Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1988/1 LSF 146 - Gældende
1988 LSF 146 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNEPLANLÆGNING (BEVARINGSPLANLÆGNING M.V.) (* 1)
Folketinget
1994/1 BTB 14 - Gældende
1994 BTB 14 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AT HÆVE RIGSRETSSAGEN MOD FHV. JUSTITSMINISTER ERIK NINN-HANSEN NR B 14 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 81 - Gældende
1995 BTL 81 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDLEVERING AF LOVOVERTRÆDERE, LOV OM INTERNATIONAL FULDBYRDELSE AF STRAF M.V., LOV OM SAMARBEJDE MED FINLAND, ISLAND, NORGE OG SVERIGE ANGÅENDE FULDBYRDELSE AF STRAF M.V. OG RETSPLEJELOVEN. (INTERNATIONAL STRAFFERET) NR L 81 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 11 - Gældende
1996 BTB 11 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN MERE EFFEKTIV AFSONING I FÆNGSLER OG ARRESTHUSE OG OPRETTELSE AF FÆNGSLER FOR STÆRKE FANGER NR B 11 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 163 - Gældende
1996 BTL 163 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORSIKRINGSAFTALER OG LOV OM TILSYN MED FIRMAPENSIONSKASSER (FORBUD MOD ANVENDELSE AF VISSE HELBREDSMÆSSIGE OPLYSNINGER VED TEGNING M.V. AF FORSIKRINGER OG PENSIONER) NR L 163 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 86 - Gældende
1994 BTL 86 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL VISSE PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN M.V., UDLÆNDINGELOVEN OG LOV OM SOCIAL BISTAND (BEHANDLING AF ASYLANSØGNINGER FRA PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN MED MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE M.V.) NR L 86 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 64 - Gældende
1995 BTB 64 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR FORBEREDELSEN AF EUROPOLS REGISTRE NR B 64 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 15 - Gældende
1996 BTB 15 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD ROCKERES RYGMÆRKER NR B 15 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 105 - Gældende
1986 BTL 105 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RÅSTOFFER NR L 105 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 544
Folketinget
1994/1 BTL 217 - Gældende
1994 BTL 217 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (OPRETTELSE AF ET PROCESBEVILLINGSNÆVN M.V.) NR L 217 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTB 93 - Gældende
1996 BTB 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF ÆNDRET PROTOKOL II OM FORBUD MOD ELLER BEGRÆNSNINGER I ANVENDELSEN AF MINER, LUREMINER OG ANDRE MEKANISMER OG NY PROTOKOL IV OM BLINDENDE LASERVÅBEN TIL KONVENTION AF 10. OKTOBER 1980 OM FORBUD MOD ELLER BEGRÆNSNINGER I ANVENDELSEN AF VISSE KONVENTIONELLE VÅBEN, SOM MÅ ANSES FOR AT VÆRE UNØDIGT SKADEVOLDENDE ELLER FOR AT RAMME I FLÆNG NR B 93 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BSF 16 - Gældende
1996 BSF 16 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN OFFENTLIG HØRING OM ROCKERKRIMINALITET
Folketinget
1996/1 BTL 215 - Gældende
1996 BTL 215 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDLEVERING AF LOVOVERTRÆDERE (GENNEMFØRELSE AF EU-UDLEVERINGSKONVENTIONEN) NR L 215 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTB 126 - Gældende
1995 BTB 126 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF AFTALEN OM ÆNDRING AF DEN FJERDE AVS/EF-LOMEKONVENTION OG SLUTAKT MED DERTIL KNYTTEDE PROTOKOLLER OG ERKLÆRINGER, AF PROTOKOLLEN TIL DEN FJERDE AVS/EF-LOMEKONVENTION SOM FØLGE AF REPUBLIKKEN ØSTRIGS, REPUBLIKKEN FINLANDS OG KONGERIGET SVERIGES TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION SAMT AF INTERN AFTALE OM FINANSIERING OG FORVALTNING AF FÆLLESSKABETS BISTAND INDEN FOR ANDEN FINANSPROTOKOL TIL FJERDE AVS/EF-KONVENTION NR B 126 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1997/2 BTL 53 - Gældende
1997 BTL 53 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KUNSTIG BEFRUGTNING I FORBINDELSE MED LÆGELIG BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V. (ENLIGES OG LESBISKES ADGANG TIL INSEMINATION SAMT LÆGELIG BEHANDLING) NR L 53 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 42 - Gældende
1995 BTL 42 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VEDERLAG OG PENSION M.V. FOR MINISTRE NR L 42 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 110 - Gældende
1986 BTL 110 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ETABLERING AF ET SELSKAB TIL VARETAGELSE AF KULBRINTEAKTIVITETER I GRØNLAND NR L 110 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 573
Folketinget
1994/1 BTB 36 - Gældende
1994 BTB 36 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DANSK NEJ TIL EUROPOL (AF KELD ALBRECHTSEN (EL) OG SØREN SØNDERGAARD (EL)) NR B 36 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 144 - Gældende
1996 BTL 144 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN, STRAFFELOVEN OG ERSTATNINGSANSVARSLOVEN (STYRKELSE AF RETSSTILLINGEN FOR OFRE FOR FORBRYDELSER M.V.) NR L 144 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTB 58 - Gældende
1994 BTB 58 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SKÆRPEDE SANKTIONER OVER FOR SPRITBILISTER, DER DRÆBER OG KVÆSTER ANDRE MENNESKER NR B 58 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTL 192 - Gældende
1986 BTL 192 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING, LOV OM REGIONPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET OG LOV OM FRIGØRELSESAFGIFT M.V. AF FAST EJENDOM (FRIGØRELSESAFGIFTSFONDENES ANVENDELSE) NR L 192 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 804
