Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1995/1 BTB 109 - Gældende
1995 BTB 109 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STRAF FOR OMSKÆRING AF KVINDER NR B 109 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 201 - Gældende
1995 BTL 201 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (STRAFANSVAR FOR JURIDISKE PERSONER) NR L 201 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 LF 188 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Konkret anvendelse af præimplantationsdiagnostik).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2001/2 BF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr.
Justitsministeriet
2000/1 BTB 99 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1986/1 BTB 97 - Gældende
1986 BTB 97 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEGRÆNSNING I BRUGEN AF BLYHOLDIGE PRODUKTER NR B 97 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 102 - Gældende
1995 BTB 102 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN MERE EFFEKTIV AFSONING I FÆNGSLER OG ARRESTHUSE NR B 102 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 29 - Gældende
1995 BTB 29 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR ASYL TIL UDLÆNDINGE, DER ER DØDSDØMT FOR TERRORVIRKSOMHED NR B 29 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 78 - Gældende
1996 BTL 78 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDENRIGSTJENESTEN (UDENRIGSTJENESTENS INTERNE KORRESPONDANCE) NR L 78 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 107 - Gældende
1994 BTL 107 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, LOV OM EF-DOMSKONVENTIONEN M.V. OG LOV OM ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE AF NORDISKE AFGØRELSER OM PRIVATRETLIGE KRAV (TILTRÆDELSE AF SAN SEBASTIAN-KONVENTIONEN OG LUGANOKONVENTIONEN) NR L 107 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 BF 61 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af folketingsbeslutning om statsrevisorernes valg og virksomhed. (Løn og pension).
Folketinget
1995/1 BTB 47 - Gældende
1995 BTB 47 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM BEKÆMPELSE AF ØRKENDANNELSE I DE LANDE, DER ER RAMT AF ALVORLIG TØRKE OG/ELLER ØRKENDANNELSE, SÆRLIG I AFRIKA (FN'S ØRKENKONVENTION) NR B 47 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 43 - Gældende
1996 BTB 43 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVISNING AF KRIMINELLE UDLÆNDINGE NR B 43 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BTL 93 - Gældende
1997 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM KULTURMINISTERIETS UDVIKLINGSFOND NR L 93 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 124 - Gældende
1995 BTL 124 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN NR L 124 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTB 46 - Gældende
1986 BTB 46 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ANVENDELSE AF GENBRUGSPAPIR NR B 46 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 52 - Gældende
1995 BTB 52 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN KOMMISSION TIL KULEGRAVNING AF UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NR B 52 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 163 - Gældende
1995 BTL 163 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM VISSE CIVILRETLIGE FORHOLD M.V. VED PENSIONSOPSPARING I PENGEINSTITUTTER NR L 163 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 21 - Gældende
1994 BTL 21 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN NR L 21 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 85 - Gældende
1996 BTL 85 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBRUGERAFTALER, DER GIVER BRUGSRET TIL FAST EJENDOM PÅ TIMESHAREBASIS NR L 85 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 80 - Gældende
1995 BTL 80 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV FOR FÆRØERNE OM RETTENS PLEJE, LOV OM RETTENS PLEJE I GRØNLAND OG FORSKELLIGE ANDRE LOVBESTEMMELSER OM PROCESBEVILLINGER (ÆNDRINGER SOM FØLGE AF OPRETTELSEN AF PROCESBEVILLINGSNÆVNET) NR L 80 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2001/1 BTB 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
1986/1 BTB 74 - Gældende
1986 BTB 74 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MÆRKNING AF ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER NR B 74 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 5 - Gældende
1988 BTL 5 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM TILSKUD TIL GRØNLANDS HJEMMESTYRE OG DE GRØNLANDSKE KOMMUNER NR L 5 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 66 - Gældende
1995 BTB 66 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TVANGSMÆSSIG MEDICINSK KASTRATION AF VOLDTÆGTSFORBRYDERE M.FL. NR B 66 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en grundig belysning af mindre naturskadelige alternativer til den planlagte fase 1 af Frederikssundmotorvejen
Folketinget
1996/1 BTL 221 - Gældende
1996 BTL 221 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF SCHENGENKONVENTIONEN NR L 221 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 46 - Gældende
1995 BTL 46 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM REGIONALE KULTURFORSØG NR L 46 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 214 - Gældende
1996 BTL 214 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM INSPEKTIONER, ERKLÆRINGSAFGIVELSE OG KONTROL I MEDFØR AF DE FORENEDE NATIONERS KONVENTION OM FORBUD MOD KEMISKE VÅBEN. (OVERFLYTTELSE AF KOMPETENCE FRA DE STATSLIGE TOLD- OG SKATTEMYNDIGHEDER TIL ERHVERVSMINISTERIET) NR L 214 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 BTB 24 - Gældende
1985 BTB 24 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OVERFØRELSE AF JAGTADMINISTRATIONEN TIL MILJØMINISTERIET NR B 24 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 LF 142 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Ændring af folketingsvederlaget m.v.)
