Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 422 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.(Gennemførelse af EF-direktiv m.v.)
Kulturministeriet
LOV nr 933 af 27/12/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om statens bygge- og boligfond
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1565 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Overdragelse af statens praktiske trafikkøberansvar for øresundstogtrafikken til Skånetrafiken)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 228 af 23/04/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben
Udenrigsministeriet
LOV nr 1533 af 19/12/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om udnyttelse af vandkraften i Gudenå
(Forlængelse af Gudenaacentralens koncession til den 8. januar 2014)

(Tangeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 257 af 24/04/1989 - Gældende
Lov om statsgaranti for obligationslån optaget af Færøernes Realkreditinstitut
Finansministeriet
LOV nr 1545 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Bødestraf for besiddelse eller anvendelse af en forbudt eller opløst forenings kendetegn)
Justitsministeriet
LOV nr 144 af 03/03/1992 - Gældende
Lov om opholdstilladelse for statsløse palæstinensere fra Libanon
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 512 af 27/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om en investeringsfond for Færøerne m.v.
(Nedbringelse af fondens egenkapital til dækning af omkostninger til bortskaffelse af sprængstof ved Vágar Lufthavn)

Erhvervsministeriet
LOV nr 341 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 638 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner)
Justitsministeriet
LOV nr 315 af 03/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om regionale kulturforsøg (Forlængelse af fem forsøgsaftaler)
Kulturministeriet
LOV nr 359 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om udbygning af Køge Bugt-motorvejen mellem Hundige og Greve Syd
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 466 af 29/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af strafniveauet for flugt og medvirken til flugt fra lukkede fængsler og arresthuse)
Justitsministeriet
LOV nr 1524 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (Udvidelse af aftalefriheden i optionsordninger)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1097 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed og lov om straf for krigsforbrydelser (Afskaffelse af dødsstraf)
Justitsministeriet
LOV nr 551 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
(Udvidelse af anvendelsesområdet)

Finansministeriet
LOV nr 325 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej mellem Brande og Ris (rute 18)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 470 af 29/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.
(Ophævelse af revisionsklausul)

Undervisningsministeriet
LOV nr 609 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ophævelse af Lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 360 af 19/05/2008 - Gældende
Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Marie Agathe Odile Cavallier
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 79 af 27/01/2016 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om randzoner
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1891 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ophævelse af reklameafgiftsloven (Ophævelse af reklameafgiftsloven)
Skatteministeriet
LOV nr 525 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Brande Omfartsvej til motorvej
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1101 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om private vejrettigheder (Lovens ikrafttræden for områder, der hører under Københavns og Frederiksberg Kommuner)
Justitsministeriet
LOV nr 206 af 15/04/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om Kulturministeriets Udviklingsfond
Kulturministeriet
LOV nr 318 af 17/05/1995 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Ringboulevarden i Randers)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 330 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 495 af 22/05/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Ændring af forbuddet mod transport af våben m.v. mellem visse andre lande end Danmark)
Justitsministeriet
LOV nr 851 af 14/11/1995 - Gældende
Lov om meddelelse af dansk indfødsret til Alexandra Christina Manley
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 263 af 22/05/1974 - Gældende
Lov om ændring af lov om nordisk samarbejde
Udenrigsministeriet
LOV nr 370 af 01/05/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om boliger for ældre og personer med handicap og lov om boligbyggeri
(Revision af reglerne om frit valg af ældreboliger m.v.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 222 af 06/06/1985 - Gældende
Lov om et særligt grønlandsk flag
Justitsministeriet
LOV nr 458 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej
(Lov om anlæg af Nykøbing Falster Omfartsvej)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 250 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af udbyttedeling og oprettelse af sociale fonds
(Ophævelse af Udbyttedelingsnævnet)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 909 af 16/12/1998 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift ved overdragelse af aktier m.v. (aktieafgiftsloven)
Skatteministeriet
LOV nr 611 af 12/12/1984 - Gældende
Lov om ændring af lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger (Ændret finansiering af energikonsulentordningen)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1451 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om nedlæggelse af statsbanestrækningerne (statsbanerne) Hobro-Løgstør og Tommerup-Assens og lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg
(Løgstørbanen og perroner til Øresundsbanen på Ringbanen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1139 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om luftfart
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 400 af 28/05/2003 - Gældende
Lov om udbygning af Sydmotorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1552 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Bemyndigelse vedrørende offentliggørelse af navne på rederier, der overtræder reglerne om svovlindhold i skibsbrændstoffer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 221 af 04/04/1990 - Gældende
Lov om udbygning af færgeterminalen i Helsingør
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 220 af 16/05/1984 - Gældende
Lov om ændring af lov om nordisk samarbejde
Udenrigsministeriet
LOV nr 1506 af 27/12/2009 - Gældende
Lov om anlæg af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Frederikssund
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 330 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Betydningen af tro, kulturelle forhold og lign. i forbindelse med straffens fastsættelse)
Justitsministeriet
LOV nr 1393 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi
(Ændring af revisionsklausul)

Kirkeministeriet
LOV nr 402 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om anlæg af rute 21, strækningen Holbæk-Vig
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1078 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om tjenestemandslønninger m.m. og klassificering af statens tjenestemandsstillinger i Grønland (Beregningen af det grønlandske reguleringspristal)
Finansministeriet
LOV nr 224 af 13/04/1988 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om bekæmpelse af kønssygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 578 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Miljømål, servicemål, vedvarende energi)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>