1996 BTB 69 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF EUROPARÅDETS RAMMEKONVENTION AF 1. FEBRUAR 1995 OM BESKYTTELSE AF NATIONALE MINDRETAL NR B 69 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 179 - Gældende
1996 BTL 179 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM GENNEMFØRELSE AF EUROPOLKONVENTIONEN NR L 179 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 6 - Gældende
1988 BTL 6 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FOLKETINGSVALG I GRØNLAND NR L 6 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 190 - Gældende
1994 BTL 190 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN NR L 190 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1989/1 BTL 68 - Gældende
1989 BTL 68 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV FOR GRØNLAND OM SOMMERTID NR L 68 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1990/1 BR 11 - Gældende
1990 BR 11 TILFØJELSE TIL SUPPLERENDE BERETNING ANGÅENDE HVALFANGST NR 11 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTL 105 - Gældende
1997 BTL 105 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF HITTEGODSLOVEN NR L 105 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 7 - Gældende
1988 BTL 7 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV FOR GRØNLAND OM PANT NR L 7 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTB 39 - Gældende
1994 BTB 39 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MASKERINGSFORBUD NR B 39 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 4 - Gældende
1988 BTL 4 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV FOR GRØNLAND OM MILJØFORHOLD M.V. NR L 4 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 149 - Gældende
1995 BTL 149 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM EKSKLUSIVE ØKONOMISKE ZONER NR L 149 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1989/1 BTL 77 - Gældende
1989 BTL 77 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED I GRØNLAND NR L 77 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 111 - Gældende
1996 BTB 111 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN NR B 111 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 38 - Gældende
1994 BTL 38 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (BESIDDELSE AF BØRNEPORNOGRAFI) NR L 38 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTB 2 - Gældende
1997 BTB 2 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN FOR FOLKETINGET NR B 2 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTL 15 - Gældende
1997 BTL 15 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE NR L 15 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 3 - Gældende
1988 BTL 3 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM GRØNLANDS CENTRALE LØNANVISNINGS OVERFØRSEL TIL GRØNLANDS HJEMMESTYRE NR L 3 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 62 - Gældende
1995 BTL 62 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION NR L 62 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 64 - Gældende
1995 BTL 64 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VALG TIL MENIGHEDSRÅD NR L 64 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTL 106 - Gældende
1997 BTL 106 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MÆRKNING AF CYKELSTEL M.V. NR L 106 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 83 - Gældende
1995 BTB 83 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDDRIVELSE AF PARKERINGSAFGIFTER I FORBINDELSE MED UDLEJNINGSKØRETØJER NR B 83 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 128 - Gældende
1995 BTL 128 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND NR L 128 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 44 - Gældende
1996 BTB 44 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NR B 44 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 237 - Gældende
1994 BTL 237 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM TILSKUD TIL GRØNLANDS HJEMMESTYRE NR L 237 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 2 - Gældende
1988 BTL 2 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM GRØNLANDS FISKERIUNDERSØGELSERS OVERFØRSEL TIL GRØNLANDS HJEMMESTYRE NR L 2 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 254 - Gældende
1995 BTL 254 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEKIRKENS KIRKEBYGNINGER OG KIRKEGÅRDE NR L 254 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 229 - Gældende
1994 BTL 229 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE NR L 229 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 37 - Gældende
1994 BTL 37 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF KRIMINALLOV FOR GRØNLAND (GEVINSTGIVENDE SPILLEAUTOMATER) NR L 37 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 37 - Gældende
1996 BTL 37 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM AFHOLDELSE AF VEJLEDENDE FOLKEAFSTEMNING OM DANMARKS UDLÆNDINGEPOLITIK NR L 37 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 67 - Gældende
1995 BTB 67 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM REPATRIERING AF FLYGTNINGE NR B 67 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 79 - Gældende
1996 BTL 79 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (HASTIGHEDSBEGRÆNSNING) NR L 79 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>