Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margrete 1  fandt 777 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: margreth 1 ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1995/1 BTL 41 - Gældende
1995 BTL 41 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN, LOV OM MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL VISSE PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN M.V. OG LOV OM SOCIAL BISTAND (MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL PERSONER FRA SERBIEN-MONTENEGRO M.V.) NR L 41 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1996/1 BTL 77 - Gældende
1996 BTL 77 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (EKSEMPLARFREMSTILLING M.V. TIL FORDEL FOR HANDICAPPEDE, KABELVIDERESPREDNING AF RADIO- OG FJERNSYNSUDSENDELSER, UOVERDRAGELIGT VEDERLAGSKRAV VED UDLEJNING AF VIDEOGRAMMER OG FONOGRAMMER M.V.) NR L 77 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1997/2 LF 50 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.
Finansministeriet
2003/1 BF 134 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN-menneskerettighedskonventioner i dansk ret.
Justitsministeriet
2002/1 BF 112 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et alternativ til en fast forbindelse over Femern Bælt.
Transport- og Energiministeriet
1999/1 BF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.
Sundhedsministeriet
1997/1 BTL 17 - Gældende
1997 BTL 17 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNERNES STYRELSE OG BEREDSKABSLOVEN (ÅBNE UDVALGSDAGSORDENER M.V.) NR L 17 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket færdselssikkerhed for unge og knallertkørere.
Justitsministeriet
2003/1 BF 169 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en mulighed for, at folkekirken og andre trossamfund kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab.
Kirkeministeriet
1996/1 BTB 54 - Gældende
1996 BTB 54 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD RITUELLE SLAGTNINGER NR B 54 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om revision af Euratom-traktatens bestemmelser og afvikling af traktatens bestemmelser vedrørende fremme af nuklear energi.
Udenrigsministeriet
2003/1 LF 232 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner. (Ændring af revisionsbestemmelse).
Justitsministeriet
1999/1 LF 181 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Banestyrelsen m.v. (Forlods overtagelse).
Transport- og Energiministeriet
2000/1 BF 146 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om inddragelse af lægfolk i stiftsøvrighedens tilsynsfunktion.
Kirkeministeriet
1997/2 BF 36 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af Politiets Efterretningstjenestes aktiviteter.
Justitsministeriet
1998/1 BF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne pårørendes adgang til at modsætte sig en afdøds skriftlige bestemmelse om organdonation.
Sundhedsministeriet
1998/1 BF 49 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af hastighedsbegrænsningen på motortrafikvej.
Transport- og Energiministeriet
2003/1 BF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks støtte til, at Taiwan opnår observatørstatus i Verdenssundhedsforsamlingen i Genève.
Udenrigsministeriet
1999/1 BF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en strategi for udbredelse af open source-programmel i Danmark.
Forskningsministeriet
1998/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om midlertidig arbejdstilladelse til asylansøgere.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2003/1 LF 120 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter og lov om dyreforsøg. (Markedsføringsforbud for kosmetiske midler, der er testet med dyreforsøg, forbud mod udførelse af dyreforsøg med færdige kosmetiske midler samt offentliggørelse af visse oplysninger om kosmetiske midler m.v.).
Miljøministeriet
2002/1 LF 5 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Montrealkonventionen m.v.).
Transport- og Energiministeriet
2003/1 LF 168 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Præcisering af kommunernes pligt til at yde hjemmehjælp m.v.)
Socialministeriet
2003/1 LF 162 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. (Valg og sammensætning af bestyrelsen).
Transport- og Energiministeriet
2003/1 BF 30 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om inkorporering af FN's børnekonvention i dansk ret.
Justitsministeriet
1989/1 BSF 4 - Gældende
1989 BSF 4 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN KOMMISSIONSDOMSTOL, DER SKAL UNDERSØGE LICITATIONSSAGEN I FORBINDELSE MED BYGGERIET AF DEN FASTE FORBINDELSE OVER STOREBÆLT
Folketinget
2000/1 BF 176 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af pensionskasselovgivningen med henblik på fremme af samfundsmæssige hensyn.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
1998/1 LF 51 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre.
Finansministeriet
1999/1 BF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lægeligt ordineret heroin til særlig hårdt belastede narkomaner.
Sundhedsministeriet
2002/1 BF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om overførelse af trafik fra vinger til skinner.
Transport- og Energiministeriet
2001/2 BF 90 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks støtte til at Taiwan opnår observatørstatus i Verdenssundhedsforsamlingen i Geneve.
Udenrigsministeriet
1999/1 BF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et klagenævn for etnisk diskrimination.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2002/1 LF 163 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (Større økonomisk frihed, decentralisering af kompetence m.v.).
Kirkeministeriet
2000/1 LF 80 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af betaling for frivillige syn).
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LF 114 - Gældende
Forslag til lov om ophævelse af lov om oprettelse af et transportråd og om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. (Nedlæggelse af Transportrådet og Jernbanerådet).
Transport- og Energiministeriet
2000/1 BF 123 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lægeligt ordineret heroin til særlig hårdt belastede narkomaner.
Sundhedsministeriet
1998/1 BF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lavindkomstkommission.
Socialministeriet
2000/1 BF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om særligt børnetilskud til børn, der er adopteret af en enlig.
Socialministeriet
2000/1 BF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget retssikkerhed ved behandling af asylansøgninger i Flygtningenævnet.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2003/1 LF 109 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. og lov om luftfart og om ophævelse af lov om jernbanesikkerhed m.v. (Jernbanereform).
Transport- og Energiministeriet
2002/1 BF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om grundig belysning af opgraderingsmuligheder og mindre naturskadelige alternativer til den planlagte Frederikssundmotorvej.
Transport- og Energiministeriet
2001/2 LF 71 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje. (Advokatselskaber).
Justitsministeriet
1999/1 BF 155 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af klippekortsystem til kørekort.
Transport- og Energiministeriet
2000/1 LF 225 - Gældende
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Skærpelse af straffen for grove færdselslovovertrædelser og indførelse af kørselsforbud).
Transport- og Energiministeriet
1999/1 BF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om henvisning af rulleskøjteløbere til cykelsti.
Transport- og Energiministeriet
2003/1 BF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre vejafmærkning og andre foranstaltninger med henblik på at fremme cyklisters fremkommelighed.
Transport- og Energiministeriet
1995/1 BTB 62 - Gældende
1995 BTB 62 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AT HÆVE STRAFFERAMMEN FOR OVERTRÆDELSE AF DE MILDE NARKOBESTEMMELSER OG AT UDVISE UDENLANDSKE STATSBORGERE, DER ER DØMT FOR NARKOKRIMINALITET NR B 62 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BF 47 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børns rettigheder.
Socialministeriet
2002/1 BF 88 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af togdriften i Midt- og Vestjylland.
Transport- og Energiministeriet
2003/1 LF 161 - Gældende
Forslag til lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd.
Transport- og Energiministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>