Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >

 
1985/1 BSF 91 - Gældende
1985 BSF 91 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FJERNELSE AF MILJØGIFTE FRA AFFALD
Folketinget
2000/1 TBL 67 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne
Folketinget
1988/1 LSF 225 - Gældende
1988 LSF 225 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (ISOLATION)
Folketinget
1995/1 BSF 93 - Gældende
1995 BSF 93 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF VINDMØLLEUDBYGNINGEN I DANMARK
Folketinget
1989/1 BSF 51 - Gældende
1989 BSF 51 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RISIKO OG RISIKOKOMMUNIKATION
Folketinget
1986/1 BSF 163 - Gældende
1986 BSF 163 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF PANT PÅ BATTERIER OG APOTEKERNES MEDICINEMBALLAGER
Folketinget
1997/2 BTL 27 - Gældende
1997 BTL 27 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM JERNBANEVIRKSOMHED M.V. (L 27) II. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BANESTYRELSEN M.V. (L 28) (POLITIBESTEMMELSER M.V.) NR L 27 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2001/2 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen
Folketinget
2000/1 BSF 197 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om anvendelse af tropisk træ
Folketinget
1989/1 BSF 44 - Gældende
1989 BSF 44 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN ENERGI- OG MILJØANSVARLIG TRANSPORTPOLITIK
Folketinget
1997/1 BSF 54 - Gældende
1997 BSF 54 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NATURGENOPRETNING OG NÆRINGSSTOFFJERNELSE
Folketinget
2003/1 BTL 47 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Banedanmark
Folketinget
1996/1 BTL 12 - Gældende
1996 BTL 12 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, RETSPLEJELOVEN OG LOV OM UDLÆGNING AF ÅNDSSVAGEFORSORGEN OG DEN ØVRIGE SÆRFORSORG M.V. (SAMFUNDSTJENESTE OG FORSTÆRKET INDSATS MOD SEKSUALFORBRYDELSER M.V.) NR L 12 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BTL 45 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
Folketinget
1986/1 BSF 39 - Gældende
1986 BSF 39 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN NY SKOVLOV
Folketinget
2003/1 LSF 232 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Folketinget
2003/1 BSF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om revision af Euratom-traktatens bestemmelser og afvikling af traktatens bestemmelser vedrørende fremme af nuklear energi
Folketinget
2001/2 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
1997/2 BSF 35 - Gældende
1997 BSF 35 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KONTROL MED FORSVARETS OG POLITIETS EFTERRETNINGSTJENESTER
Folketinget
2000/1 BTL 4 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
Folketinget
1985/1 BTL 176 - Gældende
1985 BTL 176 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE NR L 176 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 966
Folketinget
1996/1 BTL 22 - Gældende
1996 BTL 22 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD OPHOLD I BESTEMTE EJENDOMME NR L 22 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et klagenævn for etnisk diskrimination
Folketinget
1995/1 BSF 9 - Gældende
1995 BSF 9 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD ANTIPERSONELMINER
Folketinget
1985/1 BSF 87 - Gældende
1985 BSF 87 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDSAMLINGOG KILDESORTERING
Folketinget
2003/1 BSF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejafmærkning og andre foranstaltninger med henblik på at fremme cyklisters fremkommelighed
Folketinget
2001/2 BTL 185 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Post Danmark A/S
Folketinget
1985/1 LSF 88 - Gældende
1985 LSF 88 FORSLAG TIL LOV OM AFVIKLING AF KLORPRODUKTIONEN PÅ DANSK SOJAKAGEFABRIK, ISLANDS BRYGGE, KØBENHAVN
Folketinget
1996/1 BSF 94 - Gældende
1996 BSF 94 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OMLÆGNING AF BEFORDRINGSFRADRAGET (NEDBRINGELSE AF TRAFIKBELASTNINGEN OG FORBEDRING AF MOBILITETEN)
Folketinget
1996/1 BTL 222 - Gældende
1996 BTL 222 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN (SCHENGENKONVENTIONEN M.V.) NR L 222 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1989/1 BSF 27 - Gældende
1989 BSF 27 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM VIRKEMIDLER I ENERGISEKTOREN
Folketinget
2002/1 BSF 25 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af mulighederne for at få meddelt fri proces
Folketinget
1987/1 LSF 58 - Gældende
1987 LSF 58 FORSLAG TIL LOV OM SIKRING AF RØGFRI MILJØER OG MÆRKNING M.V. AF TOBAKSVARER
Folketinget
1998/1 BSF 86 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord
Folketinget
1999/1 BSF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord
Folketinget
BKI nr 2 af 08/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
1989/1 LSF 111 - Gældende
1989 LSF 111 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (MEDDELELSESHÆLERI)
Folketinget
1996/1 BTB 13 - Gældende
1996 BTB 13 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD ROCKERGRUPPER NR B 13 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S
(Valg og sammensætning af bestyrelsen)

Folketinget
2002/1 BTL 214 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Motorring 3 mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen
Folketinget
2000/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1998/1 BTL 162 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om havne
Folketinget
2003/1 BTL 161 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd
Folketinget
1985/1 LSF 52 - Gældende
1985 LSF 52 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE, LOV OM GENANVENDELSE OG BEGRÆNSNING AF AFFALD OG LOV OM KEMISKE STOFFER OG PRODUKTER
Folketinget
1998/1 BTL 163 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af teaterloven
Folketinget
1999/1 BTB 50 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog af 5. november 1992.
Folketinget
1999/1 BTL 153 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om offentlige arkiver m.v.
Folketinget
2003/1 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af befordringsfradraget og etablering af et fleksibelt trafiktilskud
Folketinget
1995/1 BTL 150 - Gældende
1995 BTL 150 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN (OPHOLDSTILLADELSER TIL VOLDSRAMTE KVINDER M.V., FREMSTILLING FOR FREMMEDE REPRÆSENTATIONER MED HENBLIK PÅ UDSENDELSE) NR L 150 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 LSF 196 - Gældende
1986 LSF 196 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BORGERLIG STRAFFELOV, KRIMINALLOV FOR GRØNLAND OG LOV OM FORBUD MOD FORSKELSBEHANDLING PÅ GRUND AF RACE M.V. (FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF SEKSUEL ORIENTERING)
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >