Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 
BEK nr 845 af 30/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer m.v. i privat byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 359 af 11/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om binding af godtgørelser efter § 4 i lov om kommunal anvisningsret i Grundejernes Investeringsfond
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 358 af 11/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af statsrefusion af udgifter til kommunalt erhvervet anvisningsret i private udlejningsejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 709 af 09/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om beboerrepræsentation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 771 af 14/10/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1136 af 20/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 902 af 28/09/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aftalt boligforbedring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 976 af 15/11/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aftalt boligforbedring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 780 af 31/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 756 af 21/10/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om (op)regulering af husstandsindkomsten til brug for beregning af boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 919 af 10/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af den hidtidige og nuværende boligudgift efter § 27 i lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
AND nr 526 af 18/10/1974 - Historisk
Anordning om administrationen af Udstillingsbygningen ved Charlottenborg
Kulturministeriet
BEK nr 296 af 20/05/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om indsendelse og behandling af klager over afgørelser truffet af kommuner i medfør af lov om individuel boligstøtte og om genvurdering i forbindelse med klager
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 722 af 15/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 87 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse, støttebortfald, tilbagebetaling af erstatning m.v. efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 238 af 02/04/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for misligholdte statsgaranterede lån m.m., statstilskud og statslån inden for boligområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 86 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 129 af 08/03/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 975 af 15/11/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om bygningsforbedringsudvalg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 747 af 23/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse, støttebortfald, tilbagebetaling af erstatning m.v. efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 89 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1031 af 14/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om beboerrepræsentation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 903 af 09/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 65 af 29/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af privat udlejningsbyggeri
(Fremmeloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 88 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grundlag for beregning af støtte til værdiforøgende forbedringsudgifter efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1037 af 15/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 723 af 15/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 93 af 06/02/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om vejledende investeringsrammer til bygningsfornyelse m.v. og kommunernes brug af BFO&BFU-systemet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 85 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om statsrefusion efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 90 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 816 af 03/11/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, anvisning af statsrefusion og revision af kommunernes boligstøtteregnskab
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 136 af 14/03/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om gebyr ved inddrivelse af disse og om administrationsgebyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 53 af 23/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om aftalt boligforbedring
(ABF)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet