Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9210 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 203 af 22/03/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig, kontraktbetinget driftsstøtte til bygning af visse skibstyper
(Forlængelse af loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 556 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1548 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Forbrugerforum
(Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af test)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1017 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om voldgift i tvistigheder angående handel med husdyr
Justitsministeriet
LOV nr 476 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen (Revision af lov om ændring af lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser))
Undervisningsministeriet
LOV nr 72 af 25/02/1976 - Gældende
Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en jernbane mellem Snoghøj og Tårup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 526 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om anlæg af motortrafikvej mellem Sønder Borup og Assentoft (sydlig omfartsvej ved Randers)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 85 af 14/02/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde
(Nedlæggelse af Forskningsrådet for Udviklingsforskning)

Udenrigsministeriet
LOV nr 816 af 19/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om oprettelse af 'Danske Søfarendes Mindefond af 1945'
Erhvervsministeriet
LOV nr 1049 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om skoleskibsafgift
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 382 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om anlæg af Haderup Omfartsvej
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 212 af 31/03/2004 - Gældende
Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Mary Elizabeth Donaldson
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 416 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om regulering af kreditformidling
Erhvervsministeriet
LOV nr 492 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om fond til investeringer i vækstmarkeder m.v.
(Nedlæggelse af IFV-fonden)

Erhvervsministeriet
LOV nr 272 af 04/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ændring af revisionsklausul)

Justitsministeriet
LOV nr 1011 af 19/12/1992 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om udfærdigelse af nye telefonkoncessioner m.m. og lov om udfærdigelse af koncession på anlæg og drift af telefoner i Jylland m.m.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1380 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om frikommuner m.v.
(Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 841 af 18/12/1991 - Gældende
Lov om ændring af lov om nordisk samarbejde
Udenrigsministeriet
LOV nr 971 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift ved udstykning m.m. (Forhøjelse af udstykningsafgiften)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 430 af 13/06/1990 - Gældende
Lov om salg af færgerne 'Peder Paars' og 'Niels Klim'
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 533 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.
(Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet for køretøjer omfattet af taxilovgivningen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 621 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om Statstidende
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk digital levering af meddelelser til optagelse i Statstidende)

Justitsministeriet
LOV nr 562 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af bestemmelse om revision af reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1253 af 17/11/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem)
Skatteministeriet
LOV nr 453 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Vendsysselmotorvejene)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 389 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om tilskud til iværksættere
Erhvervsministeriet
LOV nr 444 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om udbygning af Motorring 3 mellem Jægersborg og Holbækmotorvejen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1274 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå
(Tangeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1525 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver (Ekstraordinære hædersgaver)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 381 af 10/06/1987 - Gældende
Lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 429 af 18/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre)
Skatteministeriet
LOV nr 115 af 09/02/2016 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 315 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 435 af 10/06/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om en generel arbejdsmiljøafgift
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1601 af 22/12/2010 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m.fl.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 406 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme (Ophævelse af lovens revisionsbestemmelse)
Justitsministeriet
LOV nr 214 af 30/05/1980 - Gældende
Lov om udbygning af banestrækningen mellem Lejre og Holbæk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1500 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om overførsel af en del af Arbejdsmarkedets Feriefonds formue til statskassen
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 237 af 23/05/1984 - Gældende
Lov om ændring af lov om begrænsning af lønstigninger og om ændring af takt- og dyrtidsregulering m.v. (Fortsat ændring af dyrtidsregulering) (Lønstoploven)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 531 af 12/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning
(Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.)

Kirkeministeriet
LOV nr 1628 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek
(Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne)

Kulturministeriet
LOV nr 215 af 24/03/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og om ophævelse af lov om liniekonferencer
(Rykkergebyrer m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1423 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om nedlæggelse af visse gods- og havnebaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1374 af 28/12/2011 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1633 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 272 af 25/03/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ophævelse af revisionsklausul)
Kirkeministeriet
LOV nr 452 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner
(Ændring af revisionsbestemmelse)

Justitsministeriet
LOV nr 1535 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Motorring 4 mellem Tåstrup og Frederikssundmotorvejen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 422 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.(Gennemførelse af EF-direktiv m.v.)
Kulturministeriet
LOV nr 223 af 24/04/1974 - Gældende
Lov om anvendelse af sommertid
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>