Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1989/1 BTB 72 - Gældende
1989 BTB 72 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS GODKENDELSE AF OVERENSKOMSTEN OM OPRETTELSE AF DET NORDISKE MILJØFINANSIERINGSSELSKAB NR B 72 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 ÆF3 227 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget
1996/1 BTB 97 - Gældende
1996 BTB 97 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK NEJ TIL OPERATIVE BEFØJELSER I EUROPOL NR B 97 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 186 - Gældende
1995 BTL 186 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (OPHÆVELSE AF REVISIONSBESTEMMELSE) NR L 186 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 118 - Gældende
1994 BTL 118 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RETTENS PLEJE I GRØNLAND (MASSEMEDIERNES KILDEBESKYTTELSE) NR L 118 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 28 - Gældende
1986 BTL 28 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TILSKUD TIL GRØNLANDS HJEMMESTYRE OG DE GRØNLANDSKE KOMMUNER NR L 28 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 298
Folketinget
1994/1 BTL 90 - Gældende
1994 BTL 90 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERHVERVELSE AF FAST EJENDOM NR L 90 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTL 116 - Gældende
1997 BTL 116 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGIONALE KULTURFORSØG (FORLÆNGELSE AF FEM FORSØGSAFTALER) NR L 116 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 34 - Gældende
1996 BTL 34 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN (HYREVOGNE I BUSBANER) NR L 34 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 22 - Gældende
1994 BTL 22 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOVEN (BEGRÆNSNING I STATENS EFTERREGULERING AF EGNSTEATERREFUSION) NR L 22 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 BTL 140 L 141 L 142 og B 61 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre
Folketinget
1996/1 BTL 112 - Gældende
1996 BTL 112 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ANMELDELSE AF FØDSLER OG DØDSFALD (JORDEMØDRES ANMELDELSESPLIGT) NR L 112 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 29 - Gældende
1996 BTB 29 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ETABLERING AF ATOMVÅBENFRI ZONER I EUROPA NR B 29 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTB 5 - Gældende
1994 BTB 5 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE VALG AF FOLKETINGETS OMBUDSMAND NR B 5 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 BTB 139 - Gældende
1985 BTB 139 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM LUKNING AF ATOMKRAFTVÆRKET BARSEBAECK NR B 139 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 36 - Gældende
1994 BTL 36 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STRAFFORFØLGNING VED DET INTERNATIONALE TRIBUNAL TIL PÅDØMMELSE AF KRIGSFORBRYDELSER I DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN NR L 36 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 50 - Gældende
1996 BTB 50 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVIDELSE AF UDLÆNDINGEUDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING MED HENBLIK PÅ KULEGRAVNING AF UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NR B 50 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 264 - Gældende
1995 BTL 264 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (SPREDNING VED HJÆLP AF SATELLIT) NR L 264 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 59 - Gældende
1995 BTB 59 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPLYSNINGSPLIGT FOR ASYLANSØGERE M.FL. NR B 59 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1989/1 BTB 10 - Gældende
1989 BTB 10 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP AF SKJERN Å-PROJEKTET NR B 10 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 120 - Gældende
1995 BTL 120 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM SKIFTE AF DØDSBOER NR L 120 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTB 70 - Gældende
1988 BTB 70 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING AF RESSOURCE- OG MILJØPROBLEMER VED REKLAMETRYKSAGER NR B 70 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTB 123 - Gældende
1994 BTB 123 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDSÆTTELSE AF STILLINGTAGEN TIL PLANEN FOR EN STYRKELSE AF FOLKETINGETS ARBEJDE NR B 123 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTB 6 - Gældende
1994 BTB 6 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR ÅRET 1993 NR B 6 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTB 56 - Gældende
1997 BTB 56 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR ÅRET 1996 NR B 56 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 41 - Gældende
1996 BTB 41 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR ÅRET 1995 NR B 41 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTL 65 - Gældende
1997 BTL 65 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND (IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER TIL SKABENDE KUNSTNERE) NR L 65 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 134 - Gældende
1996 BTL 134 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN OG RETSPLEJELOVEN (SKÆRPET INDSATS MOD VOLDSKRIMINALITET M.V.) NR L 134 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 BF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om delvis afskaffelse af dommeres adgang til privat bibeskæftigelse.
