Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >

 
1986/1 LSF 170 - Gældende
1986 LSF 170 FORSLAG TIL LOV OM VALG TIL FOLKETINGET
Folketinget
2018/2 BSF 2 - Gældende
Betænkning og indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse vedrørende valgene til Europa-Parlamentet
Folketinget
1998/1 LSF 173 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
LBK nr 647 af 02/08/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven) (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 648 af 02/08/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om særlig indkomstskat m.v.
Skatteministeriet
LBK nr 860 af 22/10/1992 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om særlig indkomstskat m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 771 af 14/10/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opreguleringsprocenten for personlig indkomst for 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1136 af 20/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 902 af 28/09/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aftalt boligforbedring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 976 af 15/11/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om aftalt boligforbedring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 780 af 31/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 756 af 21/10/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om (op)regulering af husstandsindkomsten til brug for beregning af boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 919 af 10/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af den hidtidige og nuværende boligudgift efter § 27 i lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
AND nr 526 af 18/10/1974 - Historisk
Anordning om administrationen af Udstillingsbygningen ved Charlottenborg
Kulturministeriet
BEK nr 296 af 20/05/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om indsendelse og behandling af klager over afgørelser truffet af kommuner i medfør af lov om individuel boligstøtte og om genvurdering i forbindelse med klager
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 722 af 15/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af indkomst til beregning af individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 87 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse, støttebortfald, tilbagebetaling af erstatning m.v. efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 238 af 02/04/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for misligholdte statsgaranterede lån m.m., statstilskud og statslån inden for boligområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 86 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om udbetaling af støtte efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 129 af 08/03/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 975 af 15/11/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om bygningsforbedringsudvalg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 747 af 23/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse, støttebortfald, tilbagebetaling af erstatning m.v. efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 89 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1031 af 14/12/1994 - Historisk
Bekendtgørelse om beboerrepræsentation
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 903 af 09/12/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af boligudgiften efter § 18 i lov om individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 65 af 29/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om fremme af privat udlejningsbyggeri
(Fremmeloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 88 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om grundlag for beregning af støtte til værdiforøgende forbedringsudgifter efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1037 af 15/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse af regler for udarbejdelse af autoriserede standardblanketter for lejeaftaler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 723 af 15/09/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 93 af 06/02/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om vejledende investeringsrammer til bygningsfornyelse m.v. og kommunernes brug af BFO&BFU-systemet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 85 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om statsrefusion efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 90 af 07/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 816 af 03/11/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, anvisning af statsrefusion og revision af kommunernes boligstøtteregnskab
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 136 af 14/03/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om binding af afsætningsbeløb i Grundejernes Investeringsfond, om gebyr ved inddrivelse af disse og om administrationsgebyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 53 af 23/01/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om aftalt boligforbedring
(ABF)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 6 af 25/01/1999 - Historisk
Vejledning om ændring og supplering af By- og Boligministeriets vejledning nr. 170 af 19. oktober 1998 om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 1999
(Vejledning om satser og grænsebeløb)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 138 af 16/12/2002 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje af erhvervslokaler m.v. og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2003
Erhvervsministeriet
CIS nr 183 af 19/10/1994 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om tillæg til indkomsterne for 1993, den forventede pension i 1995 og satser og grænsebeløb til brug for beregning af boligstøtte (boligsikring, boligydelse og lån til betaling af beboerindskud) for 1995 (Til samtlige kommunalbestyrelser og sociale ankenævn)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 14 af 31/01/2001 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om byfornyelse samt beløb og beløbsgrænser fastsat i medfør af lov om byfornyelse for 2001
(Byfornyelsesreguleringsvejledningen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 10 af 07/02/2002 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om byfornyelse samt beløb og beløbsgrænser fastsat i medfør af lov om byfornyelse for 2002
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 165 af 06/09/1994 - Historisk
Vejledning om regulering af beløbsgrænser og beløb i lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene for 1995
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 160 af 26/10/1999 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 2000
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 164 af 29/10/1996 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 1997
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 139 af 08/09/1999 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 7 af 06/02/2003 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om byfornyelse samt beløb og beløbsgrænser fastsat i medfør af lov om byfornyelse for 2003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 129 af 25/09/1997 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 1998
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 163 af 17/10/1995 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 1996
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 202 af 11/12/1996 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb til brug for beregning af boligstøtte for 1997
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 145 af 05/09/2000 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 169 af 18/09/2001 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af erhvervslokaler m.v., lov om leje af almene boliger, bekendtgørelse om beboerrepræsentation og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. for 2002
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16 >