Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på margreth 1  fandt 9210 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
CIR1H nr 9384 af 02/06/2015 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 2. juni 2015)
Forsvarsministeriet
CIR1H nr 10954 af 01/09/2015 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Redningsberedskabets Medalje for International Tjeneste (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 8. juli 2015)
Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9073 af 04/01/2010 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Tapperhed
(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9075 af 04/01/2010 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste
(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9077 af 04/01/2010 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9074 af 04/01/2010 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9076 af 04/01/2010 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste
(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9401 af 01/07/2010 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for International Tjeneste
(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 11. juni 2011)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 9541 af 26/10/2011 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste
(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 14. oktober 2011)

Forsvarsministeriet
CIR1H nr 10395 af 01/09/2015 - Gældende
Cirkulære om tildeling af Medalje for International Tjeneste 1948-2009 (godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 4. maj 2015)
Forsvarsministeriet
2000/1 LSF 223 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Statsministeriet
2000/1 LSV 223 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Folketinget
2000/1 TBL 223 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Folketinget
KEN nr 9853 af 30/12/2005 - Gældende
Tendenser i afgørelser efter serviceloven - af fuldmægtig Maria Teresa Raaschou-Jensen og fuldmægtig Nanna Margrethe Krusaa
(Nyt fra Ankestyrelsen, nr. 4, december 2005)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
2000/1 LF 223 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte. (Ændring af ydelsernes grundbeløb og reguleringsordninger m.v.).
Statsministeriet
2000/1 BTL 223 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Folketinget
2001/2 BF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af ret til børnepasningsorlov for forældre til børn over 1 år.
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 3425 af 17/08/1990 - Gældende
Ændring af Arbejdsmiljøloven (Ledelsesansvar m.v.) (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (* 5) (* 6)
Beskæftigelsesministeriet
2001/2 BSF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af ret til børnepasningsorlov for forældre til børn over 1 år
Folketinget
CIR nr 9233 af 15/05/2012 - Gældende
Cirkulære om fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve i 40 år
(godkendt af Dronningen den 1. maj 2012)

Forsvarsministeriet
CIR nr 25000 af 19/02/1992 - Gældende
Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om tildeling af fortjensttegnet for god tjeneste i forsvarets reserve (* 1) (godkendt af Dronningen den 16. april 1978).
Forsvarsministeriet
1987/1 BTL 77 - Gældende
1987 BTL 77 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BESKYTTELSE AF DE YDRE KOGE I TØNDERMARSKEN NR L 77 1987-88, 1. SAMLING
Folketinget
SKR nr 9485 af 30/06/2014 - Gældende
Skrivelse om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob, der opfylder betingelserne for fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9584 af 26/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00329
Justitsministeriet
2003/1 BTL 134 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om årpenge for kronprins Frederik
(Ændring af ydelsens grundbeløb i anledning af kronprins Frederiks indgåelse af ægteskab)

Folketinget
2003/1 BF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gældsrådgivning for private.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 BF 77 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en ny procedure i afgørelser om tvangsfjernelse af børn.
Socialministeriet
2003/1 BF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til børn af forældre, der er under behandling for alvorlige psykiske lidelser eller misbrug af alkohol, narkotika eller lignende.
Socialministeriet
2013/1 BF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udmøntning af politisk aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 LF 132 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Digital stemmeafgivning og stemmeoptælling m.v.).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/1 BF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en enklere kapitalbeskatning.
Skatteministeriet
2006/1 BF 127 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et nationalt netværk for undervisning af børn med særlige talenter eller forudsætninger.
Undervisningsministeriet
2008/1 BF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre forhold for børn af indsatte i fængsler og arresthuse.
Justitsministeriet
BKI nr 4 af 13/01/1967 - Gældende
Bekendtgørelse af deklaration af 16. september 1950 vedrørende konstruktionen af internationale hovedtrafikårer. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4)
Udenrigsministeriet
2003/1 BF 76 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opkvalificering af familieplejen.
Socialministeriet
2011/1 BF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af traktaten af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finanspagten).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 LF 143 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning. (Ophævelse af lovens revionsbestemmelse).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/2 BF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 93 om et råd for socialt udsatte tilbage fra Finansudvalget.
Socialministeriet
2011/1 LF 65 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 LF 110 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 LF 108 - Gældende
Forslag til lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/2 LF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om aktiv socialpolitik. (Konsekvensændringer som følge af arbejdsskadereformen m.v.).
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LF 5 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 LF 182 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BF 187 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af intelligente energimålere.
Klima- og Energiministeriet
2010/1 BF 82 - Gældende
Forslag til folkebeslutning om dobbelt statsborgerskab.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2011/1 LF 187 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Ændring af loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår nye grunde, ændringer af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold m.v.).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 LF 169 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder. (Dispensationsmuligheder og øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 LF 164 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om regionernes finansiering. (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 LF 165 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Indførelse af skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud).
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>