Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16 

 
VEJ nr 153 af 08/09/1998 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og bekendtgørelse om beboerrepræsentation for 1999
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 135 af 20/08/1996 - Historisk
Vejledning om regulering af beløbsgrænser og beløb i lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene for 1997
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 162 af 13/10/1995 - Historisk
Vejledning om regulering af beløbsgrænser og beløb i lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene for 1996
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 115 af 08/11/2002 - Historisk
Vejledning om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 162 af 24/10/1996 - Historisk
Vejledning om regulering af beløbsgrænser og beløb i lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene for 1997
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 126 af 22/09/1997 - Historisk
Vejledning om regulering af beløb og beløbsgrænser i lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene for 1997 og 1998
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FTG nr 197 af 01/12/1981 - Historisk
Fortegnelse over godkendte fornavne (* 1)
Kirkeministeriet
VEJ nr 169 af 19/09/1994 - Historisk
Vejledning om ændret fordeling af omkostningsbestemt husleje i blandede ejendomme pr. 1. januar 1995
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
CIR nr 195 af 01/11/1990 - Historisk
Cirkulære om godkendte fornavne Dette cirkulære omfatter fornavne, som i tiden indtil 1. maj 1990 er godkendt af Kirkeministeriet i samråd med Københavns Universitets Institut for Navneforskning. Cirkulæret træder i stedet for tidligere af Kirkeministeriet udsendte cirkulærer om godkendte fornavne.
Kirkeministeriet
CIR nr 148 af 01/12/1988 - Historisk
Cirkulære om godkendte fornavne
Kirkeministeriet
VEJ nr 16 af 31/03/2008 - Historisk
Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper
(Vejledning nr. 8 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 201 af 16/12/1999 - Historisk
Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, servicelovens § 67 a og kapitel 21 - herunder pædagogiske principper
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 5 af 05/01/2004 - Historisk
Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper
(Lov om social service § 67 a og kapitel 21)

(Magtvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
CIR nr 9311 af 10/05/2006 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2005 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9092 af 20/03/2002 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2001 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9187 af 15/04/2003 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2002 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9180 af 15/04/2004 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2003 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9399 af 10/05/2007 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2006 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
( Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11084 af 08/02/2000 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1999 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9140 af 23/02/1999 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 1998 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19022 af 12/02/1996 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7 z (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 19065 af 18/02/1997 - Historisk
CIRKULÆRE OM LIGNINGSLOVENS § 7, litra z. (Til alle ligningsmyndigheder m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 11797 af 15/02/2001 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2000 er godkendt efter ligningslovens § 7, litra z, til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9227 af 25/04/2005 - Historisk
Cirkulære om fonde, foreninger m.v. der pr. 31. december 2004 er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til socialt og sygdomsbekæmpende formål
(Til alle ligningsmyndigheder m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 60018 af 23/02/1998 - Historisk
Cirkulære om ligningslovens § 7, litra z
(Fondsoversigt)

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 110 af 26/06/1996 - Historisk
Boligstøttevejledning
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 196 af 16/11/1994 - Historisk
Boligstøttevejledning
Beskæftigelsesministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16