Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9205 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 408 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark)
Erhvervsministeriet
LOV nr 279 af 13/05/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service og lov om social bistand (Kompetencen til at godkende plejefamilier og opholdssteder)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 384 af 07/06/1989 - Gældende
Lov om ændring af lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1571 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven (Revision af reglerne om transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol ved indre Schengengrænser)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1873 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsretsprøven af 2015
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 409 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om projektering af Frederikssundsbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 833 af 19/12/1989 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om afgift af renter af forbrugslån
Skatteministeriet
LOV nr 337 af 01/05/1996 - Gældende
Lov om konkurrerende færgefart mellem Helsingør og Helsingborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 167 af 27/02/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Indførelse af registreringsordning for sikkerhedsveste og afgiftsfritagelse for tilladelser til salutkanoner)
Justitsministeriet
LOV nr 945 af 23/11/1994 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.
(Dobbeltbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 627 af 22/12/1976 - Gældende
Lov om ændring af lov om Classelotteriets Ordning og Forbud mod andet Lottospil m.m.
Justitsministeriet
LOV nr 187 af 11/05/1982 - Gældende
Lov om ændring af lov om folkekirkens lønningsvæsen m.m.
Kirkeministeriet
LOV nr 355 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilskud til vikarordninger inden for jordbruget
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 396 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 459 af 08/05/2013 - Gældende
Lov om Den Europæiske Unions udvidelse med Kroatien
Udenrigsministeriet
LOV nr 553 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om social pension (Ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af førtidspension)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 306 af 30/04/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om Klagenævnet for Udbud og næringsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 1086 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 524 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Fynske Motorvej mellem Odense Vest og Middelfart
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 528 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 301 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om ophævelse af lov af 30. januar 1861 angående farten på Gudenå mellem Silkeborg og Randers
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 410 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om nedlæggelse af Københavns havnebane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1084 af 23/12/1992 - Gældende
Lov om apotekernes bruttoavance i 1993
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1672 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget
Justitsministeriet
LOV nr 310 af 19/04/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Ørestaden m.v.
(Opløsning af Østamagerbaneselskabet I/S)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 218 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1424 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Forbedring af reglerne for pasning af alvorligt syge børn)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 330 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om til- og ombygning m.v. af Nationalmuseet
Kulturministeriet
LOV nr 462 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om Finansieringsfonden af 1992
Erhvervsministeriet
LOV nr 1544 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening)
Justitsministeriet
LOV nr 1533 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 317 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om anvendelse af de i den ophævede lov om ordningen af Kjøbenhavns Væbning af 28. maj 1870, § 13, omhandlede fonds m.v.
Forsvarsministeriet
LOV nr 235 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald(Jordemødres anmeldelsespligt)
Kirkeministeriet
LOV nr 269 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed)
Justitsministeriet
LOV nr 1724 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Strakstilhold)
Justitsministeriet
LOV nr 521 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
(Gennemførelse af rådsafgørelse og forordning om oprettelse, drift og brug af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II))

Justitsministeriet
LOV nr 1627 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om film
(Bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed)

Kulturministeriet
LOV nr 627 af 21/12/1983 - Gældende
Lov om erhvervelse af arealer m.v. til anlæg af en banestrækning fra København til Harrestrup Å
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1890 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)
Skatteministeriet
LOV nr 649 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 707 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og salg af alkohol til personer under 16 år
(Ændring af aldersgrænsen for salg af alkohol m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 83 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)
Justitsministeriet
LOV nr 249 af 23/03/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald
(Anmeldelsespligt ved fødsler og dødsfald)

Kirkeministeriet
LOV nr 1555 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter)
Skatteministeriet
LOV nr 549 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Andre målrettede indsatser end risikobaserede tilsyn m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 700 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte og anvendelse af midler til tværgående aktiviteter)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 282 af 26/06/1975 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1559 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Videregivelse af oplysninger til andre EU-lande m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 558 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af fiskeriloven (Auktion m.v. over fangstrettigheder samt frivilligt kystfiskermærke)
Udenrigsministeriet
LOV nr 476 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om anlæg af Ringbanen mellem Hellerup og Ny Ellebjerg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>