Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >

 
1987/1 LSF 225 - Gældende
1987 LSF 225 FORSLAG TIL LOV OM BEKÆMPELSE AF OKKERFORURENING
Folketinget
2003/1 BTL 98 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
(Klippekortsystem, skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser m.v.)

Folketinget
1996/1 LSF 213 - Gældende
1996 LSF 213 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR(AFSKAFFELSE AF REVSELSESRETTEN)
Folketinget
KEN nr 9879 af 23/10/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0096
Justitsministeriet
VEJ nr 220 af 14/12/1994 - Gældende
Vejledning om ændringer i lejelovgivningen pr. 1. juli 1994 og 1. januar 1995
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1988/1 BSF 76 - Gældende
1988 BSF 76 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN KOMMISSIONSDOMSTOL VEDRØRENDE ADMINISTRATION AF UDLÆNDINGELOVEN
Folketinget
1996/1 LSF 130 - Gældende
1996 LSF 130 FORSLAG TIL LOV OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER M.V.
Folketinget
2003/1 BSF 89 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57
(vedrørende Peter Brixtofte)

Folketinget
1998/1 BTL 188 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om buskørsel, lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik og lov om den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet samt om ophævelse af lov om international buskørsel
Folketinget
1999/1 BTL 78 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om biblioteksvirksomhed
Folketinget
2001/2 BTL 183 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
Folketinget
2003/1 BTB 84 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks støtte til, at Taiwan opnår observatørstatus i Verdenssundhedsforsamlingen i Genève
Folketinget
1985/1 BTL 229 - Gældende
1985 BTL 229 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM MILJØ OG GENSPLEJSNING M.V. NR L 229 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1030
Folketinget
2000/1 BTL 170 og L 171 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.
Folketinget
1995/1 LSF 194 - Gældende
1995 LSF 194 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM OFFENTLIGHED I FORVALTNINGEN (ANVENDELSESOMRÅDE, JOURNAL- OG POSTLISTER)
Folketinget
1985/1 BSF 143 - Gældende
1985 BSF 143 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FREMME AF EUROPÆISK SAMARBEJDE PÅ MILJØOMRÅDET (MILJØEUREKA)
Folketinget
1989/1 BSF 34 - Gældende
1989 BSF 34 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KØBENHAVNS HAVNEOMRÅDER
Folketinget
1996/1 BTL 145 - Gældende
1996 BTL 145 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN, VÅBENLOVEN OG LOV OM RESTAURATIONS- OG HOTELVIRKSOMHED M.V. (SKÆRPELSE AF STRAFFEN FOR SÆRLIG GROV VOLD OG FOR BESIDDELSE AF KNIVE OG SLAGVÅBEN, SIKKERHEDSMÆSSIGE KRAV TIL RESTAURATIONERS INDRETNING M.V.) NR L 145 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BTL 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om undersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste
Folketinget
2000/1 BTL 152 - Gældende
Betænkning over Forslag til museumslov
Folketinget
2000/1 BTL 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed m.v. (Gennemførelse af Medieaftale 2001-2004 m.v.)
Folketinget
1986/1 BTB 48 - Gældende
1986 BTB 48 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFVIKLING AF KLORPRODUKTIONEN PÅ DANSK SOJAKAGEFABRIK NR B 48 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BTL 121 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om postbefordring
Folketinget
2000/1 BTL 20 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Den Internationale Straffedomstol
Folketinget
1999/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget
2000/1 BTB 65 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
1985/1 LSF 80 - Gældende
1985 LSF 80 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE
Folketinget
2003/1 BSF 91 - Gældende
Betænkning og indstilling om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
2002/1 BTL 2 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven
a

Folketinget
VEJ nr 151 af 08/08/1994 - Gældende
VEJLEDNING OM KOMMUNAL ANVISNINGSRET I PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1999/1 BTB 69 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
2002/1 BTL 163 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
(Større økonomisk frihed, decentralisering af kompetence m.v.)

Folketinget
2002/1 BTB 2 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen
Folketinget
2003/1 BSF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret
Folketinget
2000/1 TBL 152 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til museumslov
Folketinget
1986/1 BTL 76 - Gældende
1986 BTL 76 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPRETTELSE AF ET ETISK RÅD OG REGULERING AF VISSE BIOMEDICINSKE FORSØG NR L 76 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BSF 108 - Gældende
1996 BSF 108 FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF FORRETNINGSORDEN FOR FOLKETINGET
Folketinget
2001/2 BRB 84 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om kommission til undersøgelse af Farumsagen
Folketinget
1990/1 LSF 46 - Gældende
1990 LSF 46 FORSLAG TIL DYREVÆRNSLOV
Folketinget
2008/1 BSF 204 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
(Vedrørende valgene til Europa-Parlamentet)

Folketinget
1998/1 BTL 3 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om undersøgelseskommissioner
Folketinget
1994/1 LSF 92 - Gældende
1994 LSF 92 FORSLAG TIL LOV OM FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Folketinget
1991/1 LSF 2 - Gældende
1991 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1998/1 BSF 141 - Gældende
Betænkning og indstilling over ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1995/1 LSF 57 - Gældende
1995 LSF 57 FORSLAG TIL LOV OM FOLKETINGETS OMBUDSMAND
Folketinget
1995/1 LSF 210 - Gældende
1995 LSF 210 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REVISIONEN AF STATENS REGNSKABER M.M. OG LOV OM STATSREVISORERNE (REVISION OG GENNEMGANG AF REGNSKABER FOR VISSE SELSKABER OG VIRKSOMHEDER M.V.)
Folketinget
2013/1 BSF 121 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse
(Vedrørende valgene til Europa-Parlamentet)

Folketinget
1994/1 LSF 226 - Gældende
1994 LSF 226 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
1998/1 LSV 173 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
1988/1 LSF 107 - Gældende
1988 LSF 107 FORSLAG TIL LOV OM KOMMUNALE VALG
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >