Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på marsvin havn  fandt 41 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 873 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
2018/1 BSF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af trawlforbud og forbud mod muslingefiskeri med skrabende redskaber i Lillebælt
Folketinget
2014/1 LSF 175 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transportministeriet
2003/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande
Folketinget
2010/1 BTL 164 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om miljøbeskyttelse
(Gennemførelse af dele af konventionen om kontrol og behandling af skibes ballastvand (ballastvandkonventionen) og fastsættelse af regler om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) m.v. for havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten)

Folketinget
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9702 af 20/10/2008 - Gældende
Vejledning fra By- og Landskabsstyrelsen Dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20111 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT A.5 - VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20080 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.5 VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20055 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.5 VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20023 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT A.5 - VAREBESTEMMELSER
Skatteministeriet
2007/2 LSV 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Folketinget
2015/1 LSF 131 - Gældende
Forslag til Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervs- og Vækstministeriet
2007/2 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Miljøministeriet
STV nr 20085 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2008/1 LSF 153 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Beskyttelse af visse dyrearter m.v.)

Miljøministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet
2001/2 BR 2 - Gældende
Beretning om Hormonforstyrrende stoffer
Folketinget
2014/1 LSF 141 - Gældende
Forslag til Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transportministeriet
KEN nr 9020 af 20/06/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
2009/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om havstrategi
Miljøministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
STV nr 20068 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
VEJ nr 9392 af 03/05/2019 - Gældende
Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen)
(Fodervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 508 af 17/06/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love
(Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 934 af 27/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1122 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 662 af 18/05/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer vedrørende fiskerfartøjer
Udenrigsministeriet
BEK nr 50 af 13/01/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskefartøjer
Udenrigsministeriet
BEK nr 91 af 25/01/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, til investeringer vedrørende fiskefartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 1752 af 16/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, til investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 645 af 06/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i akvakultur, investeringer vedrørende fiskerfartøjer og tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder
Udenrigsministeriet
BEK nr 408 af 01/05/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 782 af 01/11/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 477 af 07/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
(EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder)

(Internationale naturbeskyttelsesområder)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11144 af 04/12/2015 - Historisk
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 21100 af 01/10/1989 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 1 Generelle instruktioner 1989
Udenrigsministeriet
INS nr 21001 af 01/07/1997 - Historisk
Instruks for Udenrigstjenesten Bind 1
Udenrigsministeriet