Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9206 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 315 af 22/05/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om udnyttelse af vedvarende energikilder m.v.
(Ophævelse af regler om solvarmepligt)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 408 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
Erhvervsministeriet
LOV nr 567 af 30/11/1983 - Gældende
Lov om rettigheder og immuniteter for internationale organisationer
Udenrigsministeriet
LOV nr 396 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 833 af 19/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift af renter af forbrugslån
Skatteministeriet
LOV nr 337 af 01/05/1996 - Gældende
Lov om konkurrerende færgefart mellem Helsingør og Helsingborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1571 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 409 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om projektering af Frederikssundsbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1873 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsretsprøven af 2015
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 521 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
(Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II))

Justitsministeriet
LOV nr 1724 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Strakstilhold)
Justitsministeriet
LOV nr 83 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)
Justitsministeriet
LOV nr 249 af 23/03/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald
(Anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Kirkeministeriet
LOV nr 1086 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 524 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 528 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 700 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 410 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om nedlæggelse af Københavns havnebane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 558 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af fiskeriloven (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke)
Udenrigsministeriet
LOV nr 301 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om ophævelse af lov af 30. januar 1861 angående farten på Gudenå mellem Silkeborg og Randers
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 476 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1424 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Forbedring af reglerne for pasning af alvorligt syge børn)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 330 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om til- og ombygning m.v. af Nationalmuseet
Kulturministeriet
LOV nr 462 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om Finansieringsfonden af 1992
Erhvervsministeriet
LOV nr 1084 af 23/12/1992 - Gældende
Lov om apotekernes bruttoavance i 1993
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 310 af 19/04/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
(Opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 218 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 836 af 19/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift af sukker m.m.
Skatteministeriet
LOV nr 235 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald(Jordemødres anmeldelsespligt)
Kirkeministeriet
LOV nr 1533 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1627 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om film
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed)

Kulturministeriet
LOV nr 627 af 21/12/1983 - Gældende
Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en banestrækning fra København til Harrestrup Å
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 317 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om anvendelse af de i den ophævede lov om ordningen af Kjøbenhavns Væbning af 28. maj 1870, § 13, omhandlede fonds m.v.
Forsvarsministeriet
LOV nr 649 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1890 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)
Skatteministeriet
LOV nr 1559 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Videregivelse af oplysninger til andre EU-lande m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1555 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter)
Skatteministeriet
LOV nr 549 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1472 af 19/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig
(Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg)

Skatteministeriet
LOV nr 282 af 26/06/1975 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1607 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om udbygning af Fynske Motorvej syd om Odense
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 324 af 05/05/2004 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej mellem Bording og Funder (rute 15)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 969 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om nedlæggelse af havnebanen mellem Hobro Station og Hobro Havn
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1119 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Statsministeriet
LOV nr 536 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne
(Certificering af uddannelseselementer som led i en offentlig lederuddannelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1663 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af adoptionsloven og lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ikraftsættelse for Færøerne af visse bestemmelser i adoptionsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 353 af 09/06/1993 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 422 af 10/05/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for kommuner)

Justitsministeriet
LOV nr 713 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning
(Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for boligorganisationer m.v. og idrætsanlæg)

Justitsministeriet
LOV nr 1589 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>