Justitsministeriet
1986/1 BTL 155 - Gældende
1986 BTL 155 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORLÆNGELSE AF FORBUD MOD DYRKNING M.V. AF AREALER I TØNDERMARSKEN NR L 155 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 433
Folketinget
1995/1 BTL 3 - Gældende
1995 BTL 3 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (RETTERNES STEDLIGE KOMPETENCE VED SAGSANLÆG MOD STATEN M.V.) NR L 3 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 86 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning på færdselssikkerhedsområdet om at fremme cyklismen ved at øge trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister i trafikken.
Justitsministeriet
1995/1 BTB 130 - Gældende
1995 BTB 130 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE BERETNING TIL FOLKETINGET ANGÅENDE NORDISK RÅDS VIRKSOMHED I 1995 NR B 130 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 111 - Gældende
1994 BTL 111 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN NR L 111 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 54 - Gældende
1994 BTL 54 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM PRIVATE VEJRETTIGHEDER (LOVENS IKRAFTTRÆDEN FOR OMRÅDER, DER HØRER UNDER KØBENHAVNS OG FREDERIKSBERG KOMMUNER) NR L 54 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTB 90 - Gældende
1986 BTB 90 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENBRUGSFREMMENDE PÅBUD I FORBRUGSLEDDET NR B 90 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 46 - Gældende
1996 BTB 46 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SKÆRPEDE REGLER FOR UDGANG FRA FÆNGSLER (AF PIA KJÆRSGAARD (DF) M.FL.) NR B 46 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 157 - Gældende
1986 BTL 157 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNEPLANLÆGNING (STØTTE TIL LANDSBY- OG ANDRE LOKALSAMFUNDSPROJEKTER) NR L 157 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 213 - Gældende
1996 BTL 213 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR (AFSKAFFELSE AF REVSELSESRETTEN) NR L 213 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 22 - Gældende
1995 BTB 22 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR ÅRET 1994 NR B 22 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTL 57 - Gældende
1997 BTL 57 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ØKONOMISK BISTAND TIL DAGSPRESSENS FINANSIERINGSINSTITUT (NYE TILDELINGSKRITERIER OG TILSYNSRÅDETS SAMMENSÆTNING) NR L 57 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 45 - Gældende
1996 BTB 45 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STRAF FOR SEKSUELT MISBRUG AF BØRN I UDLANDET NR B 45 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 46 - Gældende
1994 BTL 46 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (RACEDISKRIMINATION M.V.) NR L 46 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 57 om et udredningsarbejde vedrørende en cityring som metroløsning tilbage fra Finansudvalget.
Transport- og Energiministeriet
1995/1 BTB 38 - Gældende
1995 BTB 38 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS GODKENDELSE AF DEN I KØBENHAVN DEN 29. SEPTEMBER 1995 UNDERTEGNEDE OVERENSKOMST OM ÆNDRING AF SAMARBEJDSOVERENSKOMSTEN MELLEM DANMARK, FINLAND, ISLAND, NORGE OG SVERIGE NR B 38 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 29 - Gældende
1986 BTL 29 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV FOR GRØNLAND OM AREALANVENDELSE, BYUDVIKLING OG BEBYGGELSE NR L 29 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 299
Folketinget
1995/1 BTL 160 - Gældende
1995 BTL 160 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MENIGHEDSRÅD OG LOV OM ANSÆTTELSE I STILLINGER I FOLKEKIRKEN M.V. NR L 160 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 109 - Gældende
1995 BTB 109 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STRAF FOR OMSKÆRING AF KVINDER NR B 109 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2000/1 BF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændrede regler om flerfoldsgraviditet og fosterreduktion.
Sundhedsministeriet
1986/1 BTB 106 - Gældende
1986 BTB 106 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OFFENTLIGE INDKØB AF MILJØVENLIGE KØRETØJER NR B 106 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>