Folketinget
1996/1 BTL 73 - Gældende
1996 BTL 73 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF ADOPTIONSLOVEN, INDFØDSRETSLOVEN OG NAVNELOVEN (RATIFIKATION AF HAAGERKONVENTIONEN AF 29. MAJ 1993 OM BESKYTTELSE AF BØRN OG OM SAMARBEJDE MED HENSYN TIL INTERNATIONALE ADOPTIONER) NR L 73 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BTB 87 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejafmærkning og andre foranstaltninger med henblik på at fremme cyklisters fremkommelighed
Folketinget
1986/1 BTL 156 - Gældende
1986 BTL 156 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BY- OG LANDZONER NR L 156 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 750
Folketinget
1985/1 BTL 71 - Gældende
1985 BTL 71 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM STØTTE TIL MILJØFORBEDRENDE INVESTERINGER I LANDBRUG M.V. NR L 71 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 798
Folketinget
1994/1 BTB 24 - Gældende
1994 BTB 24 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPFORDRING TIL AT TRÆKKE AKTSTYKKE NR. 51 OM YDELSE AF STATSBIDRAG TIL CIVILINGENIØR TOM LISBORG TILBAGE FRA FINANSUDVALGET NR B 24 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 57 - Gældende
1994 BTL 57 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (STRAFNEDSÆTTELSE OG -BORTFALD I TILFÆLDE AF CIVIL ULYDIGHED) (AF JETTE GOTTLIEB (EL) OG SØREN SØNDERGAARD (EL)) NR L 57 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 240 - Gældende
1995 BTL 240 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM LITTERATUR NR L 240 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1988/1 BTL 152 - Gældende
1988 BTL 152 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LANDS- OG REGIONPLANLÆGNING, LOV OM REGIONPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET OG LOV OM MILJØBESKYTTELSE (VVM-VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET) NR L 152 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
1990/1 BTB 25 - Gældende
1990 BTB 25 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR ÅRET 1989 NR B 25 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 185 - Gældende
1995 BTL 185 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN (FORBUD MOD UDSTILLING AF HALEKUPEREDE HUNDE M.V.) NR L 185 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1985/1 BTB 23 - Gældende
1985 BTB 23 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NATURBESKYTTELSE OG NATURGENOPRETNING NR B 23 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 BTL 101 - Gældende
1994 BTL 101 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (TILNÆRMELSE AF REKLAMEREGLERNE FOR TV 2 TIL UDENLANDSKE TV-SELSKABERS VILKÅR) NR L 101 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTB 47 - Gældende
1986 BTB 47 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM MÆRKNING AF KRÆFTFREMKALDENDE STOFFER NR B 47 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BTB 49 - Gældende
1986 BTB 49 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KATALYTISKE EFTERBRÆNDERE TIL MOTORKØRETØJER NR B 49 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1986/1 BR 70 - Gældende
1986 BR 70 BERETNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LOV OM VARMEFORSYNING NR B 70 1986-87, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 256 - Gældende
1996 BTL 256 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSAFGIFTSLOVEN (FORHØJELSE AF TINGLYSNINGSAFGIFTEN) NR L 256 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 148 - Gældende
1995 BTL 148 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORSKNING VED ARKIVER, BIBLIOTEKER, MUSEER M.V. NR L 148 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 178 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre.
Justitsministeriet
1995/1 BTL 2 - Gældende
1995 BTL 2 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FÆRDSELSLOVEN NR L 2 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 53 - Gældende
Forslag til folketingsbesluting om sikring af tilstrækkelig færgekapacitet til Bornholm.
Transport- og Energiministeriet
2003/1 BF 137 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket færdselssikkerhed for de mest udsatte i trafikken.
Justitsministeriet
2003/1 BF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af kirke og stat.
Kirkeministeriet
2001/2 BF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til voldsofre.
Socialministeriet
2003/1 BF 122 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre et udviklingsprincip.
Fødevareministeriet
1986/1 BTL 107 - Gældende
1986 BTL 107 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STØTTE TIL DE SMÅ ØSAMFUND (TRAFIKSTØTTE M.V.) NR L 107 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 595
Folketinget
2003/1 BF 44 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission til undersøgelse af ikketoldmæssige handelsbarrierer, der hindrer fri handelsadgang til europæiske markeder.
Fødevareministeriet
1996/1 BTL 151 - Gældende
1996 BTL 151 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN (GROV MILJØKRIMINALITET) NR L 151 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af befordringsfradraget og etablering af et fleksibelt trafiktilskud.
Skatteministeriet
2003/1 BF 148 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en takstnedsættelse og stop for nye takststigninger i den kollektive trafik.
Transport- og Energiministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>