Folketinget
1985/1 BTL 135 - Gældende
1985 BTL 135 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ARBEJDSMILJØ I GRØNLAND NR L 135 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 639
Folketinget
1994/1 BTL 247 - Gældende
1994 BTL 247 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VEDERLAG OG PENSION M.V. FOR MINISTRE (AF KIRSTEN JACOBSEN (FP) M. FL.) NR L 247 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 28 - Gældende
1995 BTB 28 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDVISNING AF KRIMINELLE UDLÆNDINGE NR B 28 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 108 - Gældende
1994 BTL 108 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, LOV FOR FÆRØERNE OM UDGIFTERNE I STRAFFERETSPLEJEN OG LOV FOR FÆRØERNE OM RETTENS PLEJE (SUPPLEANTER TIL DEN SÆRLIGE KLAGERET, OPHÆVELSE AF PLIGTEN TIL AT BETALE AFSONINGSOMKOSTNINGER PÅ FÆRØERNE OG ADMINISTRERET DOMMEREMBEDE PÅ FÆRØERNE M.V.) NR L 108 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTB 59 - Gældende
1994 BTB 59 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BEKÆMPELSE AF BILTYVERIER NR B 59 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 244 - Gældende
1994 BTL 244 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ØKONOMISK STØTTE TIL POLITISKE PARTIER M.V. (FORHØJELSE AF DEN OFFENTLIGE PARTISTØTTE M.V.) NR L 244 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 132 - Gældende
1996 BTL 132 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM INKASSOVIRKSOMHED NR L 132 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 71 - Gældende
1995 BTB 71 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORSØG MED ETABLERING AF ET FLUGTSIKKERT FÆNGSEL NR B 71 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 26 - Gældende
1994 BTL 26 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FRIHEDSBERØVELSE OG ANDEN TVANG I PSYKIATRIEN (UDSKYDELSE AF REVISION AF LOVEN) NR L 26 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1997/2 LF 53 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. (Enliges og lesbiskes adgang til insemination samt lægelig behandling).
Sundhedsministeriet
1996/1 BTL 84 - Gældende
1996 BTL 84 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (FRIERE ØKONOMISKE RAMMER FOR DR OG TV 2, NETWORKING M.V.) NR L 84 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 45 - Gældende
1995 BTL 45 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MÆRKNING AF VIDEOGRAMMER NR L 45 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 184 - Gældende
1996 BTL 184 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TILBAGELEVERING AF KULTURGODER, SOM ULOVLIGT ER FJERNET FRA ET EU-MEDLEMSLANDS OMRÅDE M.V. (GENNEMFØRELSE AF EF-DIREKTIV M.V.) NR L 184 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BSF 148 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en takstnedsættelse og stop for nye takststigninger i den kollektive trafik
Folketinget
1990/1 BTL 14 - Gældende
1990 BTL 14 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM INTERNATIONAL FULDBYRDELSE AF FORÆLDREMYNDIGHEDSAFGØRELSER M.V. (INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER) NR L 14 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTB 75 - Gældende
1986 BTB 75 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FOREBYGGELSE AF UHELD I FORBINDELSE MED TRANSPORT AF FARLIGT GODS M.V. NR B 75 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTB 7 - Gældende
1994 BTB 7 BETÆNKNING OG INDSTILLING FRA UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN OM FOLKETINGETS SAMTYKKE I HENHOLD TIL GRUNDLOVENS § 57 (VEDRØRENDE KAREN JESPERSEN) NR B 7 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 90 - Gældende
1988 BTL 90 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING OG LOV OM REGIONPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET (PLANLÆGNING AF SKOVREJSNINGSOMRÅDER) NR L 90 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTB 28 - Gældende
1988 BTB 28 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SKÆRPEDE NORMER FOR BILERS UDSTØDNING NR B 28 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>